Usługa - KURS PRAWO JAZDY KAT.C i C+E (KURS ŁĄCZONY) WRAZ Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ z ZAKRESU PRZEWOZU RZECZY z EGZAMINAMI PAŃSTWOWYMI - JASŁO

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Renoma Tadeusz Dzięglewicz

4.5/5 z 205 ocen

Tytuł KURS PRAWO JAZDY KAT.C i C+E (KURS ŁĄCZONY) WRAZ Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ z ZAKRESU PRZEWOZU RZECZY z EGZAMINAMI PAŃSTWOWYMI - JASŁO

Numer usługi 2020/08/04/19861/606556

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Renoma Tadeusz Dzięglewicz

Miejsce usługi Jasło

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

7 990,00 zł netto za osobę

7 990,00 zł brutto za osobę

38,98 zł netto za osobogodzinę

38,98 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Ukończone 21 lat.

Posiadanie prawa jazdy kat.B,lub prawa jazdy kat.C,lub być w trakcie szkolenia kat.C,lub mieć zdany egzamin na kat.C.

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 08-09-2020
Liczba godzin usługi: 205
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja 11/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 16.09.2013r na podstawie art. 68b ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r nr 256, poz. 2572 ze zm.), § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 227, poz. 2247)
Zakres uprawnień: Kurs na prawo jazdy kat. A1 – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. A – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. B – 60 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. BE – 35 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. C – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. CE – 45 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. D – 60/80 godzin, Kursy kwalifikacji zawodowych: Kwalifikacja wstępna kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 280 godzin, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 140 godzin,

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs Łączony C i C+E zawiera:

- Szkolenie Prawo jazdy kat. C zawiera: 20h lekcyjnych zajęć teortycznych i 20h zegarowych zajęć praktycznych.

- Szkolenie Prawo jazdy kat C+E zawiera 25h zegarowych zajęć praktycznych.

- Kwalifikacja wstepna przyspieszona zawiera 130 h zajęc teoretycznych i 10 h zajęc praktycznych w tym 8 h jazdy z instruktorem w warunkach drogowych i 2 h na płycie poslizgowej, lub 1 h na symulatorze

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
KAT. C
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
KAT. C
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
KAT. C
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
KAT. C
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
KAT. C
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs łączony: Prawo jazdy kat.C zawiera 20 godz.zajęć teoretycznych i 20 godz, zajęć praktycznych.Zajęcia teoretyczne obejmują:wiadomości ogólne-4 godz.,przepisy o ruchu drogowym-3 godz.,znaki i sygnały drogowe-2 godz.,obowiązki kierowcy-2 godz.,podstawowe zagadnienia z techniki kierowania pojazdem-4 godz.,budowa i obsługa techniczna pojazdu-5 godz.Zajęcia praktyczne obejmują:przygotowanie do jazdy,zatrzymanie,skręty-1 godz.,zasady jazdy do tyłu,skręty do tyłu-1 godz.,jazda slalomem-2 godz.,cofanie,zawracanie,parkowanie-2 godz.,jazda w ruchu miejskim-3 godz.,zmiana biegów podczas jazdy-2 godz.,pokonywanie łuków i zakrętów-2 godz.,jazda w ruchu drogowym w mieście i poza-3 godz.,wyprzedzanie-2 godz.,powtórzenie wybranych tematów-2 godz.
Prawo jazdy kat.C+E zawiera 25 godz.zajęć praktycznych po 60 min.każda. Zajęcia praktyczne obejmują:przygotowanie do jazdy,ruszanie i zatrzymanie,skręty manewrowe-2 godz.,zasady jazdy do tyłu,skręty do tyłu-2 godz.,jazda slalomem-2 godz.,cofanie,zawracanie,parkowanie-2 godz.,jazda w ruchu miejskim,hamowanie na wzniesieniu-2 godz.,zmiana biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami-2 godz.dociążenie pojazdu,pokonywanie łuków i zakrętów-2 godz.jazda w ruchu drogowym w mieście i poza-3 godz,jazda z przyczepą,manewry-3 godz.,włączanie się do ruchu,wyprzedzanie-3 godz.powtórzenie wybranych tematów-2 godz.
Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do prowadzenia samochodu kat.C+E.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na C zawiera 130 godz.zajęć teoretycznych i 10 godz.zajęć praktycznych.Zajęcia teoretyczne obejmują:szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa-52 godz.,stosowanie przepisów-21 godz.,bezpieczeństwo ,obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia,ruchu drogowego i środowiska-57 godz.Zajęcia praktyczne obejmują 8 godz.jazdy z instruktorem w ruchu drogowym i na placu manewrowym i 2 godz.jazdy w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej ,lub 1 godz.na symulatorze.
Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności do prowadzenia samochodu ciężarowego i pracy na stanowisku kierowcy zawodowego.

Efekty uczenia się

Wiedza i umiejętności do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kat. C i C+E, oraz przygotowanie do pracy w charakterze kierowcy zawodowego i zdobycie kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu rzeczy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

TAK

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację KAT. C i CE - WORD w KROŚNIE, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA - KOMISJA EGZAMINACYJNA POWOŁANA PRZEZ WOJEWODĘ
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Prawo jazdy - STAROSTA POWIATOWY/PREZYDENT MIASTA/ Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców - WOJEWODA PODKARPACKI
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 7 990,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 7 990,00 zł
Koszt osobogodziny netto 38,98 zł
Koszt osobogodziny brutto 38,98 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Kadyiego 12, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie

jak wyżej

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tadeusz Dzięglewicz

Tadeusz Dzięglewicz

Instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii, wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od 2010r
Instruktor nauki jazdy od ponad 35 lat, wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od 2010r
średnie
Instruktor nauki jazdy od ponad 35 lat, wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od 2010r

Zdjęcie Leszek Gągoł

Leszek Gągoł

Instruktor nauki jazdy, wykładowca - posiada uprawnienia egzaminatorskie
Instruktor nauki jazdy od ponad 35 lat, wykładowca
wyższe
Instruktor nauki jazdy od ponad 35 lat, wykładowca

Zdjęcie Tomasz Dzięglewicz

Tomasz Dzięglewicz

Instruktor nauki zawodu od ponad 15 lat,wykładowca - trener z zakresu kwalifikacji od 2010r
Instruktor nauki zawodu od ponad 15 lat,wykładowca,trener z zakresu kwalifikacji od 2010r
średnie
Instruktor nauki zawodu od ponad 15 lat,wykładowca-trener z zakresu kwalifikacji od 2010r

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tadeusz Dzięglewicz

Tadeusz Dzięglewicz

email: osk.renoma@interia.pl

tel: 607936988

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Jak wyżej

Informacje dodatkowe

Szczegółowy harmonogram części praktycznej szkolenia jest ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem i jest dostosowany do jego dostępności czasowej po zakończonej teorii do 29.01.2021

Cena nie zawiera badań psychologicznych i lekarskich.

Do kadry instruktorskiej dołaczamy:

Jolanta Skóra, Andrzej Kras, Mateusz Jabłecki, Szymon Pruchnik, Sylwester Drapich

 

- Notatnik i długopis

- Podręczniki na kat. C

- skrypty i zestawy testowe

- aplikacje multimedialne

Ciasteczka>