Usługa - Kurs Terapii manualnej - Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu. Moduł II

Logo Karol Sitarz Fizjoactiv

4.6/5 z 550 ocen

Tytuł Kurs Terapii manualnej - Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu. Moduł II

Numer usługi 2020/07/16/15046/598834

Dostawca usług Karol Sitarz Fizjoactiv

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 350,00 zł netto za osobę

1 350,00 zł brutto za osobę

54,00 zł netto za osobogodzinę

54,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 22-04-2021
Liczba godzin usługi: 25
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie celu:

Szkolenie adresowane jest do fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy, posiadających podstawowe doświadczenie pracy w swoim zawodzie. Uczestnik powinien znać podstawy anatomii.

Program kursuKURS TERAPII MANUALNEJ Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu

Czas trwania kursu: 25 godzin dydaktycznych.

 

II moduł

Kolano, stopa. Neurologia kliniczna.

I dzień  (7 godz dyd 15 min)

15:00- 20.30 Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne. Diagnostyka różnicowa wykluczająca: kolano, stopa, podstawy diagnostyki neurologicznej, testy kliniczne i funkcjonalna. Semiologia kolana-uszkodzeni kości stawu kolanowego: złamania, wady wrodzone,  nowotwory, jałowe martwice, zapalenia, choroby chrząstek. Semiologia stopy: złamania, skręcenie stawu skokowego, zwichniecie ścięgien mięśni strzałkowych, zerwanie ścięgna Achillesa, zespół zatoki stępu, algoneurodystrofia, ostroga piętowa lub zapalenie powięzi podeszwowej, stopa cukrzycowa.

 

II dzień  (12 godz dyd)

8:30-11:00 Podstawy diagnostyki neurologicznej: badanie wrażliwości czuciowej, badanie siły mięśniowej, odruchy ścięgnisto-mięśniowe, zespół piramidowy, zespół pozapiramidowy, zespół móżdżkowy, nerwy czaszkowe, objawy oponowe.

Przerwa  11:00-11:15 

11:15-13:00 Testy kliniczne i testy funkcjonalne stawu kolanowego i stopy: ocena zakresu ruchu czynnego i biernego stawu kolanowego (ruchy wyprostu, zgięcia i rotacji), ocena ruchomości stawu kolanowego i rzepki, objaw balotowania rzepki, Test kostki lodu, Objaw Zohlen'a, Test Struga, Test Apley'a, Deficyt wyprostu. Objaw Cabot'a, Objaw „kinomana", Test Mac Murray, Test szuflady, Test Lachmanna, Ocena ruchomości głowy strzałki, Test translacji bocznej stawu kolanowego, Test odwiedzenia i przywiedzenia z wyprostowanym stawem kolanowym, Test unoszenia i obniżania kości strzałkowej przez zgięcie grzbietowe i podeszwowe stopy, Test Mulder'a, Objaw Lasegue'a dla palca stopy, Objaw Thompson'a, Testy ruchomości.

Przerwa  13:00-13:30

13:30-16:45 Część praktyczna: mobilizacje stawowe, techniki energii mięśniowej, miologia – uszkodzenie mięśni okolicy kolana i stopy.

Przerwa  16:45-17:00 

17:00-18:30 Techniki mięśniowo–powieziowe, Poizometryczna relaksacja mięśni, Techniki pozycyjnego rozluźniania mięśni kulszowo – goleniowych, Mobilizacje tkanek miękkich, Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie, rozluźnianie wybranych mięśniowo–powięziowych punktów spustowych.
 

III dzień (5 godz dyd 30 min)

8:30-10:15 Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe. Powiązania dotyczące dolnego kwadrantu ciała: kręgosłup lędźwiowy, przepona, miednica, kończyna dolna.

Przerwa  10:15-10:30

10:30-12:45 Integracja technik manualnych - zajęcia kliniczne.

12:45-13:00  Pytania, zakończenie modułu.

 

 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Podstawowym celem kursu Terapii Manualnej - Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu jest uzupełnienie wiedzy osób, które wykonują zawód fizjoterapeuty lub lekarza poprzez pokazanie i naukę diagnostyki różnicowej, bez której niemożliwe jest postawienie diagnozy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wskazań i przeciwwskazań. Potrafi samodzielnie dokonać analizy, wykluczyć przeciwwskazania do leczenia jak i samodzielnie dobrać odpowiednią terapię.
Celem kursu jest wzrost wiedzy na temat połączeń mięśniowo-stawowych, powiązań i wzajemnych relacji pomiędzy sektorami ciała jak np. miednica, kręgosłup i obręcz barkowa. Celem jest przedstawienie podejścia do diagnostyki i terapii pacjenta na poziomie globalnym, pokazanie zależności między poszczególnymi częściami. Nabycie umiejętności globalnej analizy ciała człowieka.
Celem szkolenia jest wzrost umiejętności uczestników w obrębie wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacji i mobilizacji tkankowych i stawowych, mięśniowo-powięziowego rozluźniania, terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.
Celem szkolenia jest wzrost kompetencji społecznych uczestników, jako element niezbędny do pracy w medycznych zespołach interdyscyplinarnych. Lepsza komunikacja i współpraca w zespole przekłada się pozytywnie na proces leczenia i zdrowie pacjenta.

Efekty uczenia się

Uczestnik potrafi wykonać diagnostykę różnicową wykluczającą.
Uczestnik posiada umiejętności samodzielnego znalezienia przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowania pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu.

Uczestnik potrafi palpacyjnie zlokalizować anatomiczne struktury.

Potrafi wykonać prezentowane techniki manualne.
Potrafi samodzielnie przedstawić propozycję użycia technik manualnych, stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych.

Uczestnik zna najczęściej powstające powiązania mięśniowo - powięziowe

Uczestnik posiada wiedzę na temat połączeń  mięśniowo-stawowych, powiązań i wzajemnych relacji pomiędzy sektorami ciała jak np. miednica, kręgosłup i obręcz barkowa.
Potrafi wyszukać strefy zwiększonego napięcia i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć w ciele człowieka to umiejętność, która pozwoli na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy.

Uczestnik potrafi współpracować i komunikować się wewnątrz interdyscyplinarnych zespołów medycznych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 350,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 350,00 zł
Koszt osobogodziny netto 54,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 54,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin, woj. lubelskie

Pomieszczenia, w których odbędą się zajęcia mieszczą się przy ul. Bursaki 17 w Lublinie w budynku Ośrodka Szkoleniowego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Pomieszczenie wyposażone jest w projektor multimedialny, stoły i sprzęt rehabilitacyjny, krzesła. Uczestnicy będą mieli do swojej dyspozycji szatnię na pozostawienie odzieży wierzchniej.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Podczas kursu do dyspozycji uczestników pozostaje szatnia oraz darmowy parking z przodu i z tyłu budynku.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Włodzimierz Ciepała

Włodzimierz Ciepała

Dyplomowany Osteopata, fizjoterapeuta, rehabilitacja, fizjoterapia w dysfunkcjach trzewnych, osteopatia w neurologii i ortopedii.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej zdobyte podczas pracy w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu na oddziale neurochirurgii i Ośrodku Rehabilitacyjnym w Miechowie. Na co dzień pracuje i zarządza Centrum rehabilitacji i osteopatii ,,Neuron'' w Miechowie i Dąbrowie Górniczej.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i 5 letnich Studiów Podyplomowych w Sutherland College of Osteopathic Medicine, Belgia. Certyfikowany terapeuta: Terapii manualnej Kaltenborn- Evjenth, metody PNF, Terapii manualnej wg.B Mulligana, Europen FDM Association, Techniki pracy mięśniowo-powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków.
Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu Terapii Manualnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz autorskich szkoleń podyplomowych.

Zdjęcie Marian Majchrzycki

Marian Majchrzycki

Dyplomowany Osteopata, fizjoterapeuta, doktor nauk medycznych, rehabilitacja, fizjoterapia w dysfunkcjach trzewnych.
Od ponad 10 lat aktywny zawodowo jako skuteczny terapeuta manualny w Poznaniu. Adiunkt w Klinice Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Założyciel Akademii Terapii Manualnej oraz twórca szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z zakresu terapii manualnej i masażu. Prelegent licznych konferencji naukowych, autor ponad 100 artykułów na temat usprawniania narządu ruchu, z zakresu terapii manualnej, osteopatii, ortopedii, neurologii, onkologii, geriatrii.
Dyplomowany Osteopata, fizjoterapeuta, doktor nauk medycznych,
Założyciel Akademii Terapii Manualnej oraz twórca szkoleń dla fizjoterapeutów i lekarzy z zakresu terapii manualnej i masażu. Prelegent licznych konferencji naukowych, autor ponad 100 artykułów na temat usprawniania narządu ruchu, z zakresu terapii manualnej, osteopatii, ortopedii, neurologii, onkologii, geriatrii.

Zdjęcie Marcin Hoffmann

Marcin Hoffmann

Dyplomowany Osteopata, fizjoterapeuta, rehabilitacja, fizjoterapia w dysfunkcjach trzewnych, osteopatia w pediatrii.
Terapeuta z wieloletnim doświadczeniem klinicznym prowadzący prywatny gabinet osteopatii i rehabilitacji. Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach dotyczących zagadnień leczenia osteopatycznego i fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu i żucia. Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu Terapii Manualnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz autorskich szkoleń podyplomowych.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i 5-cio letnich studiów z zakresu osteopatii na Sutherland College of Osteopathic Medicine (Belgia) oraz uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń podyplomowych z zakresu osteopatii, terapii manualnej i rehabilitacji.
Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach dotyczących zagadnień leczenia osteopatycznego i fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu i żucia. Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu Terapii Manualnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz autorskich szkoleń podyplomowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karol Sitarz

Karol Sitarz

email: ksfizjoactiv@gmail.com

tel: 501078971

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Przed zapisem na kurs prosimy o kontakt z organizatorem w celu sprawdzenia dostępności wolnych miejsc.

W celu dokonania zgłoszenia na kurs należy pobrać ze strony organizatora formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres mailowy wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie i informacją o formie płatności.

Informacje dodatkowe

Liczba godzin kursu podana jest w godzinach dydaktycznych. Za godzinę dydaktyczna uznano 45 min.

Prosimy o kontakt z organizatorem w celu ustalenia dostępności miejsc i zapisania się na usługę.

W celu zapewnienia sobie miejsca na kursie bardzo prosimy o kontakt z organizatorem oraz dokonanie zgłoszenia przez stronę www.fizjoactiv.pl

Uczestnik otrzymuje na każdym module skrypt z materiałami dotyczącymi kursu i długopis.

Ciasteczka>