Usługa - Trening uwagi w terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Logo Rozwój Organizacji Aleksandra Suchowiejko

5/5 z 312 ocen

Tytuł Trening uwagi w terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Numer usługi 2020/07/17/43889/600092

Dostawca usług Rozwój Organizacji Aleksandra Suchowiejko

Miejsce usługi Tychy

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 500,00 zł netto za osobę

2 500,00 zł brutto za osobę

178,57 zł netto za osobogodzinę

178,57 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Wychowawcy, pedagodzy, opiekunowie, nauczyciele, terapeuci i
fizjoterapeuci, logopedzi, osoby pracujące z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 11-12-2020
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dzień 1 - Wyjaśnia wpływ zaburzeń spektrum autyzmu na rozwój
umiejętności uwagi oraz rozwój zdolności dziecka do uczenia się
zarówno 1:1, jak i w grupie. Identyfikujemy sposoby wykorzystywania
mocnych stron dzieci w uczeniu się i rozwijania nowych umiejętności.
Warsztaty przedstawiają pierwsze dwa poziomy czterostopniowego
programu Attention Autism;
Poziom 1 Zwrócenie uwagi.
Poziom 2 Budowanie uwagi.
Warsztat zapewnia uczestnikom teoretyczne podstawy oraz praktyczne
możliwości wypróbowania działań na każdym etapie i omówienie ich
zastosowania w pracy.
Dzień 2 - Podczas drugiego dnia szkolenia omawiane są sposoby
ukierunkowania rozwoju komunikacji i pracowania nad nią na poszczególnych etapach programu, zapewniając zaspokojenie potrzeb
dzieci, bez względu na sposób komunikacji. Nacisk kładzie się na
budowanie funkcjonalnej komunikacji społecznej, zrozumienia i
spontanicznej komunikacji. Interwencja analizuje siłę wspólnych,
pozytywnych momentów dla budowania zaangażowania i efektywnego
procesu uczenia oraz na powstawaniu opartych na zaufaniu relacji, w
których może rozwijać się interakcja, komunikacja i nauka. Warsztaty
stwarzają okazję do rozwiązania wszelkich problemów, które mogą
pojawić się podczas wprowadzania poziomu pierwszego i poziomu
drugiego programu. Omawiane są metody planowania sesji oraz
łączenia programu Attention Autism z programem nauczania oraz
indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym każdego
dziecka. Pomysły i działania są udostępniane, a uczestnicy są gotowi do
wprowadzenia pełnego programu!
Dwudniowy trening obejmuje:
- Praktyczne porady dotyczące zajęć motywujące zarówno
dorosłych, jak i dzieci.
- Metodologia i praktyka leżąca u podstaw programu.
- Demonstracja technik i działań.
- Wykorzystanie materiału filmowego, przykładów każdego
etapu programu.
- Pomysły na działania.
- Praktyczne doświadczenia.
- Rozwiązywanie problemów.
- Strategie indywidualizacji programu.
- Cele do osiągnięcia podczas zajęć grupowych oraz zajęć
indywidualnych.
- Przystosowanie programu dla osób pracujących 1: 1 z dziećmi.
- Używanie programu w pracy z dziećmi z autyzmem oraz
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- Podsumowanie działań, wytyczenie dalszej ścieżki rozwoju,
rozdanie certyfikatów.

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne porady dotyczące zajęć motywujące zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Metodologia i praktyka leżąca u podstaw programu.
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Demonstracja technik i działań.
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Wykorzystanie materiału filmowego, przykładów każdego etapu programu.
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Pomysły na działania.
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne doświadczenia.
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Rozwiązywanie problemów.
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Strategie indywidualizacji programu.
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Cele do osiągnięcia podczas zajęć grupowych oraz zajęć indywidualnych.
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa obiadowa
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przystosowanie programu dla osób pracujących 1: 1 z dziećmi.
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Używanie programu w pracy z dziećmi z autyzmem oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie działań, wytyczenie dalszej ścieżki rozwoju, rozdanie certyfikatów.
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu treningu uwagi w terapii i pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ciągu dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności tworzenia i uruchamiania wszystkich 4 poziomów programu treningu uwagi. Kurs koncentruje się na praktycznych aspektach programu pracy w zespole i nauce zaoferowania dzieciom nieodpartego zaproszenia do nauki oraz nauczaniu uwagi, komunikacji i interakcji społecznych.

Efekty uczenia się

Wiedza:

Uczestnik po odbyciu szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu sposobów
nauczania, zachęcania do komunikacji oraz wspierania tej komunikacji.
Uczestnik po odbyciu szkolenia nabędzie wiedzę o tym jak zaplanować i
wprowadzić program Attention Autism w pracy z dziećmi. Uczestnik
będzie również wiedział jak wykorzystać wspólne chwile z zespołem
współpracowników oraz z dziećmi z autyzmem w celu budowania relacji
i zaufania.

Umiejętności:
Uczestnik po odbyciu szkolenia nabędzie umiejętność współpracowania
z zespołem specjalistów pracujących z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Uczestnik po odbyciu szkolenia nabędzie umiejętność zaangażowania
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnik będzie
potrafił modyfikować i dostosowywać program do zajęć grupowych.
Uczestnik po odbyciu szkolenia nabędzie umiejętność uczenia dzieci
skupiania oraz utrzymania uwagi.

Kompetencje społeczne:
Uczestnik po odbyciu szkolenia nabędzie kompetencję społeczną jaką
jest zrozumienie, jak pracować nad wytworzeniem wczesnych
umiejętności interakcji społecznych w pracy grupowej.
Uczestnik zrozumie w jaki sposób wspierać umiejętności uczenia się w
grupie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 178,57 zł
Koszt osobogodziny brutto 178,57 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bacha 3B, 43-100 Tychy, woj. śląskie

Przedszkole Eureka

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Celina Twardysz

Celina Twardysz

Obszar specjalizacji: Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany trener i nauczyciel metody Attention Autism.Doświadczenie zawodowe:

Terapeuta osób z autyzmem.Doświadczenie w świadczeniu usług tego typu:

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu metody Attention Autism. Uczestniczka szkoleń i konferencji o tematyce autyzmu w Polsce i za granicą.Wykształcenie: Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pedagog specjalny, surdopedagog oraz pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną,Dodatkowe informacje:

Pracuje w Hayfield Primary School (Upton), gdzie prowadzi zajęcia metodą Attention Autism.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Suchowiejko

Aleksandra Suchowiejko

email: aleksandra.suchowiejko@rozwojorganizacji.com

tel: (+48) 609 614 977

Ciasteczka>