Usługa - Prawo jazdy kat. C z Kwalifikacją wstępną przyśpieszoną kat. C1, C1+E, C, C+E i egzaminami państwowymi oraz z podstawieniem samochodu na egzamin. OSK ROTRANS Nisko i Stalowa Wola

Logo Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

4.8/5 z 89 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C z Kwalifikacją wstępną przyśpieszoną kat. C1, C1+E, C, C+E i egzaminami państwowymi oraz z podstawieniem samochodu na egzamin. OSK ROTRANS Nisko i Stalowa Wola

Numer usługi 2020/07/16/42949/599514

Dostawca usług Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

Miejsce usługi Nisko

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 480,00 zł netto za osobę

5 480,00 zł brutto za osobę

28,84 zł netto za osobogodzinę

28,84 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kanydaci na kierowców kat. C  posiadający aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. C oraz do pracy na stanoiwsku kierowcy oraz założony nr PKK w wydziale komunikacji. Wiek uczestnika min. 20 lat i 9 mcy

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 03-09-2020
Liczba godzin usługi: 190
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydane przez Starostę Niżańskiego w dniu 23.04.2015 r. na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kat. C

Ramowy program usługi

Pokaż program

Prawo jazdy kat. C, program szkolenia zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2018  poz. 1885)

- Zajęcia teoretyczne: 20 godzin

- Zajęcia praktyczne: 30 godzin

 

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona, program szkolenia zgodny z przepisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2017 poz. 151)

- Zajęcia teoretyczne: 130 godzin

- Zajęcia praktyczne: 10 godzin

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych:

Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. C

Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia pojazdów samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t

Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się
w stresujących sytuacjach na drodze i poza nią poprzez m. in.
• Ponoszenie odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych,
• Dostosowanie zachowania do okoliczności związanych z ruchem drogowym,
• Pracę częściowo samodzielnie i podejmowanie współpracy w zorganizowanych warunkach realizacji zadań przewozowych,
• Ocenianie wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej
w transporcie i ponoszenie odpowiedzialność za ich skutki.

Efekty uczenia się

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie miał uporządkowaną wiedzę jak bezpiecznie i sprawnie poruszać się samochodem ciężarowym Absolwent poprzez uczestnictwo w szkoleniu rozwinie swoje kompetencje społeczne warunkujące efektywność radzenia sobie w sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Prawo jazdy kat. C - kurs i egzamin realizowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341)
Kwalifikacja - na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. Poz. 2140 z późn. zm.)

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Niżański
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 480,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 480,00 zł
Koszt osobogodziny netto 28,84 zł
Koszt osobogodziny brutto 28,84 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Rzeszowska 3, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie

Nisko, ul. Rzeszowska 3 - biuro OSK i sala wykładowa Nisko, ul. Ks. Twardowskiego - Podwolina k. przejazdu kolejowego - plac manewrowy Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego / Orzeszkowej - zajezdnia autobusowa pod HSW - plac manewrowy Tarnobrzeg - Stale k. stacji paliw DAREX - plac manewrowy

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janusz Balicki

Janusz Balicki

Zajęcia teoretyczne na kursach prawa jazdy kat. A, B, C, D,. Zajęcia na kursach kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego.
Od 2000 r. instruktor nauki jazdy i wykładowca wszystkich kategorii prawa jazdy

średnie techniczne - samochodowe
Od 2000 r. prowadzenie zajęć teoretycznych na kursach prawa jazdy wszystkich kategorii

Zdjęcie Zenon Sagan

Zenon Sagan

Zajęcia praktyczne
Instruktor od 2010 r.
średnie
Instruktor kat. C od 2014 r.

Zdjęcie Rafał Kaczmarski

Rafał Kaczmarski

Instruktor nauki jazdy kat. BC
Instruktor nauki jazdy od 2010 r.
średnie techniczne
Instruktor kat. C - od 2010 roku

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Michał Szypura

Michał Szypura

email: kierownik@rotrans.com.pl

tel: +48604506684

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uzyskany nr PKK na kat. C.

Orzeczenie lekarskie i psychologiczne do kwalifikacji ( o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy)

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne realizowane według indywidualnego harmonogramu.

Koszt egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jest ujęty w koszcie całkowitym usługi. (230,00 zł)

Na egzamin państwowy w WORD Tarnobrzeg podstawiany jest samochód ośrodka szkolenia kierowców - ten sam na którym przeprowadzane było szkolenie - koszt ujęty w cenie szkolenia.

Koszt egzaminu państwowego na kwalifikację wstępną jest ujęty w cenie szkolenia.

Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia w krótszym czasie po uzgodnieniu z ośrodkiem szkolenia kierowców (wymagana dyspozycyjność osoby szkolonej). Jako jedyna szkoła nauki jazdy w okolicy posiadamy oświetlony plac do nauki jazdy - Nisko - Podwolina ul. Ks. Twardowskiego.

Instruktorzy nauki jazdy, mogący realizować szkolenie:

- Tadeusz Turek i Zenon Sagan - Nisko

- Rafał Kaczmarski,  Marian Płoskoń i  Wiesław Siembida - Stalowa Wola

Wykładowcy:

- Michał Szypura i Janusz Balicki

  • Podręcznik Kierowca Doskonały kat. CD – e- podręcznik 2019 r. , wg. Henryka Próchniewicza– Wydanie VII, Grupa IMAGE, Warszawa 2019 r.
  • Płyta CD-ROM „Testy + skrzyżowania” – kompletna baza pytań na egzamin państwowy kat. C, D – wyd. 2019r. Grupa IMAGE Warszawa
  • „Kwalifikacja wstępna CD – Podręcznik Kierowcy Zawodowego”, M. Górny, M. Sztal, K. Wójcik, Grupa IMAGE Warszawa, 2018 r. , Wydanie I
  • Europejski Kierowca Zawodowy, Kwalifikacja wstępna – Pytania Kontrolne, CD-ROM Grupa IMAGE Warszawa 2019 r.
  • Notatnik 60-kartkowy
  • Długopis
Ciasteczka>