Usługa - Kurs na Operatora Drona Pomiarowego - VLOS do 5 kg. Szkolenie do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji UAVO zakończone Egzaminem Państwowym - usługa prowadzona w formie zdalnej.

Logo DRON.edu.pl - Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów

4.6/5 z 382 ocen

Tytuł Kurs na Operatora Drona Pomiarowego - VLOS do 5 kg. Szkolenie do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji UAVO zakończone Egzaminem Państwowym - usługa prowadzona w formie zdalnej.

Numer usługi 2020/08/06/27771/607257

Dostawca usług DRON.edu.pl - Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 200,00 zł netto za osobę

3 200,00 zł brutto za osobę

91,43 zł netto za osobogodzinę

91,43 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Wszystkie osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na zdanie egzaminu państwowego UAVO, na podstawie, którego jest wydawane Świadectwo Kwalifikacji będące prawnym dokumentem pozwalającym na wykonywanie lotów bezzałogowym statkiem powietrznym. Kurs będzie bardzo dobrym sposobem podniesienia kwalifikacji zawodowych szczególnie dla osób działających w branżach z zakresu budownictwa, energetyki, inżynierii środowiska, informatyki, bezpieczeństwa, geodezji, leśnictwa, rolnictwa, fotografii, mediów, turystyki i rekreacji oraz transportu. Realizacja kursu jest szansą na zdobycie nowych kwalifikacji, które pozwolą na skuteczną zmianę zawodu. W szkoleniu mogą brać udział osoby początkujące jak również te, które miały już wcześniej do czynienia z dronami oraz chcą wprowadzić do swojej firmy usługi wykonywane przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 31-08-2020
Liczba godzin usługi: 35
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Szkolących nr 242RPS-01/2018 wydane 12.01.2018 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. art. 95 a ust 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku prawo lotnicze, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących.
Zakres uprawnień: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora VLOS

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów DRON.edu.pl

Jako ośrodek szkolący przyszłych profesjonalnych operatorów dronów możemy pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów państwowych oraz pofesjonalną wiedzą pozyskiwaną przez naszych kursantów. Jesteśmy nastawieni na Twój sukces, dlatego szkolimy do skutku nie naliczając dodatkowych opłat.
Każde szkolenie rozpoczynamy zajęciami teoretycznymi, które są realizowane w grupie pod nadzorem instruktora-wykładowcy. Po zakończeniu zajęć, wszyscy kursanci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej poprzez, którą będą kontynuować naukę w zakresie własnym. System czuwa nad przebiegiem Twojego szkolenia, dzięki czemu do egzaminu będziesz bardzo dobrze przygotowany. 

SZKOLENIE TEORETYCZNE W FORMIE WYKŁADÓW ORAZ E-LEARNINGU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

 • Prawo Lotnicze;
 • Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia;
 • Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym;
 • Zasady wykonywania lotów;
 • Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne.​

Szkolenie praktyczne prowadzone jest na dronach DJI należących do Ośrodka - nie ma obowiązku posiadania własnego sprzętu. Nasi instruktorzy dołożą wszelkich starań, aby wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi było dla Ciebie jak najbardziej przydatne, praktyczne i dopasowane do Twoich przyszłych planów zawodowych.

SZKOLENIE PRAKTYCZNE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI:

 • Przygotowanie drona do lotu
 • Wykonywanie startu i lądowania
 • Zmiana parametrów lotu: zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji
 • Nauka czynności wykonywanych po wylądowaniu
 • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych
 • Techniki wideofilmowania

UWAGA:

Część praktyczna realizowana w powietrzu jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 05.09.2020 r. do 03.10.2020 r. w mieście Warszawa przy ulicy Wiedeńskiej 303 lub w Mleczkowie przy ulicy Mleczków 24b. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe​.

Zajęcia praktyczne obejmują łącznie 6 godzin, z czego 2 godziny szkolenia to praktyka naziemna, a pozostałe 4 godzin to loty bezzałogowym statkiem powietrznym, które są ustalane indywidualnie z kursantem. Termin realizacji praktyki w powietrzu jest zależny od warunków pogodowych oraz aktywności stref powietrznych. Termin egzaminu jest ustalany przez Ośrodek DRON.edu.pl.

 

EGZAMIN WEWNĘTRZNY
Po zakończeniu szkolenia UAVO zostanie przeprowadzony test teoretyczny na platformie e.dron.edu.pl, którego pozytywny wynik pozwoli na przystąpienie do Egzaminu Państwowego. Minimalnym progiem wskazującym na wynik pozytywny jest udzielenie 75% poprawnych odpowiedzi. 
Do Egzaminu Wewnętrznego można przystąpić po ukończeniu ostatnich lotów praktycznych w czasie trwania usługi rozwojowej. Data ta jest uzależniona od warunków atmosferycznych oraz aktywności stref powietrznych. 

EGZAMIN KOŃCOWY
Po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego uczestnik będzie mógł przystąpić do Egzaminu Końcowego, którego pozytywny wynik pozwoli na uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Personelu Lotniczego. Data przeprowadzenia Egzaminu Końcowego jest zależna od Egzaminatora Ośrodka DRON.edu.pl. Data ta jest również uzależniona od warunków atmosferycznych oraz aktywności stref powietrznych. 


Kursanci oprócz nabycia podstawowych umiejętności z zakresu operowania bezzałogowym statkiem powietrznym, poszerzą swoje kompetencje o wiedzę obejmującą zagadnienia fotogrametryczne. Przygotowany program pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę pozwalającą na tworzenie ortofotomap w specjalistycznym programie Pix4D.

SZKOLENIE Z ZAKRESU FOTOGRAMETRII PORUSZA ZAGADNIENIA:

 • Widzenia stereoskopowego i aerotrangulacji
 • Ortorektyfikacji
 • Narzędzi do pozyskiwania danych: platformy nośne, dostępne sensory, dobór obiektywu i matrycy aparatu
 • Zaplanowania osnowy
 • Algorytmu tworzenia ortofotomapy
 • Zbierania danych do utworzenia ortofotomap i chmur punktów - wykonywanie nalotu Nadir, Oblique

Zobacz jak wygląda model 3D Gliwice wykonany przez nas z drona.


WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W USŁUDZE: 

 • Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług przeniesionych w tryb zdalnej  realizacji zapewnia platforma ZOOM

Wymagania systemowe:

 • Połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE)
 • Głośniki i mikrofon - wbudowany lub wtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth
 • Kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub wtyczka USB
 • Lub kamera HD lub kamera HD z kartą przechwytywania wideo

Obsługiwane systemy operacyjne: 

 • macOS X z systemem macOS 10.7 lub nowszym
 • Windows 10
  Uwaga : w przypadku urządzeń z systemem Windows 10 muszą one działać w systemie Windows 10 Home, Pro lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany.
 • Windows 8 lub 8.1
 • System Windows 7
 • Windows Vista z dodatkiem SP1 lub nowszym
 • Windows XP z dodatkiem SP3 lub nowszym
 • Ubuntu 12.04 lub nowszy
 • Mennica 17.1 lub nowsza
 • Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowszy
 • Oracle Linux 6.4 lub nowszy
 • CentOS 6.4 lub nowszy
 • Fedora 21 lub nowsza
 • OpenSUSE 13.2 lub wyższy
 • ArchLinux (tylko 64-bit)

Obsługiwane tablety i urządzenia mobilne:

 • Surface Pro 2 lub nowszy z systemem Windows 8.1 lub nowszym

Uwaga : W przypadku tabletów z systemem Windows 10 muszą one działać w systemie Windows 10 Home, Pro lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany.

 • Urządzenia z systemem IOS lub Android
 • Urządzenia Blackberry

Obsługiwane przeglądarki:

 • Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+
 • Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+
 • Linux: Firefox 27+, Chrome 30+

Wymagania dotyczące procesora i pamięci RAM:

Minimum - Procesor jednordzeniowy 1 GHz lub wyższy, nie dotyczy

Zalecane - Procesor dwurdzeniowy 2 GHz lub wyższy (i3 / i5 / i7 lub odpowiednik AMD), 4GB

Link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu on-line jest ważny do momentu zakończenia spotkania. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 1: ORTOFOTOMAPY (120 min.) + PRZERWA (15 min. w godz. 11:00 - 11:15) . Szkolenie teoretyczne w skład, którego wchodzi: zbieranie danych do utworzenia ortofotomap i chmur punktów - wykonywanie nalotu Nadir, Oblique, export plików do Google Maps.
Data realizacji zajęć
05-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 1: ORTOFOTOMAPY (120 min.) + PRZERWA (15 min. w godz. 13:15 - 13:30) . Szkolenie teoretyczne w skład, którego wchodzi: zbieranie danych do utworzenia ortofotomap i chmur punktów - wykonywanie nalotu Nadir, Oblique, export plików do Google Maps.
Data realizacji zajęć
05-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 1: ORTOFOTOMAPY (90 min.) Szkolenie teoretyczne w skład, którego wchodzi: zbieranie danych do utworzenia ortofotomap i chmur punktów - wykonywanie nalotu Nadir, Oblique, export plików do Google Maps.
Data realizacji zajęć
05-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 2: ORTOFOTOMAPY (120 min.) + PRZERWA (15 min. w godz. 11:00 - 11:15) . Szkolenie teoretyczne w skład, którego wchodzi: Tworzenie ortofotomapy, Edycja mozajkowa, Tworzenie cyfrowego modelu powierzchni terenu, Tworzenie chmury punktów, Eksport plików.
Data realizacji zajęć
06-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 2: ORTOFOTOMAPY (120 min.) + PRZERWA (15 min. w godz. 13:15 - 13:30) . Szkolenie teoretyczne w skład, którego wchodzi: Tworzenie ortofotomapy, Edycja mozajkowa, Tworzenie cyfrowego modelu powierzchni terenu, Tworzenie chmury punktów, Eksport plików.
Data realizacji zajęć
06-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
MODUŁ 2: ORTOFOTOMAPY (90 min.). Szkolenie teoretyczne w skład, którego wchodzi: Tworzenie ortofotomapy, Edycja mozajkowa, Tworzenie cyfrowego modelu powierzchni terenu, Tworzenie chmury punktów, Eksport plików.
Data realizacji zajęć
06-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 1: PRAWO LOTNICZE (50 min.) + PRZERWA (10 min. w godz. 08:50 - 09:00). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 1: PRAWO LOTNICZE (50 min.) + PRZERWA (10 min. w godz. 09:50 - 10:00). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 1: PRAWO LOTNICZE (50 min.) + PRZERWA (10 min. w godz. 10:50 - 11:00). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 1: PRAWO LOTNICZE (50 min.) + PRZERWA (10 min. w godz. 11:50 - 12:00). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 1: PRAWO LOTNICZE (50 min.) + PRZERWA OBIADOWA (30 min. w godz. 12:50 - 13:20) Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 2: CZŁOWIEK JAKO PILOT I OPERATOR (110 min.) + PRZERWA (10 min. w godz. 15:10 - 15:20). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 2: CZŁOWIEK JAKO PILOT I OPERATOR (50 min.) + PRZERWA (05 min. w godz. 16:10 - 16:15). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:20
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
00:55
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 2: CZŁOWIEK JAKO PILOT I OPERATOR (45 min.). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 3: BUDOWA BSP (50 min.) + PRZERWA (10 min. w godz. 09:50 - 10:00). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 3: BUDOWA BSP (50 min.) + PRZERWA (10 min. w godz. 10:50 - 11:00). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 3: BUDOWA BSP (50 min.) + PRZERWA (10 min. w godz. 11:50 - 12:00). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 3: BUDOWA BSP (50 min.) + PRZERWA OBIADOWA (30 min. w godz. 12:50 - 13:20) Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 4: BEZPIECZEŃSTWO (110 min.) + PRZERWA (10 min. w godz. 15:10 - 15:20). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 4: BEZPIECZEŃSTWO (50 min.) + PRZERWA (05 min. w godz. 16:10 - 16:15). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:20
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
00:55
Przedmiot / temat zajęć
TEMAT 4: BEZPIECZEŃSTWO (45 min.). Szkolenie teoretyczne realizowane zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Kursanci zdobędą niezbędne kompetencje, które pozwolą na zawodowe wykonywanie lotów wszystkimi kategoriami dronów o masie do 5kg, dzięki czemu firma będzie w stanie pozyskać co najmniej 5 nowych klientów po upływie najbliższych 6 miesięcy od zakończeniu kursu. W związku z wprowadzeniem nowych usług polegających na wykonywaniu zleceń w powietrzu, po ukończeniu szkolenia zyski przedsiębiorstwa powinny wzrosnąć o 2,5% w przeciągu najbliższego roku.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do zdobycia Świadectwa Kwalifikacji, które pozwala na zawodowe wykonywanie lotów dronem w zasięgu wzroku operatora. Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod wykorzystania dronów w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wykonywania wszelkich zawodów dotyczących takich obszarów działania jak budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, informatyka, bezpieczeństwo, geodezja, leśnictwo, rolnictwo, fotografia, media, turystyka i rekreacja oraz transport. Kurs jest doskonałym pomysłem również dla osób indywidualnych, które myślą o przebranżowieniu oraz rozpoczęciu świadczenia usług UAVO w celach komercyjnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyskuje wiedzę teoretyczną, na którą składa się:
- prawo lotnicze
- człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
- wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
- zasady wykonywania lotów
- bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

Kursanci przechodzą również przez część praktyczną, dzięki której nabywają odpowiednie zdolności w zakresie:
- przygotowanie drona do lotu
- wykonywanie startu i lądowania
- zmiana parametrów lotu: zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji
- nauka czynności wykonywanych po wylądowaniu
- zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa kompetencje w obrębie:
- samokształcenia, wie gdzie szukać istotnych dla niego zmian w obowiązujących przepisach
- wie jak bezpiecznie operować BSP w zasięgu wzroku
- umie zachować odpowiednią higienę i bezpieczeństwo pracy
- ma świadomość zagrożeń, które wynikają z braku regularnej kontroli stanu technicznego BSP
- jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów i bagatelizowania zezwoleń wydanych przez organy ruchu lotniczego
- zna procedury oraz potrafi określić ryzyko związane z wykonywanym lotem
- nabywa praktyczną wiedzę jak wykorzystać swoje umiejętności operowania BSP w wielu branżach i zawodach
- potrafi wykazać się odpowiednią reakcją i działaniem w razie dojścia do awarii BSP
- wie jak wykorzystać zebrane dane w celu tworzenia ortofotomap

Realizacja szkolenia w pełni przygotowuje kursanta do bezpiecznego wykonywania zawodu Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego z możliwością wykonywania lotów w zasięgu wzroku. Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, a na podstawie jego pozytywnego zaliczenia otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Personelu Lotniczego wydane według wymagań polskich przepisów licencjonowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, które uprawnia do lotów komercyjnych, jak również innych niż sportowe i rekreacyjne.

Efekty uczenia się

        Kursant po odbyciu szkolenia:

 1. Pozyskał wiedzę pozwalającą na zdanie egzaminu państwowego UAVO i uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego z uprawnieniami VLOS pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku dronami wszystkich kategorii o masie 5kg.
 2. Nabył umiejętności w zakresie pilotowania manualnego, wykonywanie figur podstawowych oraz figur zaawansowanych pozwalających na realizację profesjonalnych zdjęć filmowych.
 3. Potrafi obsługiwać wszystkie tryby lotu drona w tym trybów automatycznych: follow, course lock, home lock, tripod, GPS mode, sport mode, ATTI, circling.
 4. Zna obsługę funkcji awaryjnych w tym RTH - Return To Home.
 5. Ma praktyczną wiedzę w zakresie wideofilmowania, potrafi wykonywać figury podstawowe oraz figury zaawansowane pozwalających na realizację profesjonalnych zdjęć filmowoych.
 6. Potrafi zachować odpowiednią higienę i bezpieczeństwo pracy pośród pracy z pzostałymi operatorami dronów. 
 7. Jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów i bagatelizowania zezwoleń wydanych przez organy ruchu lotniczego.
 8. Nabył praktyczną wiedzę jak wykorzystać swoje umiejętności operowania BSP w wielu branżach i zawodach.
 9. Opanował wiedzę w zakresie planowania nalotów fotogrametrycznych w celu zbierania danych do wykonywania ortofotomap w programie Pix4D.
   
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Kursant po zakończeniu szkolenia otrzymuje cetryfikat jego ukończenia wydawany przez Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów DRON.edu.pl.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację DRON.edu.pl - Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Urząd Lotnictwa Cywilnego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 91,43 zł
Koszt osobogodziny brutto 91,43 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Wiedeńska 303, 02-962 Warszawa, woj. mazowieckie

Część usługi związana z zajęciami teoretycznymi będzie realizowana w formie zdalnej poprzez internetowe połączenie video na żywo z instruktorem. Zajęcia praktyczne w powietrzu będą realizowane w Warszawie przy ulicy Wiedeńskiej 303 oraz w Mleczkowie przy ulicy Mleczków 24b.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Antoni Karaś

Antoni Karaś

Instruktor UAVO, uprawnienia UAVO VLOS, BVLOS, INS, MR25kg (wielowirnikowce).
Od 7 lat zajmuje się lotnictwem bezzałogowym, zarówno płatowcami jak i wielowirnikowcami, wykładowca teoretyczny oraz instruktor praktyczny, specjalista w zakresie pomiarów smogowych. Bierze udział w operacjach przeciągania lin przy użyciu drona, przeprowadza naloty fotogrametryczne.
Ukończył technikum lotnicze, jest w trakcie studiów na Politechnice Warszawskiej.
Przeprowadzonych ponad 200 osób wyszkolonych do uzyskania uprawnień UAVO VLOS oraz BVLOS.

Zdjęcie Michał Łukaszewicz

Michał Łukaszewicz

Instruktor UAVO, uprawnienia UAVO VLOS, BVLOS, INS, MR25kg (wielowirnikowce)
Od 2 lat zajmuje się lotnictwem bezzałogowym, specjalista z zakresu tworzenia modeli przestrzennych oraz projektowania ortofotomap.
Średnie.
Przeprowadzonych ponad 100 kursantów wyszkolonych do uzyskania uprawnień UAVO VLOS i BVLOS.

Zdjęcie Błażej Kalicki

Błażej Kalicki

Instruktor UAVO. Kierownik Oddziału Poznańskiego, posiada uprawnienia UAVO VLOS, BVLOS, INS, MR25kg (wielowirnikowce).

Od ponad roku zajmuje się lotnictwem bezzałogowym, specjalista z zakresu geodezji, fotogrametrii, aerofilmowania oraz aerofotografii.
Wykształcenie średnie, student geoinformacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wyszkolonych 50 kursantów wyszkolonych do uzyskania uprawnień UAVO VLOS i BVLOS.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karolina Słowik

Karolina Słowik

email: karolina.slowik@dron.edu.pl

tel: 530 375 375

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

 • Ukończony 18 rok życia lub osoba małoletnia posiadająca zgodę od opiekuna 
 • Nie trzeba posiadać własnego drona, szkolenie prowadzone jest na dronach Ośrodka Szkolenia DRON.edu.pl

Informacje dodatkowe

 • Część praktyczna realizowana w powietrzu jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 05.09.2020 r. do 03.10.2020 r. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.
 • Informacja: na potrzeby usługodawcy i korzystającego z usługi jak również na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa zdalna będzie rejestrowana (nagrywana). 
 • Na zajęcia specjalistyczne prosimy o przyniesienie własnego komputera (laptopa).
 • Ukończenie szkolenia pozwala na przystąpienie do egzaminu końcowego (teoria i praktyka), który jest organizowany przy wsparciu Ośrodka DRON.edu.pl. W cenie usługi został zawarty koszt szkolenia w wysokości 3050,00 zł brutto oraz przeprowadzenia egzaminu i certyfikacji (opłata dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego) w wysokości 150,00 zł brutto.
 • Dodatkowe osoby prowadzące: Michał Kobyliński, Łukasz Przybysz, Wojciech Peter.
 • Każdy z kursantów otrzymuje kamizelkę odblaskową wymaganą przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, gdzie zamieszczone są materiały szkoleniowe oraz jest możliwość wykonania testu zawierającego pytania egzaminu państwowego
Ciasteczka>