Usługa - KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA DLA PRAWA JAZDY KAT. D, D+E, D1, D1+E MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA /MBON PLUS

Logo MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES

4.5/5 z 222 ocen

Tytuł KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA DLA PRAWA JAZDY KAT. D, D+E, D1, D1+E MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA /MBON PLUS

Numer usługi 2020/08/05/6974/607028

Dostawca usług MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES

Miejsce usługi Wieliczka

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 618,00 zł netto za osobę

2 618,00 zł brutto za osobę

14,00 zł netto za osobogodzinę

14,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest dla osób, które ukończyły 23 lata.

" Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa"

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 21-09-2020
Liczba godzin usługi: 187
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.MK 504/1/11 z dnia 10.06.2011
Zakres uprawnień: Prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie kursów: Prawo jazdy kategorii: A1, A, B, B+E, C, C+E, D (Z KAT.C), D ( Z KAT. B), KWALIFIKACJA WSTĘPNA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA, SZKOLENIE OKRESOWE PROWADZONE W FORMIE KURSU ZAJĘĆ, SZKOLENIE OKRESOWE PROWADZONE W FORMIE CYKLU ZAJĘĆ;

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E 

kurs zawiera:

 • zajęcia teoretyczne 173 godzin (130 godzin zegarowych)  prowadzone jako wykład i ćwiczenia pod nadzorem trenera/wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia – prowadzone w sali ośrodka szkolenia (e-learning).

  Oprogramowanie to zapewnia:

  1) przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na    bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce

  2) przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia

  3) zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć

  4) przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia   oraz   zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik        

  5) możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę, o którym mowa w pkt 4)

 • zajęcia praktyczne 11 godziny (8 godzin zegarowych) przeprowadzane będą na drogach w Krakowie i okolicach oraz na placu manewrowym

 • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych 3 godziny (2godziny zegarowe) płyta poślizgowa
 • Nasz ośrodek zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia Egzaminu końcowego zwanego dalej  TESTEM KWALIFIKACYJNYM.
 • W przypadku otrzymania wyniku negatywnego z testu kwalifikacyjnego w pierwszym terminie, osoba może przystąpić ponownie do egzaminu organizowanego w  naszym ośrodku po wniesieniu dodatkowej opłaty za każdy kolejny egzamin (opłata poza systemem bonów szkoleniowych)

Tematy zajęć:

1)  Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

Temat 1.1 Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania

Temat 1.2 Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia zapobiegania awariom
Temat 1.5 Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

Temat 1.6 Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa

Temat 1.7 Umiejętność równomiernego obciążania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

2) Stosowanie przepisów

Temat 2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących w nim zasad

Temat 2.3. Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów

3) Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Temat 3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy

Temat 3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

Temat 3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

Temat 3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

Temat 3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych

Temat 3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika

Temat 3.8. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
05-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
06-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
12-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
26-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
Data realizacji zajęć
27-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE USTALANE BEDĄ INDYWIDUALNIE
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W WARUNKACH SPECJALNYCH
Data realizacji zajęć
09-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie do egzaminu państwowego oraz zdobycie uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy na pojazdach kategorii D, D1, D+E, D1+E.
Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Efekty uczenia się

Przygotowanie do egzaminu państwowego oraz zdobycie uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy na pojazdach kategorii D, D1, D+E, D1+E. 

- Nabycie wiedzy w zakresie zachowań umożliwiających bezpieczne i zgodne z przepisami kierowanie pojazdem oraz wykonywanie zawodu kierowcy

- Zdobycie wiedzę o obowiązujących na terenie kraju przepisach i regulacjach mających wpływ na wykonywanie zawodu zgodnie z literą polskiego prawa i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa

Nabycie wiedzy związane z kierowaniem pojazdu zgodnie z zasadami i przepisami, w szczególności:

- udzielać pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych

- kierować pojazdem zgodnie z przepisami

- stosować techniki kierowania pojazdem odpowiednio do panujących warunków drogowych

- stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu

- stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania pojazdu

- dokonywać bieżących napraw

Nabycie wiedzy związane z kierowaniem autobusem zgodnie z zasadami i przepisami, w szczególności:

-  stosować obowiązujące akty prawne dotyczące wykonywania przewozów drogowych.

- zapewnić pasażerom  komfortu i bezpieczeństwa w różnych aspektach

- właściwie wykorzystanie infrastrukturę w tym m.in. drogi komunikacyjne zastrzeżone dla konkretnych  uczestników ruchu

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 618,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 618,00 zł
Koszt osobogodziny netto 14,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 14,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. Zygmunta Goliana 4b, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Garlej

Andrzej Garlej

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Kasprzyk

Joanna Kasprzyk

email: biurowieliczka@oes.com.pl

tel: 502 846 600

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

-  przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

- studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;

 - oraz niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać   przewozy    na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- uczestnik kursu ukończył/a 23 lat 

- przed rozpoczęcia kursu uczestnik musi złożyć kopię:

 • aktualnych badań lekarskich ( Zaświadczenie lekarskie)  stosowane do przepisów art. 43 pkt.2 oraz art. 229 par. 4 Kodeksu pracy oraz art. 39 j art. 39 m ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym 
 • aktualnych badań psychologicznych ( Orzeczenie psychologiczne) na podstawie art. 39k i 39m ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym   

" Dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest przystąpienie do egzaminu państwowego"

Informacje dodatkowe

- uczestnik kursu ukończył/a 23 lat 

- przed rozpoczęcia kursu uczestnik musi złożyć kopię:

 • aktualnych badań lekarskich ( Zaświadczenie lekarskie)  stosowane do przepisów art. 43 pkt.2 oraz art. 229 par. 4 Kodeksu pracy oraz art. 39 j art. 39 m ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym 
 • aktualnych badań psychologicznych ( Orzeczenie psychologiczne) na podstawie art. 39k i 39m ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym   

" Dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest przystąpienie do egzaminu państwowego"

 • Przykładowe testy egzaminacyjne
 • Podręcznik Kierowcy Zawodowego

 

Ciasteczka>