Usługa - AZ-104 Microsoft Azure Administrator

Logo CloudTeam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

0/5

Tytuł AZ-104 Microsoft Azure Administrator

Numer usługi 2020/08/06/15086/607543

Dostawca usług CloudTeam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 400,00 zł netto za osobę

4 182,00 zł brutto za osobę

121,43 zł netto za osobogodzinę

149,36 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

This course is for Azure Administrators. The Azure Administrator implements, manages, and monitors identity, governance, storage, compute, and virtual networks in a cloud environment. The Azure Administrator will provision, size, monitor, and adjust resources as appropriate.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 16
Data zakończenia rekrutacji: 24-11-2020
Liczba godzin usługi: 28
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Module 1: Identity

 • Azure Active Directory
 • Users and Groups
 • Lab: Manage Azure Active Directory Identities

Module 2: Governance and Compliance

 • Subscriptions and Accounts
 • Azure Policy
 • Role-based Access Control (RBAC)
 • Lab: Manage Subscriptions and RBAC
 • Lab: Manage Governance via Azure Policy

Module 3: Azure Administration

 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • ARM Templates
 • Lab: Manage Azure resources by Using the Azure Portal
 • Lab: Manage Azure resources by Using ARM Templates
 • Lab: Manage Azure resources by Using Azure PowerShell
 • Lab: Manage Azure resources by Using Azure CLI

Module 4: Virtual Networking

 • Virtual Networks
 • IP Addressing
 • Network Security groups
 • Azure Firewall
 • Azure DNS
 • Lab: Implement Virtual Networking

Module 5: Intersite Connectivity

 • VNet Peering
 • VPN Gateway Connections
 • ExpressRoute and Virtual WAN
 • Lab: Implement Intersite Connectivity

Module 6: Network Traffic Management

 • Network Routing and Endpoints
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Traffic Manager
 • Lab: Implement Traffic Management

Module 7: Azure Storage

 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Azure Files and File Sync
 • Managing Storage
 • Lab: Manage Azure storage

Module 8: Azure Virtual Machines

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions
 • Lab: Manage virtual machines

Module 9: Serverless Computing

 • Azure App Service Plans
 • Azure App Service
 • Container Services
 • Azure Kubernetes Service
 • Lab: Implement Web Apps
 • Lab: Implement Azure Container Instances
 • Lab: Implement Azure Kubernetes Service

Module 10: Data Protection

 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups
 • Lab: Implement Data Protection

Module 11: Monitoring

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Lab: Implement Monitoring

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Module 1: Identity Module 2: Governance and Compliance Module 3: Azure Administration
Data realizacji zajęć
01-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Module 4: Virtual Networking Module 5: Intersite Connectivity Module 6: Network Traffic Management
Data realizacji zajęć
02-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Module 7: Azure Storage Module 8: Azure Virtual Machines Module 9: Serverless Computing
Data realizacji zajęć
03-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Module 10: Data Protection Module 11: Monitoring
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, secure identities, administer the infrastructure, configure virtual networking, connect Azure and on-premises sites, manage network traffic, implement storage solutions, create and scale virtual machines, implement web apps and containers, back up and share data, and monitor your solution.

Efekty uczenia się

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, secure identities, administer the infrastructure, configure virtual networking, connect Azure and on-premises sites, manage network traffic, implement storage solutions, create and scale virtual machines, implement web apps and containers, back up and share data, and monitor your solution.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 182,00 zł
Koszt osobogodziny netto 121,43 zł
Koszt osobogodziny brutto 149,36 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Milena Tkaczyk

Milena Tkaczyk

email: milena.tkaczyk@cloudteam.pl

tel: +48500116249

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Before attending this course, students must have:

 • Successful Azure Administrators start this role with experience on operating systems, virtualization, cloud infrastructure, storage structures, and networking.
 • Understanding of on-premises virtualization technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks.
 • Understanding of network configuration, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies.
 • Understanding of Active Directory concepts, including domains, forests, domain controllers, replication, Kerberos protocol, and Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
 • Understanding of resilience and disaster recovery, including backup and restore operations.
Ciasteczka>