Usługa - Prawo jazdy kat. B

Logo Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.

4.5/5 z 672 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. B

Numer usługi 2020/08/06/11542/607338

Dostawca usług Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.

Miejsce usługi Bytom

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

1 800,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby zainteresowane szkoleniem, które ukończyły 18 r.ż.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 19-10-2020
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Plan nauczania

Temat zajęć edukacyjnych

Treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin edukacyjnych

Zajęcia teoretyczne

1. Zasady  zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego.                                             

2. Zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych , porach dnia i nocy i po  różnych nawierzchniach jezdni.                             

3. Wpływ  na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdami m.in.:                   

-alkoholu lub innego podobnie działającego środka

- wahań stanu emocjonalnego

- zmęczenia

4.  Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu.                    

  5. Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności.                      

6. Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy.                                                                 

7. Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska.

8. Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i użytkowania pojazdu.          

 9. Zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielenia pomocy ofiarom wypadku.                     

10. Rodzaje dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni. 

11.Zadania i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym.      

 

30

Zajęcia praktyczne

1. Przygotowanie się do jazdy

2. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania

3.Włączanie się do ruchu

4. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze

5. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewanie się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków

6. Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych

7. Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń

8. Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne

9. Jazda z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego

10. Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego

11. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu

12. Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy

13. Podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych

14. Jazda poza obszarem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości

30

RAZEM

60

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
27-10-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
03-11-2020
Godzina rozpoczęcia
20:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
06-11-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
09-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
13-11-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-11-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
24-11-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
27-11-2020
Godzina rozpoczęcia
20:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
01-12-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
07-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
10-12-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
16-12-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest odpowiednie, efektywne, zgodne z zasadami dydaktyki przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. B. Cel szkolenia realizowany jest poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych m.in. z zakresu przepisów ruchu drogowego, ogólnych zasad drogowych, bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach
krajowych i międzynarodowych. Uczestnicy po szkoleniu będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu programowego przedmiotowego szkolenia, czyli m.in. zasady drogowe, przepisy prawa, znajomość pojazdu, przygotowanie do jazdy, jazda na placu manewrowym, parkowanie, jazdy w ruchu miejskim oraz poza terenem zabudowanym. Po ukończeniu kursu oraz przystąpieniu kursantów do egzaminu państwowego oraz jego pozytywnym zdaniu kursanci uzyskają uprawnienia prawa jazdy kat. B pozwalające im na prowadzenie samochodu osobowego do 3,5 tony DMC. Przedmiotowy kurs przygotowuje do samodzielnego poruszania się po drogach samochodem osobowym 3,5 tony masy całkowitej.
Ponadto ukończenie szkolenia "Prawo jazdy kat. B" przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest wzrost samodzielności kursanta, samokształcenie się osoby uczestniczącej w szkoleniu, opanowanie umiejętności pozwalających generować pożądane efekty w relacjach interpersonalnych oraz rozwinięcie w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju, a także zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Efekty uczenia się

Kursanci po ukończeniu kursu prawa jazdy kat. B posiadają wiedzę merytoryczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu programowego przedmiotowego kursu, czyli przede wszystkim:

  • omawiają zasady zachowania ostrożności, bezpiecznych odległości, zasady ruchu drogowego,
  • wymieniają rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni,
  • respektują prawa innych uczestników ruchu,
  • wykonują bezpiecznie wszelkie manewry,
  • regują skutecznie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia,
  • omawiają sposób podejmowanych działań w zakresie udzialania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
  • jeżdzą z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego, w tym w terenie oraz poza terenem zabudowanym.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

pl. Jana III Sobieskiego 1, 41-902 Bytom, woj. śląskie

Zajęcia teoretyczne - e-learning Plac manewrowy - Bytom, ul. A.F. Modrzewskiego 3A Jazdy w ruchu miejskim - teren woj. śląskiego

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ryszard Gustyński

Ryszard Gustyński

Uprawnienia instruktora na kat. B od 2008 roku.
Kurs instruktora nauki jazdy kat. B od 2008 r.
Instruktor oraz wykładowca na kursach prawa jazdy kat. B, w tym realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
średnie
Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2008 roku.

Zdjęcie Kazimierz Nasiadka

Kazimierz Nasiadka

Uprawnienia instruktora na kat. B od ponad 20 lat.
Specjalistyczny kurs metodyczno-dydaktyczny na wykładowców i instruktorów kształcenia kierowców.
Przeszkolenie w zakresie metodyki prowadzenia zajęć oraz wprowadzonych zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym.
W latach 1990 - 1993 kierownik Ośrodka Szkolenia Motorowego w Mysłowicach.
W latach 1992 - 2011 właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców "Wiraż" Kazimierz Nasiadka.
średnie
Ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń.

Zdjęcie Józef Szafarski

Józef Szafarski

Uprawnienia instruktora na kat. B od 2000 roku.
Prawo jazdy kat. A, B od 1990 r. Uprawnienia instruktora nauki jazdy od 2000 r.
średnie
Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2000 roku.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Grzegorz Ryt

Grzegorz Ryt

email: grzegorz.ryt@diagno-test.pl

tel: +48 518-549-302

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat,

- orzeczenie lekarskie uzyskane od Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwskazań do kierowania samochodu osobowego,

- uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji.

Informacje dodatkowe

Teoria prawa jazdy realizowana indywidualnie metodą e-learningową.  Jej odbycie nie jest ustawowo wymagane. Istnieje możliwość jej odbycia e-learningiem w domu. Program obejmuje 30 godzin dydaktycznych teorii i 30 godzin zegarowych praktyki. System nie pozwala na wpisanie godzin dydaktycznych.

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie pomiędzy instruktorem, a uczestnikiem usługi w terminie 27.10.2020 r. - 16.12.2020 r.  Przedstawiony harmonogram zajęć praktycznych stanowi wersję poglądową. Kursant przekazuje Operatorowi przed każdymi jazdami ustalone jazdy drogą mailową.

Kwota 1 800,00 PLN brutto obejmuje koszt kursu.

Dofinansowaniu nie podlega:

- koszt wymaganych badań lekarskich - 200,00 PLN,

- koszt egzaminu państwowego w WORD - 170,00 PLN 

 

KARTA WSTAWIONA NA PROŚBĘ KLIENTA.

- podręcznik: "Prawo jazdy dla każdego kategoria B" LIWONA

- zeszyt, długopis

Ciasteczka>