Usługa - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu Kierunek Kariera od 14.08.2020 w Szkole Jazdy WEGA

Logo Andrzej Świercz Szkoła Jazdy Wega

4.5/5 z 9 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu Kierunek Kariera od 14.08.2020 w Szkole Jazdy WEGA

Numer usługi 2020/08/07/25946/607639

Dostawca usług Andrzej Świercz Szkoła Jazdy Wega

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 100,00 zł netto za osobę

2 100,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kat.B z programu Kierunek Kariera.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 13-08-2020
Liczba godzin usługi: 70
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art.28 ust. 1 i 8 z dnia 05.01.2011 art.31 ust.3 ustawy o kierujących pojazdami z późniejszymi zmianami art.399 z dnia 06.09.2001 o transporcie drogowym z późniejszymi zmianami. Zaświadczenie nr 12/2014 wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2014 r
Zakres uprawnień: kursy prawa jazdy kat. A1, A2, A, B

Ramowy program usługi

Pokaż program

Na  kurs prawa jazdy kat.B składa się:

- 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych

- 40 godziny dydaktycznych zajęć praktycznych

W zajęciach teoretycznych realizowane są tematy z podziałem na liczbę godzin:

1.Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - 4 godziny.

2.Technika kierowania pojazdem - 3 godziny.

3.Budowa pojazdu - 3 godziny

4.Przepisy ruchu drogowego 20 godzin

Zajęcia praktyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016r są podzielone na dwie części:

1.Zajęcia na placu manewrowym.

2.Zajęcia w ruchu drogowym.

Terminy zajęć szkolenia praktycznego ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
15-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
16-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
pierwsza pomoc przedmedyczna
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego poruszania się motocyklem w ruchu drogowym oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z jazdy.Nabycie umiejętności:technicznych w celu płynnego i bezpiecznego posługiwania się pojazdem;zastosowania poznanych przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych;dopasowania prawidłowej techniki jazdy do warunków pogodowych;właściwego i kulturalnego zachowania się wobec innych użytkowników ruchu oraz prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia;udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;radzenia sobie ze strese wywołamym niespodziewanymi sytuacjami;obsługi kontrolno-pomiarowych pojazdu (płyny, światła, ciśnienie powietrza w oponach ).

Efekty uczenia się

- zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdem kat.B w ruchu drogowym w sposób niezagrażający bezpieczeństwu

- przyswojenie zasad kulturalnego zachowania się na drodze wobec innych użytkowników ruchu

- zastosowanie poznanych przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych

- nabycie umiejętności dopasowania prawidłowej techniki jazdy do warunków pgodowych

- obsługa kontrolno-pomiarowa pojazdu( lyny, światła, ciśnienie powietrza w oponach)

- udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji wypadkó

- przygotowanie do egzaminów państwowych na prawo jazdy potwierdzone pozytywnym wynikiem z egzaminów wewnętrznych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Aleja Pokoju 5a/3, 31-548 Kraków, woj. małopolskie

Kraków Al.Pokoju 5a/3

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Świercz

Andrzej Świercz

instruktor nauki jazdy kat. B
16 lat
średnie
16 lat

Zdjęcie Teresa Hamulewicz

Teresa Hamulewicz

ratownik medyczny
20 lat pracy
wyższe
20 lat pracy

Zdjęcie Iwona Świercz

Iwona Świercz

wykładowca
13 lat
wyższe
13 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Andrzej Świercz

Andrzej Świercz

email: andy15@op.pl

tel: 503037610

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

1.Ukończone 18 lat.

2.Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem o DMC do 3,5t

3.Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Informacje dodatkowe

Szkoła Jazdy Wega ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na świadczenie usług Kierunek Kariera.

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikami usługi.

Ciasteczka>