Usługa - Badania wizualne VT1+VT2

Logo Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

4.4/5 z 408 ocen

Tytuł Badania wizualne VT1+VT2

Numer usługi 2020/08/04/8917/606225

Dostawca usług Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

Miejsce usługi Piła

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

90,91 zł netto za osobogodzinę

90,91 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane do:
- pracowników kontroli jakości;
- spawalników;
- technologów;
- i innych pracowników związanych zawodowo z branżą metalową,
którzy chcą zdobyć wiedzę, umiejętności, kompetencje i kwalifikacje personelu badań nieniszczących - badań wizualnych (VT)

Mile widziane jest, aby kandydaci/kandydatki ubiegający się o udział w szkoleniu posiadali wykształcenie zawodowe techniczne z zakresu obróbki metali i minimum 4 miesiące praktyki w prowadzeniu badań nieniszczących w metodzie, w której starają się o przyjęcie na szkolenie pod nadzorem kwalifikowanych osób.

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 19-10-2020
Liczba godzin usługi: 44
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie adresowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje, wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania badań nieniszczących VT (badań wizualnych) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 "Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących". Program szkolenia obejmuje 44 godz. zajęć teoretycznych oraz praktycznych (45-minutowych). Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładu połączonego z dyskusją, natomiast zajęcia praktyczne obejmują zestawy ćwiczeń i zadań rozwiązywanych pod kierunkiem prowadzących zajęcia. Czas niezbędny na przeprowadzenie egzaminu nie jest wliczany do czasu trwania szkolenia.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Część teoretyczna: Wprowadzenie do badań nieniszczących. Podstawy fizyczne badań wizualnych. Charakterystyka złączy spawanych. Charakterystyka podstawowych metod spawania. Niezgodności zewnętrzne w złączach spawanyych. Kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących według wymagań PN-EN ISO 9712. Określanie poziomów jakości na podstawie wymagań normy PN-EN ISO 5817, ocena jakości. Uzupełnienie podstaw fizycznych badań wizualnych. Zasady określania poziomów jakości na podstawie wymagań normy PN-EN ISO 5817. Ocena jakości złączy spawanych na podstawie badań wizualnych. Podstawy endoskopii przemysłowej. Zasady opracowywania instrukcji badań wizualnych złączy spawanych. Omówienie dyrektywy 2014/68/UE. Metody badań powierzchniowych (PT, MT).

Część praktyczna: Szkolenie praktyczne z zakresu badań wizualnych złączy spawanych (ćwiczenia: badanie wizualne złączy przygotowanych do spawania, gotowych złączy spawanych blach i rur; dobór techniki do danego zadania badawczego; przeprowadzenie badania, odpowiednia kolejność poszczególnych etapów badania; interpretacja i ocena niezgodności; protokołowanie; redagowanie instrukcji badania dla wskazanego obiektu).

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne w formie skryptu szkoleniowego. Szkolenie kończy się egzaminem: sprawdzianem wiedzy i umiejętności w formie pisemnej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Badania wizualne VT1+VT2" przygotowuje do egzaminu potwierdzającego przygotowanie do samodzielnego wykonywania zadań personelu badań nieniszczących w zakresie badań wizualnych (VT).

VT_TUV.pdf

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu certyfikatu kompetencji w zakresie badań nieniszczących wizualnych VT1 uczestnik/uczestniczka usługi: nastawia aparaturę badań nieniszczących; wykonuje badania; rejestruje wyniki badań i klasyfikuje wyniki na podstawie pisemnych kryteriów; raportuje wyniki badań.

Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu certufikatu kompetencji w zakresie badań nieniszczących wizualnych VT 2 uczestnik/uczestniczka usługi: dobiera technikę badania dla stosowanej metody badania; określa ograniczenia w stosowaniu metody badania; przenosi normy, standardy, specyfikacje i procedury badań nieniszczących do rzeczywistych warunków pracy; nastawia i weryfikuje nastawy wyposażenia; wykonuje i nadzoruje badania; interpretuje i ocenia wyniki zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami lub specyfikacjami; wykonuje i nadzoruje wszystkie obowiązki dla personelu z 2. stopniem kwalifikacji lub niższym; zapewnia wytyczne dla personelu z 2.stopniem kwalifikacji lub niższym; raportuje wyniki badań nieniszczących.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

tak - certyfikat kompetencji wydany zgodnie z normą PN-EN ISO 9712 w zakresie badań wizualnych (VT) wydany przez TÜV SÜD

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Jednostka Certyfikująca Personel Badań Nieniszczących TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,91 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,91 zł
w tym koszt walidacji netto 800,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 800,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 800,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 800,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie

sala wykładowa Uniwersytetu Oświatowego Lubomir: Piła, ul. Kossaka 118

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Sebastian Kondoszek

Sebastian Kondoszek

badania nieniszczące NDT
prowadzenie szkoleń teoretycznych oraz praktycznych dla personelu badań nieniszczących: badania wizualne
wyższe
prowadzenie szkoleń teoretycznych oraz praktycznych dla personelu badań nieniszczących: badania wizualne

Zdjęcie Krzysztof Kobylski

Krzysztof Kobylski

badania nieniszczące NDT
prowadzenie szkoleń teoretycznych oraz praktycznych dla personelu badań nieniszczących: badania wizualne
wyższe
prowadzenie szkoleń teoretycznych oraz praktycznych dla personelu badań nieniszczących: badania wizualne

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Makuch

Joanna Makuch

email: joanna.makuch@uo.edu.pl

tel: (+48) 661 120 263

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

wymagane zaświadczenie o zdolności widzenia według punktu 7.4 normy EN ISO 9712:2012
 

Informacje dodatkowe

Zakres certyfikacji: monosektor, tj. złącza spajane (w) z uwzględnieniem połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Europejską 2014/68/UE

Ciasteczka>