Usługa - Prawo jazdy kat. C+ prawo jazdy kat C+E+kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca w zakresie prawa jazdy kat. C1,C1+E,C,C+E-wraz z opłatą za egzamin -TARNOBRZEG

Logo Firma Usługowo Handlowa WIRAŻ Eryk Wojdon

4.8/5 z 427 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C+ prawo jazdy kat C+E+kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca w zakresie prawa jazdy kat. C1,C1+E,C,C+E-wraz z opłatą za egzamin -TARNOBRZEG

Numer usługi 2020/08/06/17247/607552

Dostawca usług Firma Usługowo Handlowa WIRAŻ Eryk Wojdon

Miejsce usługi Tarnobrzeg

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 300,00 zł netto za osobę

5 300,00 zł brutto za osobę

40,77 zł netto za osobogodzinę

40,77 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 10-08-2020
Liczba godzin usługi: 130
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Nr 8/2012, Podkarpacki Kurator Oświaty z dnia 18 czerwca 2012r.
Zakres uprawnień: kurs "prawa jazdy kategorii C+E" 45godz

Ramowy program usługi

Pokaż program

zajęcia teoretyczne -20 godz lekcyjnych (po 45 minut)

zajęcia praktyczne prawo jazdy kat C -20 godzin

zajęcia teoretyczne -20 godz lekcyjnych (po 45 minut)

zajęcia praktyczne prawo jazdy kat C+E -25 godzin

Zajęcia teoretyczne -kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca -32,5 godzin

zajęcia praktyczne -kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniająca 2,5 godz

program prawa jazdy kat C i KAT C+E

1. PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO -13 GODZ -ZAJĘCIA TEORETYCZNE 

-OGÓLNE PRZEPISY O RUCHU POJAZDÓW. oGÓLNE WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU . OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY I POSIADACZA POJAZDU

2. TECHNIKA KIEROWANIA POJAZDEM -3 GODZ TEORETYCZNE

-Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika . Ruszanie i zatrzymywanie. Skręty manewrowe. Jazda do tyłu i slalomem, cofanie, zawracanie, parkowanie. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi. Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach, włączanie się do ruchu , zachowanie się w czasie wyprzedzania. Holowanie pojazdów. Jazda z przyczepą. Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych

3. Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej -3 godziny teoretyczne

4. Zachowanie się na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska  godzina teoretyczna 

Nauka jazdy na prawo jazdy kat C -20 godzin zajęć praktycznych

Nauka jazdy na prawo jazdy kat C+E-25 godzin zajęć praktycznych

Przygotowanie do jazdy , manewry na placu manewrowym, jazda w ruchu drogowym 

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 

2. Stosowanie przepisów 

-uwarunkowania społeczne dotyczące transportu drogowego i rządzące nim zasady, przepisy obowiązujące w transporcie drogowym 

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 

 

 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Data realizacji zajęć
11-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

-przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z prawa jazdy kat. C,C+E. Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczący kierowcy. Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia samochodu ciężarowego

Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w sytuacjach stresujących na drodze poprzez m. in podnoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, dostosowanie i zachowanie do okoliczności związanych z ruchem drogowym

Efekty uczenia się

-przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego. Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczący kierowcy. Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia samochodu ciężarowego

Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w sytuacjach stresujących na drodze poprzez m. in podnoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, dostosowanie i zachowanie do okoliczności związanych z ruchem drogowym 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

podstawa prawna Ust. z dn 5-01-2011r. o kierujących pojazdami, ust. z dn. 6-09-2001r. o transporcie drodowym (wraz z aktami wykonawczymi z późniejszymi zmianami ) oraz Rozp. MI z dn. 1-04-2010 r . w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Word
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego URZĄD WOJEWÓDZKI
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 40,77 zł
Koszt osobogodziny brutto 40,77 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Wyspiańskiego 25, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie

TARNOBRZEG

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie JAROSŁAW DRYKA

JAROSŁAW DRYKA

Zdjęcie Eryk WOJDON

Eryk WOJDON

Zdjęcie LESZEK PIETRYKA

LESZEK PIETRYKA

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Lucyna Gawron

Lucyna Gawron

email: oskwiraz.tarnobrzeg@wp.pl

tel: 17 533 316 492

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Posiadanie kat B prawa jazdy oraz skończone 20lat i 9 miesięcy 

Posiada wcześniej ukończoną kwalifikację  wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną na kat D 

Brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy kat C , Posiadanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) DWA ZDJĘCIA 

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne  ustalane są inwidualnie po zakończeniu zajęć teoretycznych. Po zakończonym szkoleniu osoba przystępująca do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego w zakresie kat C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej. Egzamin w cenie usługi 

Podręcznik kierowcy kat C -płytka CD Z testami 

 

Ciasteczka>