Usługa - Laminacja brwi i lifting rzęs Katowice

Logo BROADWAY BEAUTY ŻANETA STANISŁAWSKA

4.5/5 z 440 ocen

Tytuł Laminacja brwi i lifting rzęs Katowice

Numer usługi 2020/08/05/12578/607034

Dostawca usług BROADWAY BEAUTY ŻANETA STANISŁAWSKA

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

999,00 zł netto za osobę

999,00 zł brutto za osobę

124,88 zł netto za osobogodzinę

124,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Nie są stawiane wymagania odnośnie do poziomu lub rodzaju wykształcenia. Niemniej, szkolenie jest polecane przede wszystkim osobom zajmującym się zawodowo wykonywaniem wizażu lub innych usług kosmetycznych lub będącym w trakcie nabywania kwalifikacji w tym zakresie albo planujących ich nabycie.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 22-10-2020
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Teoria

Kosmetyka oprawy oka z zastosowaniem preparatów do laminacji i liftingu rzęs

 • Anatomiczna i chemiczna budowa włosa: brwi i rzęs
 • Keratyna i łuska włosa oraz ich funkcji
 • Proces laminacji brwi
 • Semipermanentna ondulacja włosa

Wymagania sanitarne oraz BHP

 • Zakres wymagań higieniczno-sanitarnych dotyczących gabinetu i stanowiska pracy
 • Wymagania higieniczne do przygotowania i przeprowadzenia zabiegu
 • Ergonomia stanowiska pracy i wykonywania zabiegów

Stanowisko pracy i jego wyposażenie

 • Umeblowanie i oświetlenie
 • Środki dezynfekcyjne i higieniczne oraz ich zastosowanie
 • Akcesoria kosmetyczne oraz sposób ich użycia do zabiegu

Preparaty do zabiegu i akcesoria

 • Zestaw Brow Perm Mayamy i preparaty pomocnicze oraz ich charakterystyka
 • Środki do demakijażu i ochrony skóry
 • Lotion liftingujący, jego działanie, sposób użycia
 • Lotion utrwalający, jego działanie, sposób użycia
 • Preparat laminujący, jego działanie, sposób użycia

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, wywiad z klientem – dokumentacja (formularze świadomej zgody), zalecenia pozabiegowe

 • Bezwzględne przeciwwskazania do zabiegu oraz przeciwwskazania czasowe lub względne
 • Formularz świadomej zgody klienta na zabieg, znaczenie prawidłowo przeprowadzonego wywiadu oraz dokumentacji, określenie oczekiwań klienta co do efektu zabiegu
 • Zalecenia przed zabiegiem, możliwe reakcje alergiczne i terapia w przypadku ich wystąpienia, zalecenia pozabiegowe i pielęgnacyjne.

Pomiar i regulacja brwi

 • Dobór konturu brwi do kształtu twarzy
 • Prawidłowy zabieg regulacji kształtu brwi z użyciem pęsety.

Laminacja brwi – plan zabiegu

 • Przygotowanie twarzy do zabiegu – oczyszczenie, odtłuszczenie
 • Przygotowanie zestawu Brow Perm do laminacji brwi, wyznaczenie kształtu brwi, sposób aplikacji preparatu na brwi.

Lifting rzęs - plan zabiegu

 • Przygotowanie twarzy, powiek i rzęs do zabiegu – oczyszczenie, odtłuszczenie
 • Etapy i sposób etapowego wykonywania liftingu rzęs

Praktyka

Przygotowanie stanowisk pracy do zabiegu przez uczestników szkolenia

 • Akcesoria kosmetyczne
 • Preparaty do przygotowania skóry, brwi i rzęs
 • Preparaty do liftingu i laminacji
 • Zestaw Brow Perm Mayamy

Kwalifikacja modeli do części praktycznej szkolenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu i podpisanych formularzy zgody na zabieg

 • Przygotowanie modelek do zabiegu
 • Indywidualny wywiad z modelką, określenie celu i zakresu zabiegu, wykluczenie przeciwwskazań
 • Uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu oraz przetwarzanie danych osobowych, przekazanie zaleceń pozabiegowych
 • Przygotowanie obszaru zabiegowego (demakijaż, oczyszczenie i odtłuszczenie skóry, brwi)

Etapowe wykonywanie zabiegu przez uczestników szkolenia według instrukcji szkoleniowca

 • Kontrolowanie sposobu nadania właściwego kształtu brwi
 • Kontrolowanie sposobu nakładania preparatu, czasu ekspozycji, techniki wykonywania poszczególnych etapów zabiegu oraz umiejętności posługiwania się preparatami i akcesoriami

Końcowa ocena efektu zabiegowego przez szkoleniowca w odniesieniu do zabiegów wykonanych przez każdego z uczestników szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Część organizacyjna: wprowadzenie, organizacja zajęć. Część teoretyczna - wykład. Część praktyczna praca z modelkami - zabieg laminacji brwi i liftingu rzęs. Egzamin wewnętrzny. Podsumowanie szkolenia.
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o kursantach, którzy chcą zajmować się profesjonalnie oprawą oka. Kurs przygotowuje do profesjonalnego dokonywania zabiegów kosmetycznych, którym poddawane są brwi i rzęsy. Laminacja brwi polega na zabiegu zafarbowaniu i utrwaleniu wyglądu i kształtu brwi. Lifting rzęs pozwala sprawić, że proste i niesforne rzęsy stają się podkręcone i uporządkowane. Celem kursu jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających samodzielne wykonywanie zabiegu laminacji brwi i liftingu rzęs. W toku uczenia uczestnik nabywa również kompetencje społeczne pod względem kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego uczestniczenia w życiu zawodowym.

Efekty uczenia się

Uczestnik uzyskał uporządkowaną wiedzę merytoryczną popartą przykładami z praktyki na temat laminacji brwi i liftingu rzęs. Uczestnik ma również wiedzę na temat zagadnień związanych z zasadami przestrzegania zasad BHP w gabinecie kosmetycznym oraz z budową włosa (brwi i rzęsy). Kursant w samodzielny sposób potrafi wykonać zabieg laminacji brwi i liftingu rzęs dbając o dobro i zdrowie klientki. Uczestnik potrafi ocenić jakość włosa brwi i rzęs w naturalnej odsłonie oraz dobrać odpowiednią stylizację do oka i kształtu twarzy klientki. Uczestnik potrafi samodzielnie wykonać zabieg, dobrać odpowiednie produkty i adekwatnie reagować na potrzeby klienta. W ramach kompetencji społecznych ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego w zakresie kosmetyki i dziedzinach pokrewnych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 999,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 999,00 zł
Koszt osobogodziny netto 124,88 zł
Koszt osobogodziny brutto 124,88 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice, woj. śląskie

Placówka Broadway Beauty.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Oktawia Zygmunt

Oktawia Zygmunt

Kosmetyka
2016 - do nadal Broadway Beauty - pracownik
administracyjno-biurowy, szkoleniowiec. 2014 -
2016 Drogeria kosmetyczna Hebe – sprzedawca,
konsultant do spraw makijażu.
2012 – 2014 Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach, kierunek: zarządzanie. Specjalność :
Zarządzanie zasobami ludzkimi (studia
magisterskie) 2009 – 2012 Wyższa Szkoła
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach,
kierunek: zarządzanie. Specjalność: Psychologia
w biznesie (studia licencjackie)
Szkoleniowiec Broadway Beauty

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Baran

Anna Baran

email: dofinansowanie@broadwaybeauty.pl

tel: +48 510746484

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Aby zaliczyć szkolenie niezbędne jest spełnienie następujących wymagań: 100% obecność na zajęciach realizowanych zgodnie z programem szkolenia, aktywny udział w zajęciach, pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej zgodnie z programem szkolenia, pozytywna ocena nabytych umiejętności praktycznych na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego.

Ciasteczka>