Usługa - JĘZYK NIEMIECKI - KURS INDYWIDUALNY KONWERSACJE - POZIOM B1.2 - 12 GODZIN

Logo OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.5/5 z 438 ocen

Tytuł JĘZYK NIEMIECKI - KURS INDYWIDUALNY KONWERSACJE - POZIOM B1.2 - 12 GODZIN

Numer usługi 2020/07/13/10316/596836

Dostawca usług OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 440,00 zł netto za osobę

1 440,00 zł brutto za osobę

120,00 zł netto za osobogodzinę

120,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Ofertę kierujemy do pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób samozatrudnionych mających siedzibę na Dolnym Śląsku. Zapraszamy osoby, których firmy uzyskały dofinansowanie w ramach projektu pt.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników- edycja 2”. Zapraszamy wszystkich, dla których największą wartością jest fakt nauki w europejskiej instytucji państwowej, dbającej o standardy jakości, z bogatym doświadczeniem w nauczaniu niemieckiego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 02-07-2021
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: 1. Decyzja wydana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2011r. o numerze: KO.KZU.MA-4962-13/10 2. Decyzja wydana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 czerwca 2012r. o numerze: 29/2010 3. Decyzja wydana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19.09 2016r. o numerze: NP.AJ.515/8/10 zmieniająca przyznaną wcześniej decyzję z dnia 30. 06 2010r. o tym samym numerze. Zmiana wynika jedynie ze zmiany adresu siedziby oddziału. Zakres merytoryczny decyzji pozostał taki sam.
Zakres uprawnień: 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURSY:

Oferujemy Państwu indywidualny kurs języka niemieckiego - KONWERSACJE . Podczas intensywnej pracy 1 na 1 z lektorem możecie Państwo osiągnąć efekty dużo szybciej i odpowiednio do  swoich indywidualnych wymagań i potrzeb. Wszystkie kursy opierają się o jednolity program nauczania, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Oznacza to, że poziom językowy jaki osiągają nasi kursanci odpowiada standardom europejskim w nauczaniu języków obcych. Nauka przebiega pod stałym nadzorem metodycznym. Warunkiem udziału w kursie jest brak znajomości języka niemieckiego (tj. osoba nigdy nie uczyła sie języka)
 

Kurs indywidualny konwersacje -  12 godzin

Program zajęć:-

- praktyczne przećwiczenie  umiejętność porozumiewania się w urzędach (poczta, bank, urząd celny, policja), zasięganie informacji

-  nabranie swobody w nawiązywaniu rozmowy

- odświeżenie reguł i zasad gramatyki  stosownie do potrzeb kursanta i ich ćwiczenie w praktyce

- doskonalenie płynności wypowiedzi

- stosowanie nabytych umiejętności w praktyce

- doskonalenie języka sprofilowane pod potrzeby językowe konkretnego kursanta - nadrobienie braków językowych
 


 

NASZE METODY NAUCZANIA:


1. NASTAWIENIE NA UŻYWANIE JĘZYKA W PRAKTYCE- na każdym kursie lektor porusza tematy, które umożliwiają swobodną komunikację, odwołując się do spraw bieżących i aktualnych. 
2. ĆWICZENIE WSZYSTKICH UMIEJĘTNOŚCI- systematycznie trenujemy wszystkie umiejętności językowe, tak aby ich poziom rósł równomiernie (tj. mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem). 
3. DOBRY KONTAKT MIĘDZY LEKTOREM A UCZNIEM- ucząc się w Österreich Institut kursanci nie muszą bać się popełnianych błędów. Zajęcia wyróżnia przyjacielska i miła atmosfera, poprawiająca wyniki w nauce. Cenimy indywidualne podejście do kursantów.
4. BEZPŁATNE KONSULTACJE METODYCZNE (LERNCOACHING) pomagają uczyć się niemieckiego w jak najbardziej efektywny sposób także poza kursem.
5. WSPARCIE W NAUCE - kursanci otrzymują gazetę pt.: „Österreich Spiegel” wydawaną przez nas po niemiecku. Zawiera ona wiele przedruków oryginalnych artykułów z prasy austriackiej, uzupełnionych o nagrania radiowe wraz z dydaktyczną częścią z ćwiczeniami.

6. NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE- co miesiąc organizujemy wydarzenia: warsztaty językowe, wystawy, spotkania. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się wieczory konwersacji tzw. Stammtisch czyli spotkania lektorów z kursantami w pubach czy kawiarniach. To doskonała okazja, by przećwiczyć nabytą wiedzę i umiejętności.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
05-07-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
12-07-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
19-07-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
26-07-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
02-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
09-08-2021
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
08:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik: rozumie dłuższe wypowiedzi i teksty w różnych odmianach regionalnych niemieckiego. Potrafi porozumiewać się w większości sytuacji komunikacyjnych (m.in. proste negocjacje, zwrócenie komuś na coś uwagi, reagowanie na polecenia). Umie szczegółowo opisywać otoczenie, cechy charakteru, upodobania. Potrafi tworzyć nowe słowa, wyrażać emocje. Wie jak przeprowadzić krótką rozmowę kwalifik. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się j niemieckim na poziomie B1.1.

Efekty uczenia się

Efekty szczegółowe podano w punkcie Ramowy program usługi z podziałem na poziomy językowe i poszczególne umiejętności.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 440,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 440,00 zł
Koszt osobogodziny netto 120,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 120,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zapraszamy Państwa do naszej siedziby, zlokalizowanej w samym centrum Wrocławia. Posiadamy dobrze wyposażone sale dydaktyczne (komputery, sieć wi- fi) i przyjazne wnętrza.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Iwona Żaglewka- Wandzel

Iwona Żaglewka- Wandzel

Niemiecki na co dzień, Egzaminy ÖSD
W Österreich Institut od: 2009
Filologia Germańska
od 2009r.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marzena Szocińska-Klein

Marzena Szocińska-Klein

email: marzena.s-k@oei.org.pl

tel: (+48) 508 875 701

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

OKREŚLENIE POZIOMU JĘZYKOWEGO- przedłożenie zaświadczenia zakończenia poziomu B 1.2  lub przystąpienie do testu poziomującego kwalifikującego na poziom B 1.2

PODPISANIE UMOWY Z ÖSTERREICH INSTITUT określającej zasady świadczenia usług dydaktycznych i rozliczeń w ramach dofinansowanych kursów

DOKONANIE OPŁATY ZA CAŁOŚĆ USŁUGI SZKOLENIOWEJ PRZED UCZESTNICTWEM W KURSACH ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY

Informacje dodatkowe

Kursanci będą korzystać na zajęciach z materiałów szkoleniowych przygotowywanych przez lektora- w cenie kursu

.

Ciasteczka>