Usługa - Prawo jazdy kat. C z egzaminem państwowym i podstawieniem samochodu na egzamin. OSK ROTRANS Nisko i Stalowa Wola

Logo Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

4.8/5 z 85 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C z egzaminem państwowym i podstawieniem samochodu na egzamin. OSK ROTRANS Nisko i Stalowa Wola

Numer usługi 2020/07/16/42949/599512

Dostawca usług Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.

Miejsce usługi Nisko

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 980,00 zł netto za osobę

2 980,00 zł brutto za osobę

59,60 zł netto za osobogodzinę

59,60 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kanydaci na kierowców kat. C  posiadający aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kat. C oraz założony nr PKK w wydziale komunikacji. Wiek uczestnika min. 20 lat i 9 mcy

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 03-09-2020
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydane przez Starostę Niżańskiego w dniu 23.04.2015 r. na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kat. C

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia realizaowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2018  poz. 1885)

Prawo jazdy kat. C:

- zajęcia teoretyczne: 20 godz. lekcyjnych

- zajęcia praktyczne: 30 godz. zegarowych

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
04-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
07-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
09-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne kat. C
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:45
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych:

Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat. C

Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia pojazdów samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t

Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się
w stresujących sytuacjach na drodze i poza nią poprzez m. in.
• Ponoszenie odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych,
• Dostosowanie zachowania do okoliczności związanych z ruchem drogowym,
• Pracę częściowo samodzielnie i podejmowanie współpracy w zorganizowanych warunkach realizacji zadań przewozowych,
• Ocenianie wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej
w transporcie i ponoszenie odpowiedzialność za ich skutki.

Efekty uczenia się

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie miał uporządkowaną wiedzę jak bezpiecznie i sprawnie poruszać się samochodem ciężarowym Absolwent poprzez uczestnictwo w szkoleniu rozwinie swoje kompetencje społeczne warunkujące efektywność radzenia sobie w sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Prawo jazdy kat. C - kurs i egzamin realizowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341)

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Niżański
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 980,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 980,00 zł
Koszt osobogodziny netto 59,60 zł
Koszt osobogodziny brutto 59,60 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Rzeszowska 3, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie

Nisko, ul. Rzeszowska 3 - biuro OSK i sala wykładowa Nisko, ul. Ks. Twardowskiego - Podwolina k. przejazdu kolejowego - plac manewrowy Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego / Orzeszowej - zajezdnia przy HSW - plac manewrowy

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Zenon Sagan

Zenon Sagan

Instruktor nauki jazdy kat. BC
Instruktor nauki jazdy od 2011 r.
średnie techniczne
Instruktor kat. C - od 2015 roku

Zdjęcie Janusz Balicki

Janusz Balicki

Zajęcia teoretyczne na kursach prawa jazdy kat. B, C, D. Zajęcia na kursach kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego.
Od 2000 r. instruktor nauki jazdy kat. B, BE, C, CE, D, T

średnie - samochodowe
Od 2000 r. prowadzenie zajęć teoretycznych na kursach prawa jazdy kat. C

Zdjęcie Rafał Kaczmarski

Rafał Kaczmarski

Zajęcia praktyczne
Instruktor od 2010 r.
średnie
Instruktor kat. C od 2014 r.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Michał Szypura

Michał Szypura

email: kierownik@rotrans.com.pl

tel: +48604506684

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uzyskany nr PKK na kat. C.

Posiadane prawo jazdy kat. B

Wiek 20 lat i 9 m-cy

lub wiek 18 lat dla posiadających kwalifikację wstępną.

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne realizowane według indywidualnego harmonogramu uzgodnionego z osobą szkoloną.

Koszt egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jest ujęty w koszcie całkowitym usługi. (230,00 zł)

Na egzamin państwowy w WORD Tarnobrzeg podstawiany jest samochód ośrodka szkolenia kierowców - ten sam na którym przeprowadzane było szkolenie.

Istnieje możliwość zrealizowania szkolenia w krótszym czasie po uzgodnieniu z ośrodkiem szkolenia kierowców (wymagana dyspozycyjność osoby szkolonej). 

Jako jedyna szkoła nauki jazdy w okolicy posiadamy oświetlony plac do nauki jazdy - Nisko - Podwolina ul. Ks. Twardowskiego.

Instruktorzy nauki jazdy, mogący realizować szkolenie:

- Tadeusz Turek i Zenon Sagan - Nisko

- Rafał Kaczmarski,  Marian Płoskoń i  Wiesław Siembida - Stalowa Wola

Wykładowcy:

- Michał Szypura i Janusz Balicki

  • Podręcznik Kierowca Doskonały kat. CD – e- podręcznik 2019 r. , wg. Henryka Próchniewicza– Wydanie VII, Grupa IMAGE, Warszawa 2019 r.
  • Płyta CD-ROM „Testy + skrzyżowania” – kompletna baza pytań na egzamin państwowy kat. C, D – wyd. 2019r. Grupa IMAGE Warszawa
  • Notatnik 60-kartkowy
  • Długopis
Ciasteczka>