Usługa - Kurs prawa jazdy kategoria C+E wraz z egzaminem w WORD

Logo PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TURBO" RUTECKI JÓZEF

4.7/5 z 70 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kategoria C+E wraz z egzaminem w WORD

Numer usługi 2020/08/06/32594/607283

Dostawca usług PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TURBO" RUTECKI JÓZEF

Miejsce usługi Konin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 245,00 zł netto za osobę

2 245,00 zł brutto za osobę

83,15 zł netto za osobogodzinę

83,15 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

GRUPĄ DOCELOWĄ SĄ KIEROWCY, KTÓRZY CHCĄ POSZERZYĆ SWOJE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA: POJAZDAMI CIĘŻAROWYMI Z PRZYCZEPĄ (3,5 T – 7,5 T Z WYJĄTKIEM AUTOBUSU);

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 20-09-2020
Liczba godzin usługi: 27
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 118 ust. 1-3 u ust. 8 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe - Wielkopolski Kurator Oświaty decyzja nr 110.2.970.2018
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kat. C + E (45 godz.)

Ramowy program usługi

Pokaż program

PRAWO JAZDY KAT. C+E - PROGRAM SZKOLENIA

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 27 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU SZKOLENIE NA PRAWO JAZDY KAT. C+E SKŁADA SIĘ Z 25 GODZIN SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO.

W TRAKCIE SZKOLENIA Z ZAKRESU KAT. C+E W NASZEJ SZKOLE:

 • KORZYSTASZ Z POMOCY AUDIOWIZUALNYCH UŁATWIAJĄCYCH ZROZUMIENIE I ZAPAMIĘTANIE MATERIAŁU
 • UZYSKUJESZ ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRAKTYCZNYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM DO EGZAMINU NA PRAWO JAZDY KAT. C
 • OTRZYMUJESZ WSPARCIE KIEROWCY ZAWODOWEGO Z PONAD 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W PROWADZENIU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH CIĘŻAROWYCH NA TRASACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH
 • UCZYSZ SIĘ POPRZEZ ĆWICZENIE I PRAKTYKĘ - PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH DOSKONALE OPANUJESZ MANEWROWANIE SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM
 • W PROFESJONALNY SPOSÓB PRZYGOTOWUJESZ SIĘ DO  EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

PROGRAM SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

 • PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO JAZDY
 • SPRZĘGANIE I ROZPRZĘGANIE PRZYCZEPY 
 • MOCOWANIE I ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU
 • RUSZANIE, OBSŁUGA BIEGÓW, HAMOWANIE
 • MANEWROWANIE SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM
 • PLAC MANEWROWY - ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI MANEWROWANIA POJAZDEM
 • JAZDA W TERENIE (DOSTOSOWANIE PRĘDKOŚCI DO WARUNKÓW NA DRODZE, HAMOWANIE AWARYJNE, ZACHOWANIE BEZPIECZNYCH ODLEGŁOŚCI)
 • JAZDA W RUCHU ULICZNYM, MANEWROWANIE, PARKOWANIE
 • CZYNNOŚCI KONTROLNE NA DRODZE
 • PLAC MANEWROWY - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
 • TRASY EGZAMINACYJNE - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna ustalana jest indywidualnie z osobą odbywającą kurs. Termin realizacji części praktycznej 21.09.2020 do 26.10.2020
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:01
Liczba godzin
00:01
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin praktyczny (orientacyjny czas egzaminu 2 godziny)
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

PODWYŻSZENIE KATEGORII PRAWA JAZDY

Efekty uczenia się

NABYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO KIEROWANIA POJAZDEM MECHANICZNYM W ZAKRESIE KATEGORII „C+E” PRAWA JAZDY. ZDOBYCIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ OBSŁUGIWANIA MECHANIZMÓW POJAZDU I KIEROWANIA POJAZDEM, POZNANIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po zakończonym szkoleniu uczestnik przystępuje do egzaminu państwowego na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, po pozytywnym wyniku z egzaminu uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez starostę /prezydenta miasta ze względu na miejsce zamieszkania

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Miasta, Starosta, Prezydent Miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 245,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 245,00 zł
Koszt osobogodziny netto 83,15 zł
Koszt osobogodziny brutto 83,15 zł
w tym koszt walidacji netto 245,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 245,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Poznańska 47, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie

PRAKTYKA – PLAC MANEWROWY W KONINIE, UL. SPÓŁDZIELCÓW TEREN MIASTA KONINA

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Józef Rutecki

Józef Rutecki

INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KATEGORII AM,A,B, B+E, C, C+E,T
WIELOLETNIE
WYŻSZE
WIELOLETNIE

Zdjęcie Józef Rutecki

Józef Rutecki

WYKŁADOWCA/INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KATEGORII AM,A,B, B+E, C, C+E, D, T
WIELOLETNIE
ŚREDNIE
PRAKTYCZNA NAUKA JAZDY

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie BEATA RUTECKA

BEATA RUTECKA

email: skpturbo@wp.pl

tel: (+48) 500 076 890

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA:  21 LAT, PRAWO JAZDY KATEGORII C,  BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE, PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK). DOKUMENT TEN OTRZYMUJE WE WŁAŚCIWYM URZĘDZIE LUB STAROSTWIE.

ZOBOWIĄZANIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU: PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W WORD.WYPEŁNIENIE ANKIETY.   

Informacje dodatkowe

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE  W TERMINIE 21.09.2020-26.10.2020

ZAKRES TEMATYCZNY PRAWA JAZDY KATEGORII C+E OBEJMOWAŁ WYKŁADY TEORETYCZNE W ILOŚCI 20 GODZIN ORAZ PRAKTYCZNĘ NAUKĘ JAZDY W ILOŚCI 25 GODZIN. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dn. 4 marca 2016 r. poz. 280 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców rozdział 3 § 9 w wyżej wymienionej kategorii prawa jazdy pozostawiono jesynie zajęcia praktyczne. 

 1. liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż: -25 godz. w zakresie prawa jazdy kategorii C+E

KURS PRAWA JAZDY OBEJMUJĘ JEDYNIE PRAKTYCZNA NAUKĘ JAZDY. PO ZAKOŃCZONYM KURSIE UCZESTNIK PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU NA PRAWO JAZDY W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO, PO POZYTYWNYM WYNIKU Z EGZAMINU UZYSKUJE DOKUMENT PRAWA JAZDY KATEGORII C+E.

CENA KURSU 2 000,00 zł.  OPŁATA W KWOCIE 245,00 ZŁ ZA PIERWSZY EGZAMIN PAŃSTWOWY. 

PŁYTA Z TESTAMI

Ciasteczka>