Usługa - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach-kurs poziom podstawowy Kierunek Kariera Zawodowa

Logo Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

4.8/5 z 225 ocen

Tytuł Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach-kurs poziom podstawowy Kierunek Kariera Zawodowa

Numer usługi 2020/07/30/11147/604510

Dostawca usług Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 600,00 zł netto za osobę

3 600,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

-osoby, które na co dzień pracują z drugim człowiekiem, w takich obszarach jak:

coaching,mediacje,psychoterapia,interwencja kryzysowa,pomoc psychologiczna,nauczyciele a także pracownicy  Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowy i społeczni, trenerzy.

Szkolenie adresowane jest także do absolwentów lub studentów kierunków związanych z pomaganiem ludziom, takich jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, praca socjalna ,mediacje, coaching.
Usługa adresowana rówież dla Uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 21-08-2020
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Terapia krótkoterminowa

Założenia i źródła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

(Solution Focused Brief Therapy)

Historia TSR, definicja, powstanie,związki TSR z innymi teoriami

Teoria TSR

Praca TSR-techniki TSR

Umiejętności i kompetencje -postawa "niewiedzy"
Tworzenie kontekstu spotkania
Formowanie celu pracy terapeutycznej

Rozmowy poza problemem

Komplementowanie - wydobywanie zasobów klienta

Technika EARS
Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu
Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów "świata bez problemu"

Praca w oparciu o wyjątki

Skalowanie
Określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu
Monitorowanie wprowadzanych zmian

Umiejętność pracy z klientem w obszarze pracy nad potrzebami-elementy NVC

Strategie pracy z klientem w przypadku braku motywacji

Sesja – prowadzenie terapii w  podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach

Psychoterapie sprzyjające mózgowi

Psychologia zmiany

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Terapia krótkoterminowaZałożenia i źródła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach(Solution Focused Brief Therapy)Historia TSR, definicja, powstanie,związki TSR z innymi teoriamiTeoria TSR
Data realizacji zajęć
25-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki TSR
Data realizacji zajęć
26-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Rozmowy poza problememKomplementowanie - wydobywanie zasobów klientaTechnika EARS
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Umiejętności i kompetencje -postawa "niewiedzy"Tworzenie kontekstu spotkaniaFormowanie celu pracy terapeutycznej
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Umiejętność pracy z klientem w obszarze pracy nad potrzebami-elementy NVC Strategie pracy z klientem w przypadku braku motywacji Sesja – prowadzenie terapii w  podejściu skoncentrowane na rozwiązaniach Psychoterapie sprzyjające mózgowi
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
Psychologia zmianyMonitorowanie wprowadzanych zmian
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Trening umiejetności
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
04:15
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celuPoszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów "świata bez problemu"Praca w oparciu o wyjątki
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
SkalowanieOkreślanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Trening umiejętności prowadzeia sesji terapeutycznej w nurcie TSR
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
20:30
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin teoretyczny i praktyczny
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zapoznanie uczestników z filozofią modelu skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz podstawowymi narzędziami pracy w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach.
Kurs jest przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia terapii w modelu skoncentrowanym na poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach problemowych oraz rozwijaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie.

Efekty uczenia się

Uczestnik po zaliczeniu w teorii i praktyce kursu będzie potrafił samodzielnie prowadzić terapiię skoncentrowaną na poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach problemowych oraz bedzie potrafił  rozwijać u klienta  konstruktywne  sposoby radzenia sobie.

Uczestnicy kursu zdobędą praktyczne umiejętności odnośnie tego jak rozpoznawać kompetencje indywidualne i relacyjne klientów i jak wzmacniać ich obszary motywacji do zmiany.

Uczestnik będzie posiadał w obszarze:

Wiedzy:

-posiada wiedzę wymaganą dla roli terapeuty podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach

-posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii  wprowadzania zmian

-rozumie przyczyny ludzkich zachowań w zakresie sytuacji życiowych

-rozumie  kompetencje wymagane od osoby będącej w roli terapeuty pracującego w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach

-zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

-zna prawa i obowiązki terapeuty pracującego w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach

Umiejętności:

-stosuje poznane modele i narzędzia skuteczne w modelu skoncentrowanym na rozwiązaniach w pracy  z klientem

-posługuje się modelem EARS, skalą, wyjątkami, pytaniem o cud

-umiejętnie stosuje efektywną komunikację podczas sesji terapeutycznych

-jasno przedstawia cele terapii i wykorzystywane narzędzia

-umiejętnie zadaje pytania dotyczące celów, potrzeb i możliwości klienta

-umiejętnie buduje u klienta proces osiągania celów

-stosuje interwencje odpowiednie do etapu procesu wprowadzania zmian

Kompetencje społeczne

-posiada świadomość konieczności współpracy z innymi ludżmi dla osiągania celów terapeutycznych w pracy z klientem

-potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etyki

-świadomie stosuje w pracy z klientem ’postawę niewiedzy”

Wiwdza i umiejetności bedą poddane walidacji wewnętrznej poprzez test wiedzy ( jednokrotnego wyboru oraz nagrania sesji terapeutycznej -30 minut)

Cel: 

Zapoznanie uczestników z filozofią modelu skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz  podstawowymi narzędziami pracy w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach.
Kurs jest przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia terapii w modelu skoncentrowanym na poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach problemowych oraz rozwijaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie. Uczestnicy kursu zdobędą praktyczne umiejętności odnośnie tego jak rozpoznawać kompetencje indywidualne i relacyjne klientów i jak wzmacniać ich obszary motywacji do zmiany.

Wiedza:
-posiada wiedzę wymaganą dla roli terapeuty podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach
-posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii  wprowadzania zmian
-rozumie przyczyny ludzkich zachowań w zakresie sytuacji życiowych
-rozumie  kompetencje wymagane od osoby będącej w roli terapeuty pracującego w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach
-zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
-zna prawa i obowiązki terapeuty pracującego w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach 
Umiejętności:
-stosuje poznane modele i narzędzia skuteczne w modelu skoncentrowanym na rozwiązaniach w pracy  z klientem
-posługuje się modelem EARS, skalą, wyjątkami, pytaniem o cud
-umiejętnie stosuje efektywną komunikację podczas sesji terapeutycznych
-jasno przedstawia cele terapii i wykorzystywane narzędzia
-umiejętnie zadaje pytania dotyczące celów, potrzeb i możliwości klienta
-umiejętnie buduje u klienta proces osiągania celów
-stosuje interwencje odpowiednie do etapu procesu wprowadzania zmian
Kompetencje społeczne
-posiada świadomość konieczności współpracy z innymi ludżmi dla osiągania celów terapeutycznych w pracy z klientem
-potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etyki
-świadomie stosuje w pracy z klientem ’postawę niewiedzy”

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak-dokument zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak-procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak-dokument potwierdzajacy uzyskane kwalifikacje jest rozpoznawalny i otrzymał pozytywne rekomendacje od więcej niż 5 pracodawców

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Międzynarodowy Instytut Rozwoju Synergia
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Międzynarodowy Instytyt Rozwoju Synergia
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Pomorska 10/9, 30-039 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia odbywają się w systemie zdalnym w czasie rzeczywistym. Zajęcia podlegają rejestrowaniu celem kontroli. Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM. Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy) System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13, Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

mentoring i coaching
terapie krótkoterminowe
kompetencje społeczne

Akredytowany metor i coach PCC ICF, akredytowany trener i egzaminator VCC moduł Coaching, trener VCC nr certyfikatu TSC—001-000512-specjalizacja Coaching oraz Mediacje. Kierownik merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Mediacje i negocjacje w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu w latach 2011-2014, Międzynarodowych Studiów z Coachingu oraz wykładowca studiów podyplomowych SWPS Wrocław -Mediacje i negocjacje w organizacji i biznesie. W latach 2011-2015 - doradca zawodowy /kariery , wykładowca uczelni wyższych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW w latach 1999-2004 ukończyła m.in. liczne specjalizacje z zakresu m.in. prawa pracy, samorządu terytorialnego ,zarządzania, Akademię Mediatora SWPS, studia podyplomowe na WSB we Wrocławiu „Mediator w Biznesie”, studia podyplomowe Trener biznesu i coachingu, kurs specjalistyczny „Coach ICF”, kurs trenerski projektu „Kompendium Kompetencji Trenerskich” , kurs I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowań , kurs Porozumienia Bez Przemocy, Szkołę AC/DC, studium Kompetencji Psychospołecznych.
Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach autoprezentacji, wystąpień publicznych ,zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, int

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

email: szkolenia.blizej@wp.pl

tel: (+48) 53 0697 250

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Godzina szkoleniowa rozumiana jest jako 45 minut-zgodnie z harmonogramem 45 h zegarowych stanowi 60 h szkoleniowych

Ciasteczka>