Usługa - Neuromobilizacja obwodowego układu nerwowego

Logo Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

4.5/5 z 662 ocen

Tytuł Neuromobilizacja obwodowego układu nerwowego

Numer usługi 2020/07/24/9407/602369

Dostawca usług Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 100,00 zł netto za osobę

1 100,00 zł brutto za osobę

68,75 zł netto za osobogodzinę

68,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku studiów).

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 16
Data zakończenia rekrutacji: 18-01-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Zakres uprawnień: kursy i szkolenia

Ramowy program usługi

Pokaż program

Część teoretyczna:

 1. Funkcjonalna anatomia i fizjologia systemu nerwowego
  -   obwodowy system nerwowy
  -   centralny system nerwowy
  -   system wegetatywny
 2. Patofizjologia systemu nerwowego
 3. Kliniczna neurobiomechanika

Część praktyczna:

 1. Testy napięciowe nerwów, kończyny górnej
  -  dla nerwu pośrodkowego (ULTT1)
  -  dla nerwu promieniowego (ULTT2) i jego warianty
  -  dla nerwu łokciowego (ULTT3)
 2. Najczęściej stosowane testy funkcjonalne, testy neurodynamiczne
 3. Badanie obwodowego układu nerwowego
  -   miejsca palpacji nerwów
 4. Testy napięciowe kończyny dolnej
 5. Test SLR „Straight leg raising” i jego warianty
 6. Test PNF „Passive Neck Flektion” i jego warianty
 7. Test PKB „Prone Knee Bend” i jego warianty
 8. Test LTT1 - trakt nerwu kulszowego z dominantą na nerw piszczelowy
 9. Test LTT2 - trakt nerwu kulszowego z dominantą na nerw strzałkowy
 10. Slump test i jego warianty
 11. Mobilizacja traktów nerwów obwodowych dla kończyny górnej i dolnej
 12. Mobilizacja układu wegetatywnego
 13. Atoneuromobilizacja
 14. Wskazania i przeciwskazania (względne, bezwzględne do neuromibilizacji)
 15. Kasyfikacja uszkodzeń nerwów
 16. „Laboratorium” – analiza przypadków klinicznych w patologii nerwów obwodowych

 

# fizjoterapia, Gołębiowska

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Funkcjonalna anatomia i fizjologia systemu nerwowego. Patofizjologia systemu nerwowego. Kliniczna neurobiomechanika.
Data realizacji zajęć
23-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
23-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Testy napięciowe nerwów, kończyny górnej.
Data realizacji zajęć
23-01-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Najczęściej stosowane testy funkcjonalne, testy neurodynamiczne.Badanie obwodowego układu nerwowego. Testy napięciowe kończyny dolnej.
Data realizacji zajęć
24-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
24-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Slump test i jego warianty. Mobilizacja traktów nerwów obwodowych dla kończyny górnej i dolnej. Mobilizacja układu wegetatywnego. Wskania i przeciwskazania (względne, bezwzględne do neuromibilizacji).
Data realizacji zajęć
24-01-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem biznesowym jest wprowadzenie nowego zabiegu do oferty gabinetu fizjoterapeutycznego. Może to zwiększyć szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej, tym samym wzrost przychodów oraz wzrost liczby sprzedanych usług w gabinecie fizjoterapeutycznym o 5% w skali miesiąca w terminie do 6 miesięcy od zakończenia szkolenia.

Cel edukacyjny

przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej ukierunkowanej na diagnostykę i terapię obwodowego układu nerwowego. Zakres wiedzy obejmuje neuroanatomię, neurofizjologię, neurodynamikę w powiązaniu z układem mięśniowo-szkieletowym i mechanizmem neurogennego bólu. Szkolenie obejmuje nauczanie diagnozowania obwodowego układu nerwowego oraz technik służących jego mobilizacji. Na zajęciach omawiane i analizowane będą różne przypadki klinicznej patologii obwodowego systemu nerwowego. Nabyte podczas szkolenia umiejętności pozwolą na natychmiastowe wdrożenie poznanych technik do swojej codziennej praktyki zawodowej.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
działa w ramach zawodowych kompetencji i standardach praktycznych mając na uwadze zarówno efektywność kliniczną jak i efektywność ekonomiczną terapii
Jest świadom ograniczenia często nadmiernie rozbudowanego leczenia, które nie ma uzasadnienia w przyczynowo-skutkowym postępowaniu terapeutycznym
Samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę i ustalić indywidualny program terapii
Ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, samokształcenia, doskonalenia kwalifikacji w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie terapii, profilaktyki i rehabilitacji

Efekty uczenia się

Efekty szkolenia:

Wiedza:

 • Uczestnik zdobył neuroanatomii, neurofizjologii, neurodynamiki patologii obwodowego układu nerwowego
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę dotyczącą rozpoznawania swoistych cech klinicznych dysfunkcji obwodowego układu nerwowego
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie neuromobilizacji i wykonywania testów neurodynamicznych nerwów obwodowych kończyny górnej, kończyny dolnej, opony i rdzenia kręgowego
 • Uczestnik zdobył ogólną wiedzę w zakresie różnicowania objawów przy użyciu testów neurodynamicznych i interpretacji prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi zdiagnozowanych struktur

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi zastosować badanie głównych traktów obwodowego układu nerwowego przy pomocy testów neurodynamicznych dla obwodowego układu nerwowego, kończyny górnej, dolnej oraz opony i rdzenia kręgowego
 • Uczestnik potrafi opracować indywidualny program terapeutyczny, program do neuromobilizacji i program autoneuromobilizacji w neuropatycznych objawach klinicznych
 • Uczestnik potrafi przeprowadzić analizę i ustalić indywidualną terapię w takich przypadkach klinicznych jak: bóle głowy, w zespołach cieśni kanałów dla kończyny górnej i dolnej, w ciasnocie górnego otworu klatki piersiowej, w zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego

 Kompetencje społeczne

 • Uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i standardach praktycznych mając na uwadze zarówno efektywność kliniczną jak i efektywność ekonomiczną terapii
 • Uczestnik jest świadom ograniczenia często nadmiernie rozbudowanego leczenia, które nie ma uzasadnienia w przyczynowo-skutkowym postępowaniu terapeutycznym
 • Uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę i ustalić indywidualny program terapii
 • Uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, samokształcenia, doskonalenia kwalifikacji w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie terapii, profilaktyki i rehabilitacji
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 68,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 68,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice, woj. śląskie

Budynek C (Fizjoterapia i Kosmetologia) Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • bezpłatny, niestrzeżony parking - liczba miejsc ograniczona

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr Barbara Gołębiowska

dr Barbara Gołębiowska

specjalista II stopnia rehabilitacji. Posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych.
Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Przebyte wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób i urazów kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA/ Klinika Spondyliatrii. Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012r. oraz wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.
doktor
Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń Beata Lenard i Michał Wieczorek

Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń Beata Lenard i Michał Wieczorek

email: szkolenia@gwsh.pl

tel: +48 32 3570606/ 605

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik na leżankę.

Informujemy, iż usługa nie zwiera kosztów pośrednich (dojazd, zakawaterowanie, wyżywienie, etc.).

Uczetnik kursu otrzymuje niezbędne narzędzia pracy takie jak: skrypt, notatnik, długopis, etc.

Ciasteczka>