Usługa - "Profesjonalny Coach" 3. edycja programu Szkoły Coachingu Katarzyna Kuzak - Kierunek Kariera Zawodowa

Logo Motywatorium Katarzyna Kuzak

4.9/5 z 63 ocen

Tytuł "Profesjonalny Coach" 3. edycja programu Szkoły Coachingu Katarzyna Kuzak - Kierunek Kariera Zawodowa

Numer usługi 2020/07/22/38984/601632

Dostawca usług Motywatorium Katarzyna Kuzak

Miejsce usługi Nowy Sącz

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

9 700,00 zł netto za osobę

11 931,00 zł brutto za osobę

105,43 zł netto za osobogodzinę

129,68 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Program "Profesjonalny Coach" jest skierowany do:

 • osób na stanowiskach kierowniczych i przedsiębiorców, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności pracy z ludźmi
 • osób udzielających pomocy innym (psychologów, terapeutów, doradców zawdowych, dietetyków)
 • początkujących coachów
 • trenerów, mentorów, konsultantów
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2020
Liczba godzin usługi: 92
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program "Profesjonalny Coach" Szkoły Coachingu Katarzyna Kuzak składa się z 5 modułów tematycznych. Każdy z nich to 2-dniowy intensywny trening umiejętności.

 • Moduł 1. Podstawy Coachingu. Podczas tego modułu dowiesz się, czym jest proces coachingowy i gdzie można go zastosować. Poznasz główne elementy profesjonalnej rozmowy coachingowej. Będziesz ćwiczyć podstawowe umiejętności coacha, a ich opanowanie pomoże Ci w profesjonalny sposób prowadzić indywidualne sesje z klientem.
 • Moduł 2. Profesjonalna Sesja Coachingowa. Podczas tego modułu będziesz ćwiczyć prowadzenie pełnej rozmowy coachingowej. Dowiesz się, jak coaching łączy się z neuronauką oraz nauczysz się umiejętnie wykorzystywać technikiwizualizacji do pogłębiania świadomości klienta i poszukiwania najlepszych rozwiązań i nowych sposobów działania.
 • Moduł 3. Narzędzia i techniki pogłębiające świadomość klienta. Podczas tego modułu zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu budowania tzw. discovery space, czyli przestrzeni, w której klient będzie mógł odkrywać, pogłębiać swoją świadomość oraz radzić sobie z trudnymi emocjami. Nauczysz się, jak pomagać klientowi zmieniać te przekonania, które mu nie służą oraz jak go wesprzeć w budowaniu nowych, wspierających go postaw.
 • Moduł 4. Coaching w Biznesie. Podczas tego modułu zdobędziesz wiedzę związaną z wykorzystaniem coachingu w firmach i organizacjach. Dowiesz się, jaką rolę odgrywa sponsor, a jaką coach oraz kto jest kluczowym klientem. Nauczysz się, jak pracować z coachee w obszarze jego wyzwań biznesowych. Szczególne znaczenie będzie miało także to, kim jesteś jako coach i tym samym praca nad postawą coacha. W tym module dowiesz się także, jak znaleźć połączenie między sytuacją w firmie, umiejętnościami klientami a postawą coacha.
 • Moduł 5. Mentoring i doskonalenie umiejętności. Podczas 5. modułu będziesz mieć możliwość doskonalenia prowadzenia pełnej sesji coachingowej. Otrzymasz szczegółową informację zwrotną od mentorów. Dzięki temu dowiesz się, jakie umiejętności należy pielęgnować, aby prowadzone sesje coachingowe były profesjonalne i maksymalnie przydatne klientowi. Otrzymasz wskazówki dotyczące ścieżki certyfikacyjnej w ICF – International Coach Federation – oraz informacje na temat wewnętrznego egzaminu, kończącego Szkołę Coachingu.

Pomiędzy modułami uczestnicy dobierają się w pary lub trójki coachingowe i ćwiczą nabywane umiejętności. Wyzwania, które pojawiają się podczas ćwiczeń są omawiane podczas dodatkowej telekonferencji on-line (1 raz w miesiącu).

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1. Dzień 2. Podstawy Coachingu
Data realizacji zajęć
10-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Telekonferencja po Module 1.
Data realizacji zajęć
26-10-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2. Dzień 1. Profesjonalna Sesja Coachingowa
Data realizacji zajęć
13-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 2. Dzień 2. Profesjonalna Sesja Coachingowa
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Telekonferencja po Module 2.
Data realizacji zajęć
30-11-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3. Dzień 1. Narzędzia i Techniki Pogłębiające Świadomość Klienta
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 3. Dzień 2. Narzędzia i Techniki Pogłębiające Świadomość Klienta
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Telekonferencja po Module 3.
Data realizacji zajęć
21-12-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4. Dzień 1. Coaching w Biznesie
Data realizacji zajęć
08-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 4. Dzień 2. Coaching w Biznesie
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Telekonferencja po Module 4.
Data realizacji zajęć
18-01-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Mentoring
Data realizacji zajęć
25-01-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin wewnętrzny
Data realizacji zajęć
01-02-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5. Dzień 1. Mentoring i Doskonalenie Umiejętności
Data realizacji zajęć
05-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 5. Dzień 2. Mentoring i Doskonalenie Umiejętności
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Moduł 1. Dzień 1. Podstawy Coachingu
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć 11 kompetencji coachingowych, dzięki którym nauczą się, jak profesjonalne prowadzić sesje coachingowe. Po ukończeniu kursu uczestnicy są przygotowani do rozpoczęcia własnej praktyki coachingowej, jak również do wykorzystywania zdobytych umiejętności w firmach i instytucjach. Kurs "Profesjonalny Coach" posiada akredytację ACSTH wydaną przez International Coach Federation w wymiarze 100h.

Efekty uczenia się

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy

posiadają wiedzę:

 • dotyczącą etapów sesji coachingowej
 • z zakresu różnorodnych modeli coachingowych
 • z zakresu emocji i motywacji
 • z zakresu Neurolingwistycznego Programowania
 • z zakresu wykorzystywania metod coachingowych w zarządzaniu zespołem
 • z zakrsu prowadzenia coachingu w firmach i organizacjach

potrafią:

 • wspierać klienta w identyfikacji celów oraz realizacji celów prywatnych i zawodowych
 • wykorzystywać narzędzia i techniki coachingowe do pogłębiania świadomości klienta
 • pracować głosem, dostosowując ton głosu do etapu sesji coachingowej i poruszanej tematyki
 • samodzielnie prowadzić profesjonalne sesje coachingowe
 • rozpoznać, gdy klient potrzebuje innego rodzaju pomocy (szkolenia, mentoringu, terapii)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 9 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 11 931,00 zł
Koszt osobogodziny netto 105,43 zł
Koszt osobogodziny brutto 129,68 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mieczysława Romanowskiego 4/5, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Kuzak

Katarzyna Kuzak

Specjalizuje się rozwoju osobistym - wspiera w pogłębianiu samoświadomości, wyznaczaniu i skutecznym realizowaniu celów.
Od 2013 roku prowadzi firmę Motywatorium, gdzie pomaga innym w rozwijaniu umiejętności, zmianie przekonań, poszukiwaniu rozwiązań oraz podnoszeniu poczucia własnej wartości. Prowadzi coaching indywidualny, menedżerski oraz otwarte warsztaty rozwoju osobistego, które pomagają m.in. w odkrywaniu życiowej misji oraz pogłębianiu samoświadomości. Pracuje w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu oraz w podejściu transformacyjnym.
Magister Psychologii UJ,
Licencjat Zarządzanie AGH
Certyfikowany Coach MCC ICF, ECPC, Trener. Jest autorem programu "Profesjonalny Coach" Szkoły Coachingu Katarzyna Kuzak i głównym Trenerem -Coachem.

Zdjęcie Agata Olszewska-Sarapata

Agata Olszewska-Sarapata

Specjalizuje się w rozwoju osobistym oraz łączeniu coachingu z pracą z ciałem.
Wspiera klientów w odkrywaniu swojego prawdziwego Ja, wartości i misji życiowej, projektowaniu życia świadomie, w zgodzie ze sobą i skutecznym działaniu na rzecz wyznaczonych celów. Praktykę coachingową łączy z pracą z ciałem metodą Life Impressions Bodywork. Prowadzi warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i efektywności osobistej. Współpracuje z biznesem i organizacjami non-profit, realizuje projekty aktywizacyjne.
Magister Psychologii UJ

Certyfikowany Coach MCC, ECPC, Trener. Współprowadziła I edycję i współtworzyła program "Profesjonalny Coach" Szkoły Coachingu Katarzyna Kuzak

Zdjęcie Joanna Zawada-Kubik

Joanna Zawada-Kubik

Specjalizuje się w teamcoachingu i procesach facylitacyjnych, jest pionierem coachingu transformacyjnego w Polsce.
Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w korporacji w działach Operacyjnym i Sprzedaży Detalicznej. Angażowała się w projekty dotyczące kluczowych zmian organizacyjnych: zmiany kultury organizacji, postaw, wartości korporacyjnych, systemów motywacji
i nawyków pracy. Prowadzi procesy team coachingowe oraz warsztaty z umiejętności facylitacyjnych i coachingowych w pracy z zespołami.
wyższe, mgr inż.
Indywidualny Coach, Coach Zespołów, Mentor, Asesor, Certyfikowany Coach MCC ICF, CPCC, ORSC, TPLC. Prowadzi własną szkołę teamcoachingu, współprowadziła I edycję programu "Profesjonalny Coach" Szkoły Coachingu Katarzyna Kuzak, prowadzi certyfikowane szkolenia z zakresu coachingu transformacyjnego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Kuzak

Katarzyna Kuzak

email: katarzyna.kuzak@gmail.com

tel: +48 602 485 954

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Szkolenie będzie prowadzone przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i warunków sanitarnych, tj:

 • zachowanie bezpiecznej odległość trenera od uczestnika (ok. 2 m),

 • regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu (minimum 60%),

 • umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach oraz ich

 • regularne napełniane, naczynia jednorazowe do wody,

 • zakrycie usta i nosa maseczką lub chustą,

 • zapewnienie czystych miejsc pracy (regularne dezynfekowane): stół, krzesła, klamki, włączniki światła, flipchart,

 • indywidualne długopisy, kartki, markery i inne jednorazowe pomoce dydaktyczne

 • w razie złego samopoczucia lub gorączki uczestników usługa zostanie przełożona. 

 

Uczestnicy otrzymują około 100 stron materiałów szkoleniowych, bogatych w opisy różnorodnych technik coachingowych oraz przykładowe pytania coachingowe, które są pomocne w prowadzeniu sesji z klientem.

Ciasteczka>