Usługa - Kurs dla kandydatów na Głównego Księgowego

Logo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach

4.4/5 z 456 ocen

Tytuł Kurs dla kandydatów na Głównego Księgowego

Numer usługi 2020/08/03/13013/605841

Dostawca usług Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach

Miejsce usługi Suwałki

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 200,00 zł netto za osobę

3 200,00 zł brutto za osobę

15,69 zł netto za osobogodzinę

15,69 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową na stanowiskach samodzielnych w pionach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) prezentujące wysokie wartości etyczne, zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały czas wykonywania zawodu  księgowego

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 17-08-2020
Liczba godzin usługi: 204
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego jest kursem nabycia umiejętności zawodowych zdefiniowanych jako sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej, w obrębie kwalifikacji A.36 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI  zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikacje - symbol cyfrowy zawodu - 431103  nazwa zawodu według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.  - technik rachunkowości

Umiejętności zawodowe:

 1. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Kurs umiejętności zawodowych jest zgodny z programem kursu dla głównego księgowego III-go stopnia w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i obejmuje pięć modułów tematycznych.               

Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych w ramach podanych niżej godzin po 50% zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyki zawodowe i  egzamin:

Moduł I    Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjnyjne

Moduł II   Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzanie finansami 44 godziny lekcyjne

Moduł III  Sprawozdania finansowe i ich analiza - 53 godziny lekcyjne

Moduł IV  Prawo podatkowe z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 44 godziny lekcyjne

Moduł V    Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia - 8 godzin lekcyjnych

Egzamin - 4 godziny

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
Data realizacji zajęć
22-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
Data realizacji zajęć
12-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
Data realizacji zajęć
13-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
Data realizacji zajęć
26-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
Data realizacji zajęć
27-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
Data realizacji zajęć
11-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VII - Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
Data realizacji zajęć
15-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VII - Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VII - Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
Data realizacji zajęć
29-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VII - Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VII - Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VII - Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł IX - Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VIII - Sprawozdania finansowe i ich analiza
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VIII - Sprawozdania finansowe i ich analiza
Data realizacji zajęć
30-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VIII - Sprawozdania finansowe i ich analiza
Data realizacji zajęć
31-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł VIII - Sprawozdania finansowe i ich analiza
Data realizacji zajęć
13-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł IX - Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
Data realizacji zajęć
14-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł IX - Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł IX - Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł IX - Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
Data realizacji zajęć
13-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł IX - Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
Data realizacji zajęć
14-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Moduł X - Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j.Dz.U.2018.227) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie głównego księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane
w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
a) aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
b) naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
c) studiowanie literatury przedmiotu,
d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy.

Efekty uczenia się

1) Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

W1 - wskazuje podstawy prawne z obszaru rachunkowości,

W2 - zna zasady dokumentacji i ewidencji operacji gospodarczych w jednostkach zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,

W3 - zna zasady sporządzania sprawozdań finansowych i podstawy ich konsolidacji,

W4 - zna przepisy prawa podatkowego, gospodarczego i celnego niezbędne do prawidłowego ujęcia operacji gospodarczych w jednostkach zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,

W5 - zna podstawy analizy finansowej,

W6 - zna zasady ewidencjonowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych oraz możliwości ich wykorzystania dla celów zarządczych,

W7 - zna podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami,

W8 - zna zasady etyki zawodowej księgowych zapisane w Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości SKwP,

W9 - zna wymogi zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych rachunkowości.

 

2) Nabycie umiejętności zawodowych

 

W wyniku ukończenia kursu osoba:

U1 - potrafi wskazać podstawę prawną księgowego ujęcia określonej operacji gospodarczych,

U2 - umie zorganizować system rachunkowości w jednostce, a w szczególności opracować dokumentację polityki rachunkowości oraz zasady inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów,

U3 - potrafi dokonać wyceny bieżącej i bilansowej składników bilansu
z uwzględnieniem skutków podatkowych,

U4 - potrafi zaksięgować złożone operacje gospodarcze w jednostkach zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,

U5 - potrafi ocenić poprawność księgowania i rozliczania kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych,

U6 - potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek zróżnicowanych pod względem rodzaju działalności oraz jej rozmiarów,

U7 - rozpoznaje skutki podatkowe operacji gospodarczych z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych,

U8 - potrafi interpretować informacje zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych,

U9 - potrafi zastosować podstawowe narzędzia zarządzania finansami
i rachunkowości zarządczej,

U10 - analizuje zidentyfikowane dylematy etyczne występujące w praktyce księgowej,

U11 - potrafi określić wymogi zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego.

 

3) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

 

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł głównego księgowego posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co
w szczególności oznacza, że:

K1 - potrafi przedstawiać informacje pochodzące z rachunkowości różnym interesariuszom,

K2 - potrafi komunikować potrzeby informacyjne wobec innych komórek jednostki,

K3 - jest świadoma konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego,

K4 - jest zainteresowana kształtowaniem wizerunku księgowego jako zawodu zaufania publicznego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,69 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,69 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Utrata 2B, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie

SKWP Suwałki, ul.Utrata 2b

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Teodozja Popow

Teodozja Popow

Rachunkowości finansowej i zarządcza oraz sprawozdawczość uproszczonych form ewidencji księgowo-podatkowej
Asystent w Katedrze Budownictwa i Inwestycji (1978-1983)
Nauczyciel Rachunkowości (1984-2000)
Prowadzenie Pełnej Uproszczonej Rachunkowości- Sporządzanie Sprawozdań Finansowych (1994- do obecnie)
Wykładowca w Katedrze Rachunkowości (2000)

Szkoła Główna Handlowa- kierunek Ekonomika Produkcji-Studia Magisterskie
Uprawnienia usługowego ksiąg rachunkowych
W trakcie uzyskania uprawnienia biegłego rewidenta

Rachunkowość finansowa i zarządcza oraz sprawozdawczość uproszczonych form ewidencji księgowo-podatkowej
Od 2010r. do obecnie wykładowca SKwP, nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku , Uniwersytet w Białymstoku

Zdjęcie Teresa Kamińska

Teresa Kamińska

Rachunkowość
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie-Dyplomowany Ekonomista
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie- Magister Ekonomii
Politechnika Białostocka- Insytut Zarządzania i Marketingu- Podyplomowe Studia Nowoczesnej Rachunkowości Finansowej i Zarządczej
Biegły Rewident
Kurs Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli


Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie-Dyplomowany Ekonomista
Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie- Magister Ekonomii
Politechnika Białostocka- Insytut Zarządzania i Marketingu- Podyplomowe Studia Nowoczesnej Rachunkowości Finansowej i Zarządczej
Biegły Rewident
Kurs Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

Od 2010r. do obecnie wykładowca w SKwP ,nauczyciel adademicki na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach oraz Uniwersytecie w Białymstoku

Zdjęcie Sylwia Mielechowicz

Sylwia Mielechowicz

Rachunkowość a w szczególności rachunkowość finansowa (sprawozdania finansowe i analiza)
Wykładowca w Katedrze Rachunkowości (2000-2011)
Praktyka w Księgowości (2003)
Pracownik działu Księgowości i Kadr (2004-2005)
Główna Księgowa (2005-2006)
Główna Księgowa(2007)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku- Studia Zawodowe-kierunek Finanse i Bankowość
O specjalności Rachunkowość
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku -Studia Magisterskie –kierunek Zarządzanie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku- Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów Rachunkowości
Uprawnienia Biegłego Rewidenta

Szkolenie z zakresu Księgowości w MSP przy wykorzystaniu systemów rachunkowości informatycznej
I szkolenie z zakresu Księgowości i sprawozdawczości w małych i średnich przedsiębiorstwach
Prowadzenie Rachunkowości a w szczególności rachunkowości finansowej (sprawozdania finansowe i analiza)
Od 2010r. do obecnie wykładowca w SKwP, nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Emilia Podolecka

Emilia Podolecka

email: szkolenia@suwalki.skwp.pl

tel: +48 87 566 24 71

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
 2. posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP)

lub

 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości

lub

 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów

lub

 • tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację SKwP lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości
  z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,
 1. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
  w zawodzie księgowego,
 2. rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Informacje dodatkowe

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny..

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, jest  potwierdzenie wymaganych efektów kształcenia przez uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym, co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia. Uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia oraz spełnienie warunków określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 ZG SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego jest podstawą otrzymania certyfikatu głównego księgowy potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany jest przez O/O SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Organizator zapewnia słuchaczom skrypty szkoleniowe przygotowane przez wykładowców oraz podręczniki

Ciasteczka>