Usługa - Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe

Logo Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.

4.5/5 z 678 ocen

Tytuł Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe

Numer usługi 2020/08/06/11542/607357

Dostawca usług Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.

Miejsce usługi Mysłowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 600,00 zł netto za osobę

1 600,00 zł brutto za osobę

9,82 zł netto za osobogodzinę

9,82 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby zainteresowane szkoleniem, które ukończyły 18 r.ż.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 21-10-2020
Liczba godzin usługi: 163
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
Temat zajęć Treść zajęć Liczba godzin
Zajęcia teoretyczne

Zestaw A

Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego,

Urządzenia spawalnicze,

Bezpieczeństwo i higiena pracy,

Bezpieczna praca na hali produkcyjnej,

Materiały dodatkowe do spawania,

Spawanie w praktyce,

Oznaczanie i wymiarowanie spoin,

Metody przygotowania złączy do spawania,

Kwalifikowanie spawaczy

Zestaw SE

Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania elektrodami otulonymi

i typowe parametry,

Elektrody otulone,

Bezpieczeństwo i higiena pracy

23
Zajęcia praktyczne

Instruktaż wstępny,

Ćwiczenia

140

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
03-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
04-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
05-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
06-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
09-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
10-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
12-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
13-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
16-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
18-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
19-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
23-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
24-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
26-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
27-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
30-11-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnicy po zakończeniu usługi będę posiadali uporządkowaną wiedzę w zakresie spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe (elektryczne, MMA, 111) oraz praktyczne umiejętności spawania. Po zakończeniu udziału w usłudze uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Szkolenie ma przygotować uczestników do wykonywania spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe (elektryczne, MMA, 111) poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania tej pracy. Uczestnicy nabędą wiedzę między innymi z zakresu BHP, bezpiecznej pracy na hali, zastosowania elektryczności do spawania łukowego, urządzeń spawalniczych w tym urządzeń spawalniczych MMA i ich budowy, oznaczania i wymiarowania spoin, elektrody otulone itp. Uczestnicy nabędą umiejętności podczas zajęć praktycznych, których program oparty jest na Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Ponadto ukończenie szkolenia spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe (elektryczne, MMA, 111) przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest wzrost samodzielności kursanta, samokształcenie się osoby uczestniczącej w szkoleniu, opanowanie umiejętności pozwalających generować pożądane efekty w relacjach interpersonalnych oraz rozwinięcie w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju, a także zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Efekty uczenia się

Kursanci po ukończeniu kursu Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe posiadają wiedzę merytoryczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu programowego przedmiotowego kursu, czyli przede wszystkim:

  • omawiają bezpieczeństwo i higienę pracy,
  • definiują bezpieczną pracę na hali produkcyjnej,
  • opisują oznaczanie i wymiarowanie spoin,
  • omawiają metody przygotowywania złączy do spawania,
  • definiują budowę i użytkowanie urządzeń do spawania elektrodami otulonymi i typowe parametry,
  • spawają w praktyce.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 9,82 zł
Koszt osobogodziny brutto 9,82 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bernarda Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie

Zajęcia teoretyczne - Mysłowice, ul. Świerczyny 72 Zajęcia praktyczne - Mysłowice, ul. Świerczyny 72

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adam Jurek

Adam Jurek

Od 2012 roku certyfikat Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika, od 2013 roku certyfikat Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego.
Posiadane doświadczenie w realizacji szkoleń.
wyższe - magister, inżynier
Posiadane doświadczenie w realizacji szkoleń.

Zdjęcie Sebastian Gadowski

Sebastian Gadowski

Od 2014 roku instruktor spawania metodą MAG oraz TIG.
Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2014 roku.
wyższe - inżynier
Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2014 roku.

Zdjęcie Ryszard Karcz

Ryszard Karcz

Od 2014 roku wykładowca kursów spawania.
Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2014 roku.
wyższe - magister, inżynier
Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2014 roku.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Grzegorz Ryt

Grzegorz Ryt

email: grzegorz.ryt@diagno-test.pl

tel: +48 518-549-302

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat

- zaświadczenie lekarskie uzyskane od Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwskazań do uczestnictwa w szkoleniu

Informacje dodatkowe

Cena kursu 1 600,00 PLN brutto obejmuje wyłącznie koszt szkolenia.

Dofinansowaniu nie podlegają badania lekarskie oraz egzamin państwowy.

 

Dodatkowe opłaty:

- koszt wymaganych badań lekarskich - 100,00 PLN

- koszt egzaminu państwowego przed Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach - 250,00 PLN

 

W celu uzyskania uprawnień spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe należy zdać egzamin państwowy.

Wpłaty na egzamin należy dokonywać w czasie trwania kursu w siedzibie naszego Ośrodka (w pokoju nr 12).

 

Istnieje możliwość zrobienia badań lekarskich w siedzibie Ośrodka w środy w godzinach 15:00 - 17:00.

- skrypt szkoleniowy

- zeszyt, długopis

Ciasteczka>