Usługa - Wsparcie narzędziowe w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 835 ocen

Tytuł Wsparcie narzędziowe w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej

Numer usługi 2020/08/06/36350/607539

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 300,00 zł netto za osobę

1 300,00 zł brutto za osobę

72,22 zł netto za osobogodzinę

72,22 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 16-10-2020
Liczba godzin usługi: 18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

 • Budowa narzędzi IASTM - opis, rodzaje. 
 • Wskazania i przeciwwskazania do terapii.
 • Narzędzia IASTM - handling, techniki.
 • Zastosowanie IASTM i innych narzędzi w praktyce fizjoterapeutycznej.

 


Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Przywitanie Uczestników, przedstawienie Instruktora. Zapoznanie Uczestników z planem szkolenia.
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Część teoretyczna: rejony oddziaływania terapii manualnej i IASTM; budowa skóry, powięzi, teoria przepływu płynów, możliwości samoleczenia organizmu; zapalenie, indukcja stanu zapalnego, fazy zapalenia; sposoby oddziaływania; rola układu współczulnego w regeneracji; reakcje odczynowe; blizny.
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:45
Przedmiot / temat zajęć
Budowa narzędzi IASTM - opis, krzywizny, rodzaje. Wskazania i przeciwwskazania do terapii.
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna - narzędzia IASTM: bezpieczeństwo, handling, techniki (scaning, restrykcja powięziowa, techniki naprzemienne, flossing, rollowanie)
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Powtórzenie materiału z dnia poprzedniego.
Data realizacji zajęć
18-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna - zastosowanie IASTM i innych narzędzi (taśm flossband, baniek sylikonowych, rollerów) w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej: zamrożony bark, uszkodzenia stożka rotatorów, zespoły bólowe i powięziowe górnego kwadratu.
Data realizacji zajęć
18-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:45
Przedmiot / temat zajęć
Zastosowanie IASTM i innych narzędzi w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej: endoprotezoplastyka - przygotowanie i terapia po zabiegu, zerwania i naderwania ścięgien, urazy stawu kolanowego, zespoły shin splits, zespoły bólowe i powięziowe dolnego kwadratu.
Data realizacji zajęć
18-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zaliczenie. Podsumowanie. Rozdanie dyplomów.
Data realizacji zajęć
18-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przedstawienie możliwości wykorzystania różnych narzędzi (w tym IASTM, flossbandów) w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej. Kursant pozna obszary oddziaływania IASTM oraz rekcje odczynowe organizmu. W części praktycznej zademonstrowane zostaną techniki używania narzędzi, możliwości ich zastosowania oraz zintegrowane podejście IASTM wraz z elementami terapii manualnej w wybranych przypadkach klinicznych. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik zdobędzie zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna i rozumie biomechaniczne podstawy działania narzędzi IASTM,
 • rozpoznaje przeciwskazania względne i bezwzględne do stosowania terapii narzędziowej,
 • zna metodologię terapii i postępuje zgodnie z listą kontrolną, dbając o bezpieczeństwo swoje i pacjenta,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje zdobytą wiedzę,
 • dobiera odpowiednie narzędzia diagnostyczne,
 • wyciąga wnioski z badania osteopatycznego i planuje celowaną terapię,
 • dostosowuje poznane techniki i komponenty manipulacji do dysfunkcji pacjenta.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 72,22 zł
Koszt osobogodziny brutto 72,22 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Prądnicka 12, 30-002 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Borys Witkiewicz

Borys Witkiewicz

Fizjoterapia
W zawodzie fizjoterapeuty od 2008 roku. Aktualnie prowadzi Oddział Rehabilitacji Dziennej w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie oraz prywatną praktykę. Zainteresowania zawodowe to terapia manualna, terapia funkcjonalna oraz możliwości samoleczenia się organizmu.
Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2016 r. specjalista w dziedzinie fizjoterapii.
Uczestniczył w konferencjach fizjoterapeutycznych, jest autorem i współautorem publikacji naukowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Porębska

Paulina Porębska

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: +48537453003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Organizator szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o zapisanie się na kurs przez strone: https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu.


Liczba godzin usługi uwzględniona jest w godzinach dydaktycznych (45 minut), szkolenie dedykowane jest również dla Uczestników z województwa Małopolskiego.


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

 

Ciasteczka>