Usługa - Kurs prawa jazdy kat. B. Kierunek Kariera.

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Szkoła Luz J.Zaworski, M.Świerczek sp.j.

4.5/5 z 471 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. B. Kierunek Kariera.

Numer usługi 2020/07/27/12756/603196

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Szkoła Luz J.Zaworski, M.Świerczek sp.j.

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B. Usługa również adresowana do uczestników projektu Kierunek Kariera.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 13-08-2020
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 maja 2011r , numer NP.546.10.2011.IK
Zakres uprawnień: Kursy prawa jazdy kat. B

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawa jazdy kategorii B

Kurs podstawowy obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin  zegarowych zajęć praktycznych tj. 60 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych

Jest to kurs rozszerzony o zwiększonej liczbie godzin praktycznej nauki jazdy.

W zajęciach teoretycznych realizowane są następujące tematy z podziałem na liczbę godzin

1.Przepisy ruchu drogowego - 22 godziny

2.Technika kierowania pojazdem -2 godziny

3. Budowa pojazdu - 2 godziny

4.Zajęcia z udzielania pomocy przedlekarskiej - 4 godziny

RAZEM 30 godzin

Zajęcia praktyczne - nauka jazdy obejmuje tematykę określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn.4 marca 2016r z podziałem na :

1. Plac manewrowy:

- przygotowanie do jazdy i sprawdzenie podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

- ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

-ruszanie z miejsca na wzniesieniu

2. Ruch drogowy:

-wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

-jazda drodami dwukierunkowymi jednojezdnymi

-jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdnymi

- jazda drogami jednokierunkowymi

-przejazd przez skrzyżowanie (różne typy skrzyżowań)

-przejazd przez przejścia dla pieszych

- parkowanie (różne typy)

-wykonanie manewrów; wymijania, omijania, wyprzedzania, zmiany pasów, zmiany kierunku, zawracania

- hamowanie od prędkosci 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu

- hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

-zmiana biegów własciwa dla energooszczędnej jazdy, hamowanie silnikiem

RAZEM 60 godzin lekcyjnych  liczba godzin realizowanych w poszczególnych tematach jest dostosowana indywidualnie do predyspozycji osoby szkolonej.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest pozytywny wynik egzaminów wewnętrznych-  teoretycznego i praktycznego.

 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 1-5 pojęcia podstawowe, znaki drogowe.
Data realizacji zajęć
13-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 6-10 znaki drogowe.
Data realizacji zajęć
18-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 11-14 sygnały świetlne, włączanie się do ruchu, prędkość i hamowanie, manewry na drodze.
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 15-18 zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Data realizacji zajęć
20-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 19-22 manewry na drodze, przecinanie się kierunków ruchu.
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne lekcja 23-30 zatrzymanie, postój, przewóz dzieci, używanie pasów, alkohol i inne używki, punkty karne,technika kierowania pojazdem, budowa pojazdu, kryteria egzaminacyjne.
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:45
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego poruszania się pojazdem samochodowym w ruchu drogowym.

Efekty uczenia się

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poruszania się pojazdem kat B w ruchu drogowym w sposób niezagrażający bezpieczeństwu potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminów wewnętrznych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ignacego Mościckiego 4, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Zaworski

Jan Zaworski

Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat A,B, C,BE,CE
Uprawnienia do szkolenia ponad 25 lat, prowadzenie Ośrodka Szkolenia Kierowców ponad 25 lat
średnie
Prowadzenie zajęć dla około 20 grup szkoleniowych rocznie na kursach prawa jazdy Kat B

Zdjęcie Dagmara Szymańska

Dagmara Szymańska

Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat B
Szkolenie na kursach prawa jazdy kat B ponad 10 lat.
Średnie
Szkolenie praktyczne około 60 osób rocznie, zajęcia teoretyczne na ok, 10 kursach rocznie

Zdjęcie Marian Świerczek

Marian Świerczek

Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat A,B
Uprawnienia do szkolenia od 1998 roku, prowadzenie Ośrodka Szkolenia Kierowców od 1998r.
Wyższe
Prowadzenie zajęć dla około 20 grup szkoleniowych rocznie na kursach prawa jazdy kat B i Kat A ponad 10 lat.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dagmara Soból-Pawłowska

Dagmara Soból-Pawłowska

email: biuro@luzosk.pl

tel: +48 663 339 950

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

W kursie mogą uczestniczyć osoby które osiągnęły wymagany wiek tj. 3 miesiące przed 18 rokiem życia i uzyskały profil kandydata na kierowcę w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną "Egzamin Państwowy" kat. B. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie

 

Informacje dodatkowe

Usługa jest realizowana w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera działanie "Rozwój kompetencji i umiejętnosci osób dorosłych". Osoba szkolona pokrywa 13 procent wartości szkolenia. Cena usługi obejmuje wyłącznie szkolenie, koszty  egzaminów państwowych ponosi osoba szkolona (30 zł egzamin teoretyczny ,140 zł praktyczny) termin wyznacza ośrodek szkolenia w ciągu 30 dni od daty zakończenia usługi.

Dod. osoby prowadzące szkol. praktyczne: Gacek,Bień,Tendera, Kubala, Szymańska , Michońska ,Ostręga , Kolbusz, Świerczek Ryszard,Michoński,Potępa ,Malik,Kloch,Ptak,Bilkowski,Guła,Smoła,Koszyk,Szatko,Grabowski,Masło,Kozioł,Kwaśnik

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem i odbędzie się w okresie od 26.08.2020r.  do 07.10.2020r.  Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu.

Podręcznik kursanta kategorii B wraz z płytą DVD- testy egzaminacyjne

Ciasteczka>