Usługa - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat.C - "Kierunek Kariera Zawodowa"

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Lex B&J Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.5/5 z 135 ocen

Tytuł Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat.C - "Kierunek Kariera Zawodowa"

Numer usługi 2020/07/17/45178/599594

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Lex B&J Nowak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 805,00 zł netto za osobę

2 805,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby które chcą wykonywać drogowy transport rzeczy.

Kurs kierowany jest dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 03-08-2020
Liczba godzin usługi: 187
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Celem kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
05-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
06-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
11-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
14-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
20-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
24-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
25-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
26-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
28-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
31-08-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy.

Efekty uczenia się

Celem kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy.Celem kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 805,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 805,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Nowy Świat 19/1, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

Szkolenie z części teoretycznej : 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 19/1 Szkolenie z części praktycznej: 33-100 Tarnów, ul. Giełdowa 5 oraz w ruchu miejskim Płyta poślizgowa: 28-300 Jędrzejów Sudół 85 D lub Symulator nauki jazdy: 25-018 Kielce, ul. Żytnia 20/1

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janusz Nowak

Janusz Nowak

Instruktor nauki jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,C1,C,T
od 1995 r.
wyższe
Szkolenie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia kategorii A,B,C,D

Zdjęcie Zdzisław Mitera

Zdzisław Mitera

Instruktor nauki jazdy kategorii B,BE,C,CE,D,DE
od 1992 r.
średnie
Szkolenie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia kategorii B,C,D

Zdjęcie Tadeusz Śledź

Tadeusz Śledź

Instruktor nauki jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,BE,C1,C,C1+E,CE,D1+E,D,DE,T
od 1992 r.
średnie
Szkolenie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia kategorii A,B,C,D,T

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Janusz Nowak

Janusz Nowak

email: autolex@idsl.pl

tel: 146222333

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest określony wiek 21 lat. Posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego oraz ważnego prawa jazdy (dowolnej kategorii). Dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na usługę egzaminacyjną w "Test kwalifikacji wstępnej  przyspieszonej". W terminie wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, o którym Ośrodek powiadomi uczestnika z wyprzedzeniem. Kandydat na kierowcę zawodowego, który ukończy kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowej po egzaminie państwowym, ma obowiązek przed rozpoczęciem pracy, jako kierowca zawodowy wymienić prawo jazdy. W tym celu składa do wydziału komunikacji kopie dokumentów: świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenia lekarskie i psychologiczne.  

Uczestnik podpisuje z usługodawcą umowę dotyczącą warunków szkolenia. Umowa zostaje sporządzona w 2 egzemplarzach dla każdej ze stron i podpisana w dniu rozpoczęcia usługi. 

Uczestnik w dniu rozpoczęcia  dopłaca różnice kwoty wynikajacą z wybranych przez siebie usług. 

Egzamin jest płatny poza systemem bonowym. Koszt egzaminu 200 zł

Informacje dodatkowe

*Część praktyczna jest ustala indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 31.08.2020r. do 31.12.2020r.

Dodatkowi instruktorzy szkolący uczestników KKZ:

Jan Świątek, , Jacek Kloch,Karolina Michalska, Damian Barański, Sebastain Barański, Wiesław Barański, Radosław Barański, Jarosław Straszak

EGZAMIN WYMAGANY : "Test kwalifikacyjny Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona".

Cena kursu 2805,00 zł w całości pokryta bonami (187bonów) 

Instytucja Walidująca : Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (koszt egzaminu 200zł)

Instytucja Certyfikująca : Starostwo Powiatowe   /Urząd Miasta  (100,50 zł)

Zawarto umowę z WUP Kraków w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Ciasteczka>