Usługa - Prawo jazdy kat. D po C / MBON Plus

Logo Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

4.6/5 z 492 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. D po C / MBON Plus

Numer usługi 2020/08/05/22354/607141

Dostawca usług Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 740,00 zł netto za osobę

4 740,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs prawa jazdy kat.D skierowany jest dla osób które:

 • pragną podnosić swoje kompetencje zawodowe
 • ukończyły 23 lat i 9 miesięcy
 • posiadają  prawo jazdy kat B
 • posiadają  prawo jazdy kat C
 • lub łączą kurs kat. D z kursem kat. C

Kursy kierowane do uczestników Projektu  Kariera Zawodowa / MBON
dla projektu „Kierunek Kariera zawodowa", uczestnikiem może być, osoba:
- pracująca, ucząca
- mieszkająca w Małopolsce
- nie może posiadać wykształcenia wyższego (co najwyżej maturalne)
- po 50 roku życia (wykształcenie dowolne)

Niezbędne formalności po rekrutacji:

1. wybór  kursu – w tym celu zapraszamy na spotkania informacyjne:
poniedziałki, czwartki, piątki  godz. 18.00 – siedziba LUZ ul. M. Skłodowskiej 8/8                                             
2. zamówienie bonów,
3. podpisanie umowy  z WUP lub MARR,
4. dokonanie wpłaty własnej na wskazany nr konta w umowie,
5. wykonanie badań lekarskich - każdy czwartek siedziba LUZ
6. wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 02-09-2020
Liczba godzin usługi: 79
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzje Prez. M.Krakowa: o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK zaśw-48/2013, nr pisma:KM-05.5440.1.287.2013,zaśw-27/2013 nr pisma: KM-05.5440.1.192.2013, art. 28. ust.1, ust.8, art.31 ust 3 ustawy z dn. 5.01.2011 o kierujący pojazdami(Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm. Art.39g ust z dn. 6.09.2001 o Transporcie drogowym (Dz.U. 2016. 1907 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kat D

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zapraszamy do realizacji kursu na w ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ w Krakowie

Kurs na prawo jazdy kat. D po C obejmuje:

 • 20 godz lekcyjnych teorii (45 min) = 15 godz. zegarowych
 • 53 godz. lekcyjnych praktyki = 40 godz. zegarowych
 • 3 godz lekcyjne egzami wew. teoretyczny
 • 3 godz lekcyjne egzami wew. praktyczny

Realizując kurs w Ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ
- przygotowujemy nie tylko do egzaminów państwowych na prawo jazdy ale również do zawodu kierowcy pracującego w transporcie międzynarodowym,

 

W ramach zajęć teoretycznych oferujemy również  wykłady specjalistyczne dla każdej z kategorii prawa jazdy skierowane dla kierowców zawodowych,

Zajęcia teoretyczne zawierają zagadnienia:

 • Przepisy ruchu drogowego
 • Systemy bezpieczeństwa w pojazdach
 • Technika jazdy, jazda w trudnych warunkach
 • Szczegółowe omówienie zagadnień z czasu pracy kierowcy
 • Obsługa tachografu - ćwiczenia praktyczne
 • kontrola kierowców zawodowych przez ITD
 • postępowanie mandatowe, jak zachować się podczas kolizji, wypadku drogowego - wykład prowadzi Policjantka drogówki
 • jak zdać egzaminy za pierwszym razem - szczegółowe omówienie zadań i kryteriów egzaminacyjnych
 • skuteczne metody pokonywania manewrów - porady praktyczne oraz filmy instruktażowe LUZ;
 • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków
 • szczegółowe omówienie krakowskich skrzyżowań i tras egzaminacyjnych
 • przestrzeganie zasad i przepisów BHP
 • transport międzynarodowy
 • porady praktyczne - prowadzone przez kierowców zawodowych pracujących w transporcie międzynarodowym

Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców:
- wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu kierowców zawodowych,
- Inspektor pracujący w Inspekcji Transportu Drogowego,
- Policjant drogówki,
- Ratownicy medyczny,
- Instruktorzy - aktywni kierowcy zawodowi pracujący w transporcie międzynarodowym jako kierowcy Tirów oraz kierowcy autobusów.

Przebieg szkolenia teoretycznego:

 • Osoba szkolona wybierając i zapisując się na kurs poprzez Bazę Usług Rozwojowych akceptuje również harmonogram kursu
 • Na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia kursu indywidualnego - dedykowanego konkretnemu klientowi - dostosowując harmonogram zajęć teoretycznych do oczekiwań i dyspozycyjności klienta.

Przebieg szkolenia praktycznego

Po zakończeniu zajęć teoretycznych rozpoczyna się część praktyczna

Jazdy szkoleniowe ustalanie są indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędą się po zakończeniu zajęć teroretycznych w terminach dogodnych dla klienta do dnia zakończenia usługi szkoleniowej opublikowanej w BUR

Po zakończeniu szkolenia uczestnik kursu:
- podchodzi do egzaminu wewnętrznego,
- wypełnia ankietę oceniającą szkolenie,
- w ciągu 7 dni ustala egzamin państwowy,
- po pierwszym egzaminie niezwłocznie przekazuje historię egzaminowania do OSK LUZ

Szkolenie jest rozliczone w ramach przyznanych bonów szkoleniowych,
cena godziny szkoleniowej nieprzekracza 45 zł (3 bony)

Dlaczego warto wybrać Ośrodek Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ
oferujemy kursy:

 • - kompleksowe z badaniami lekarskimi dla kierowców zawodowych,
  - kursy przyspieszone i ekspresowe,
  - kursy łączone np. kat. C z CE, C z D, 
  - kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i kwalifikacji uzupełniającej (kursy przewozu rzeczy i osób)
  - kursy indywidulane  - dostosowane do możliwości czasowych klienta
 • pomagamy z formalnościami związanymi z realizacją kursów z Unii Europejskiej 
 • pomagamy z formalnościami urzędowymi, dotyczącymi zyskania Profilu Kandydata na Kierowcę
 • kompleksowa organizacja kursów dla kierowców zawodowych: dostępność kursów na wózki widłowe, HDS, szkolenia okresowe, kursy kwalifikacji
 • doświadczenie oraz wypracowane metody szkolenia (szkolimy ponad 25 lat - rozpoczęliśmy działalność w 1989 r. jako pierwszy prywatny ośrodek szkolenia kierowców)
 • wykwalifikowana kadra szkoleniowa
 • flota wykorzystywana do kursów kierowców zawodowych:
 • 6 samochodów ciężarowych z przyczepą,
 • 2 tandemy (samochód ciężarowy z przyczepą)
 • 5 autobusów (z manualną i automatyczną skrzynią biegów)
 • Instruktorzy - aktywni kierowcy zawodowi pracujący w transporcie międzynarodowym,
 • jakość szkolenia potwierdzona akredytacją Kuratorium Oświaty,
 • Laureat Konkursu Orły Nauki Jazdy 2018 r.
 • Laureat Konkursu Orły Nauki Jazdy 2019 r.
 • Laureat Konkursu Orły Edukacji 2019 r.

Istnieje możliwość realizacji innych kursów zawodowych:

 • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C, CE, D, DE,
 • szkolenia okresowego,
 • kursu prawa jazdy na każdą kategorię,
 • kurs na wózek widłowy,
 • kurs  na HDS - hydrauliczny dźwig samochodowy.
 • Kursy kierowane do uczestników Projektu Kariera / Kariera Zawodowa / MBON

  Zapisy na kurs:

- wybór kursu w bazie BUR lub prześlemy link do właściwego kursu,
- w formularzu zapisu na usługę proszę wybrać ID w zależności od usługi na którą dokonuje się zapisu (rozwijając listę „brak wsparcia”)
kursy z Kierunku Kariera – ID końcówka WKK
kursy z Kierunku Kariera Zawodowa – ID końcówka WZ
- uzupełnienie danych niezbędnych do rozliczenia usługi:
- dane adresowe do faktury,
- dane dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego oraz wykonywanego zawodu

Brak ID, danych adresowych – to brak możliwości rozliczenia usługi bonami szkoleniowymi

Po dokonaniu zapisu na usługę szkoleniową i zweryfikowaniu wszystkich danych przez nasz Ośrodek:
-  kurs zostanie potwierdzony w Bazie BUR,
- mailem zostanie przesłany Kod PIN – potwierdzający rezerwację bonów i możliwość rozliczenia kursu. Prosimy o przekazanie go do Ośrodka Szkolenia Kierwców LUZ.

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną (min. egzamin z teorii) w Ośrodku egzaminacyjnym.
Egzaminy płatne poza systemem bonowym.

Zapraszamy do realizacji kursów w naszym ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ.
Dołożymy wszelkich starań aby realizacja kursu spełniła Państwa oczekiwania.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przed zapisem kursu prosimy o przesłanie do naszego ośrodka :

- informacji o wyborze kursu lub kursów łączonych
- z jakiego projektu będzie realizowany kurs
- informacji o ilości przyznanych bonów
- kodu weryfikacyjnego potwierdzającego przyznanie bonów (nie dotyczy MBON)
- Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
Po dokonaniu wyboru kursu przygotujemy i opublikujemy kurs w Bazie - BUR

Zapisy na kurs:
- wybór kursu w bazie BUR lub prześlemy link do właściwego kursu,
- w formularzu zapisu na usługę proszę wybrać ID w zależności od usługi na którą dokonuje się zapisu (rozwijając listę „brak wsparcia”)
- kursy z Kierunku Kariera Zawodowa – ID końcówka WZ
- uzupełnienie danych niezbędnych do rozliczenia usługi:
- dane adresowe do faktury,
- dane dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego oraz wykonywanego zawodu
Brak ID, danych adresowych – to brak możliwości rozliczenia usługi bonami szkoleniowymi
Po dokonaniu zapisu na usługę szkoleniową i zweryfikowaniu wszystkich danych przez nasz Ośrodek:
-  kurs zostanie potwierdzony w Bazie BUR,
- sms  - prześlemy potwierdzenie zapisu na kurs,
- mailem zostanie przesłany Kod PIN – potwierdzający rezerwację bonów i możliwość rozliczenia
kursu. Prosimy o przekazanie go na rozpoczęciu kursu .
Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną (teoria i praktyka) w Ośrodku egzaminacyjnym.

Służymy pomocą przy załatwianiu formalności urzędowych związanych z uzyskaniem PKK

INFORMACJE DODATKOWE

Część praktyczna jest ustalania indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się pozrealizowaniu szkolenia teoretycznego do zakończenia usługi szkoleniowej.

Kadra szkoleniowa OSK LUZ/pozostali wykładowcy:

MARTA ZABIEGAJ RAFAŁ ZABIEGAJ TADEUSZ SZEWCZYK MICHAŁ ŚLIWA JANUSZ KRUCZEK LESZEK ŻELAZKO JANUSZ PIECH MARIUSZ ZYGUŁA ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI PIOTR KURNIK PIOTR BASTA RYSZARD DWORACZEK  ROBERT MARKOWICZ PAWEŁ CICHOŃ ARTUR KUBIK PRZEMYSŁAW SITARSKI  WŁODZIMIERZ SUDER MALWINA BANASIEWICZ TERESA HAMULEWICZ  BARTOSZ RAŹNY, JADWIGA ROSOLAK MAGDALENA GOLEC, ARTURKORYCIŃSKI

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera", „Kierunek Kariera Zawodowa","MBONY"

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Dodatkowe możliwości (poza systemem bonowym):

 • badania dla kierowców
 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę w urzędzie
 • pomoc w umówianiu egaminów państwowych
 • opłata za egzaminy państwowe
 • opłata za wydanie prawa jazdy
 • przyspieszenie kursu (expres)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wykład
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wykład
Data realizacji zajęć
05-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wykład
Data realizacji zajęć
12-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w prowadzeniu pojazdu kat. D (Autobusu), kompetencji kierowcy zawodowego i wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznego przewozu ładunków. Uczestnik będzie posiadał wiadomości z zakresu czasu pracy kierowców, budowy i eksploatacji Autobusu.

Efekty uczenia się

Efekty usługi:

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • budowy i eksploatacji Autobusu,
 • przepisów ruchu drogowego,
 • czasu pracy kierowcy,
 • obsługi tachografu,
 • kierowania pojazdem kat D oraz zasad bezpiecznego przewozu osób w Autobusie.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 740,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 740,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/8, 31-025 Kraków, woj. małopolskie

teoria - M.Skłodowskiej 8/8 Kraków, jazdy praktyczne realizowane są z placu manewrowego - ul. Igołomska 8J w Krakowie oraz na terenie miasta Krakowa, Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w stanowiska komputerowe,symulator jazdy, plansze i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji kursu.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Kurnik

Piotr Kurnik

instruktor praktycznej części nauki jazdy kat. B, BE, C, CE, D, DE
Wieloletni Instruktor nauki jazdy kat B, C, CE oraz kat D,
technikum mechniczne
Kierowca zawodowy kat. D na liniach miejskich.

Zdjęcie Janusz Kruczek

Janusz Kruczek

kat. A, A1,A2, B, BE, C, CE, D
Wieloletnie uprawnienia instruktora nauki jazdy kat A, A1,A2, B, BE, C, CE, D
wyższe - techniczne
Prowadzi zajęcia: certyfikowany wykładowca - wykłady teoretyczne kat. A, A1,A2, B, BE, C, CE, D, wykłady specjalistyczne dla kierowców zawodowych,
aktywny motocyklista, uprawnienia Urzędu Dozoru technicznego

Zdjęcie Rafał Zabiegaj

Rafał Zabiegaj

jazdy praktyczne Kat. A, A1,A2, B, BE, C CE, D, D1, DE
Kierownik ośrodka nauki jazdy LUZ od 1996 r , W zawodzie instruktora od ponad 25 lat.
Technikum mechaniczne
Prowadzący zajęć: praktycznych jazdy kat B, C, CE, D, kursu wózków widłowych, wykładów teoretycznych dla kandydatów na kierowców i instruktorów, szkoleń okresowych, Kursu Kwalifikacji.
Aktywny działacz społeczny w organizacjach pozarządowych: Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców, Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Ogólnopolska Izba gospodarcza Ośrodków szkolenia Kierowców, Certyfikowany Trener- wykładowca,

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marta Zabiegaj

Marta Zabiegaj

email: biuro@luz.krakow.pl

tel: (+48) 501 421 996

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Część praktyczna jest ustalania indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się pozrealizowaniu szkolenia teoretycznego do zakończenia usługi szkoleniowej.

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera", „Kierunek Kariera Zawodowa","MBONY"

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Dodatkowe możliwości (poza systemem bonowym):

 • badania dla kierowców
 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę w urzędzie
 • pomoc w umówianiu egaminów państwowych
 • opłata za egzaminy państwowe
 • opłata za wydanie prawa jazdy
 • przyspieszenie kursu (expres)
Ciasteczka>