Usługa - Negocjacje i mediacje jako metody rozwiązywania konfliktów w organizacji.

Logo Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

4.8/5 z 225 ocen

Tytuł Negocjacje i mediacje jako metody rozwiązywania konfliktów w organizacji.

Numer usługi 2020/07/29/11147/604454

Dostawca usług Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 400,00 zł netto za osobę

6 400,00 zł brutto za osobę

160,00 zł netto za osobogodzinę

160,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

-mediatorzy,prawnicy,menedżerowie

-pracownicy HR

-właściciele małych i średnich przedsiębiorst

-pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiebiorstwach i instytucjach

-sprzedawcy oraz inne osoby,które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub uzyskac dodatkowe kompetecje

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 15-10-2020
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Wprowadzenie do tematu negocjacji i mediacji.
 2. Podstawy negocjacji i mediacji – BATNA, ZOPA
 3. Proces mediacji i negocjacji.
 4. Poznanie stylów negocjacji. Negocjacje pozycyjne, negocjacje problemowe, negocjacje wielostronne.
 5. Konstruktywna komunikacja w mediacjach i negocjacjach
 6. Rodzaje pytań. Pytania otwarte, zamknięte, wprost, sugerujące, alternatywne.
 7. Określenie BATNA w negocjacjach. Omówienie zagadnienia alternatywy w negocjacjach
 8. Diagnoza stylów interpersonalnych.
 9. Efektywność komunikacji werbalnej – umiejętność przekazu – jak mówić aby nas rozumiano.
 10. Umiejętność zadawania pytań
 11. Mediacje i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych w organizacji
 12. Czym jest konflikt w organizacji?
 13. Cykl konfliktu i fazy konfliktu
 14. Strategie rozwiązywania konfliktów, postawy w konfliktach
 15. Mechanizmy napędzające konflik
 16. Bariery współpracy
 17. Coaching zarządzania konfliktem
 18. Profilaktyka konfliktu: asertywność i konstruktywna informacja zwrotna

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia negocjacji,mediacji,zarządzania i przeciwdziałania konfliktom w organizacji uczy zmieniać sytuację konfliktową w relację efektywną, pomaga zminimalizować koszty związane z tego typu sytuacjami, wspiera organizację w tworzeniu kultury efektywnie zarządzającej konfliktem.
Otwiera również możliwość wspierania programów dot. zarządzania konfliktem i jego profilaktyki w zarządzaniu zespołem.

Efekty uczenia się

Posiadacz certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Negocjacje z elementami NLP potrafi w zakresie:

Wiedzy:

•             Omówić podstawowe pojęcia z negocjacji.

•             Omówić strategie i taktyki negocjacji.

•             Wymienić i scharakteryzować style negocjacji - negocjacje pozycyjne, negocjacje problemowe, negocjacje wielostronne.

•             Opisać proces komunikacji. Wskazać kto odpowiada za komunikat i jakie są bariery komunikacyjne.

•             Określić znaczenie efektywnej komunikacji werbalnej.

•             Wskazać elementy komunikacji niewerbalnej które pozytywnie działają na Klienta/Rozmówcę.

•             Wskazać i scharakteryzować rodzaje pytań - pytania otwarte, zamknięte, wprost, sugerujące, alternatywne

•             Określać cele rozmowy negocjacyjnej z Klientem.

•             Omówić podstawowe pojęć z NLP.

•             Wymienić i opisać etapy negocjacji - otwarcie negocjacji, wprowadzenie, rozpoznanie, przetarg, zakończenie rozmów i zamknięcie negocjacji.

Umiejętności:

•             Dopasowywać styl prowadzenia negocjacji do stylu i typu Klienta.

•             Skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

•             Zadawać skuteczne pytania i określać BATNE Partnera w negocjacjach.

•             Kontrolować przebieg rozmowy.

•             Aktywnie słuchać Klienta.

•             Stosować w praktyce strategie negocjacyjne.

•             Nawiązywać trwałe relacje z Klientami.

•             Znajdować skuteczne alternatywy w negocjacjach.

•             Rozpoznawać słabe i mocne strony Partnera.

•             Zamykać negocjacje z największą korzyścią dla firmy.

•             Rozpoznawać strategie wybrane przez klienta.

•             Stosować NLP w rozmowach negocjacyjnych, jak wykorzystać poszczególne narzędzia NLP

•             Przeprowadzić diagnozę stylów interpersonalnych.

Kompetencji społecznych:

•             Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodu.

•             Sumiennie wykonywać powierzone zadania.

•             Wykonywać zadania pod presją czasu.

•             Samodzielnie planować sobie pracę oraz szacować czas potrzebny na realizację zleconego     zadania.

•             Opracować i zrealizować plan prac gwarantujący dotrzymanie terminów.

•             Ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.

•             Pracować indywidualnie oraz współpracować w zespole.

•             Stosować sposoby unikania konfliktów oraz ich rozwiązywania.

•             Umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych oraz radzić sobie ze stresem.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak-dokument zawiera opis efektów kształcenia

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak-procesy kształcenia realizowane są z zapewnieniem rozdzielności funkcji

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Tak-dokument jest rozpoznawalny w branży

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Fundacja VCC
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 160,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 160,00 zł
w tym koszt walidacji netto 600,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 600,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 1 200,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 1 200,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 25, 15-001 Białystok, woj. podlaskie

Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM. Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy) System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13, Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariola Barbara Król

Mariola Barbara Król

kompetencje psychospołeczne
ponad 10 000 godzin szkoleniowych z obszaru kompetencji psychospołecznych,negocjacji,mediacji
Akredytowany coach ACC ICF ( w trakcie akredytacji PCC ) trener biznesu VCC nr certyfikatu TSC—001-000512-specjalizacja Coaching oraz Mediacje. Kierownik merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Mediacje i negocjacje w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu w latach 2011-2014, Międzynarodowych Studiów z Coachingu oraz wykładowca studiów podyplomowych SWPS.
W latach 2011-2015 - doradca zawodowy /kariery , wykładowca uczelni wyższych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW w latach 1999-2004 ukończyła m.in. liczne specjalizacje z zakresu m.in. prawa pracy, samorządu terytorialnego ,zarządzania, Akademię Mediatora SWPS, studia podyplomowe na WSB we Wrocławiu „Mediator w Biznesie”, studia podyplomowe Trener biznesu i coachingu, kurs specjalistyczny „Coach ICF”, kurs trenerski projektu „Kompendium Kompetencji Trenerskich” , kurs I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowań , kurs Porozumienia Bez Przemocy, Szkołę AC/DC, studium Kompetencji Psychospołecznych. Obecnie w trakcie procesu akredytacji mentorskiej coacha na poziomie PCC.
Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach autoprezentacji, wystąpień publicznych ,zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, p

Zdjęcie Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

psychologia biznesu,mediacje,negocjacje,coaching
trener VCC z modułu negocjacje,mediacje
właścicielka firmy szkoleniowej Akademia Bliżej
mediator,trener biznesu,ekspert mediacji i sztuki rozwiązywania konfliktów,coach
doradca filozoficzy
5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji,mediacji i sztuki rozwiązywania konfliktów
z tematyki konfliktów i negocjacji potwierdzone refencjami ponad 2 000 tysiące godzin szkoleniowych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

email: szkolenia.blizej@wp.pl

tel: (+48) 530 697 250

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Uczestnik po ukończeniu kursu podchodzi do certyfikacji w systemie VCC z zakresu :

Negocjacji z NLP 

oraz otrzymuje także Certyfikat ukończenia Akademii Profesjonalnego Mediatora w standardach APM

-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe-autorskie kompendium wiedzy z zakresu mediacji

-materiały szkoleniowe Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie

Ciasteczka>