Usługa - Zarządzanie projektami

Logo Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

4.5/5 z 55 ocen

Tytuł Zarządzanie projektami

Numer usługi 2020/07/07/20269/594281

Dostawca usług Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 901,00 zł netto za osobę

5 901,00 zł brutto za osobę

28,10 zł netto za osobogodzinę

28,10 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Studia adresowane są do osób, które pragną rozwinąć praktyczne kompetencje zarządzania projektami. Kierujemy je również do wyższej i średniej kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego a także dyrektorów programów i portfeli, kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych.

Zaproszenie kierujemy również do przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację przedsięwzięć.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 48
Data zakończenia rekrutacji: 26-06-2021
Liczba godzin usługi: 210
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 z pozn. zm). Statut Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera z siedzibą w Krakowie
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

W trakcie wykładu słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zarządzania projektami – głównie poprzez przykłady z rzeczywistych projektów. Ponieważ tzw. lessons learned i proces ciągłego doskonalenia są jednymi z najbardziej istotnych obszarów dla efektywnej realizacji projektów, dlatego też poprzez pokazanie przyczyn porażek i sukcesów projektów zwracamy uwagę studentów na fakt, że czasami pozornie nieistotne szczegóły są w stanie przekształcić bardzo prawdopodobny sukces w pewną porażkę. Projekty realizowane są w określonym kontekście, dlatego też znajomość zasadniczych jego elementów pozwala lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące w trakcie realizacji projektów i dobrać warunki najbardziej sprzyjające realizacji konkretnego projektu.

Wykład ten pozwala osobom nieposiadającym wiedzy i doświadczenia w realizacji projektów na zapoznanie się z większością słów powszechnie stosowanych przy zarządzaniu projektami. Z kolei osoby z doświadczeniem mają okazję do ujednolicenia pojęć oraz zderzenia własnej wiedzy z przytaczanymi przykładami dla lepszego zrozumienia przyczyn sukcesów i porażek zrealizowanych przez siebie projektów.

PLANOWANIE I MONITORING PROJEKTU

Umiejętność planowania projektu jest wręcz kluczowa dla każdego kierownika projektu. Jeśli w trakcie realizacji projektu, kierownik projektu właściwie tylko monitoruje i wprowadza niewielkie korekty to znaczy, że proces planowania projektu opanował do perfekcji.  Jeśli z kolei musi gasić pożary, rozwiązywać problemy, zarządzać sytuacją kryzysową, wykazywać się znaczną odpornością na stres, reagować na ryzyka – to prawdopodobnie nie był na tych zajęciach. Zwiększenie efektywności pracy można uzyskać zarówno przez zwiększony wysiłek, jak i przez lepszą organizację pracy zespołu projektowego. W trakcie zajęć - studenci poznają wszystkie kluczowe narzędzia niezbędne w przygotowaniu planu realizacji projektu.

Podczas zajęć studenci zapoznają się również ze sprawdzonymi w praktyce stosunkowo prostymi narzędziami do skutecznej kontroli postępów prac i wydatków w projektach. Jak pokazuje doświadczenie, ich zastosowanie nie wymaga zaawansowanych narzędzi informatycznych, można je wdrożyć nawet bez wykorzystania komputera (chociaż z komputerem jest znacznie łatwiej i bardziej efektywnie). Szybsze wychwytywanie odchyleń od planu pozwala na wcześniejszą reakcję i tym samym zmniejszenie ryzyka niepowodzenia projektu. Przedstawione zostaną również zasady budowy Biura zarządzania projektami (PMO) z praktycznymi szablonami stosowanych w PMO dokumentów.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH

Jedną z głównych cech projektu jest budżet. W praktyce najczęściej za mały. Zaplanowanie przepływów finansowych, monitoring kosztów czy analiza ich trendu to jedne z podstawowych zadań kierownika projektu, który odpowiedzialny jest nie tylko za realizację projektu, ale również zapewnienie jego sukcesu – także w sferze finansowej. Dlatego też takie zagadnienia jak zarządzanie rentownością, płynnością finansową czy monitoring za pomocą metody wartości wypracowanej będą głównymi wątkami tego bloku zajęć.

PODSTAWY MS PROJECT

To zajęcia z indywidualną pracą studentów przy komputerach w celu zbudowania lub rozwoju umiejętności wykorzystania możliwości jednego z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi IT wspomagających kierownika projektu.

ADAPTACYJNE (ZWINNE) METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

W projektach IT czy badawczo-rozwojowych czasami bardzo trudno jest ułożyć szczegółowy plan realizacji projektu. Można wówczas skorzystać z elementów metodyk zwinnych tj. dostosowujących działania do dotychczasowych osiągnięć w celu zapewnienia wartości dla klienta.

Poznanie narzędzi stosowanych w metodykach zwinnych pozwoli na profesjonalne zarządzanie projektami z trudnym do zdefiniowania produktem końcowym projektu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z DOFINANSOWANIEM UE

Projekty dofinansowane mają swoją specyfikę – określone standardy wniosków, raportów, a nawet sposobu definiowania celów projektu. Niemal na każdym kroku można spotkać efekty realizacji takich projektów, dlatego w programie studiów nie mogło zabraknąć warsztatów, które w praktyczny sposób pozwoliłyby poznać podstawowe zagadnienia niezbędne przy zarządzaniu projektami z dofinansowaniem.

Z oczywistych względów te zajęcia cieszą się największą popularnością u pracowników urzędów oraz sektora NGO.

ELEMENTY PRAWA

Zdecydowana większość projektów realizowana jest w oparciu o umowy. Drobny druczek czy niejednoznaczny zapis w umowie może stanowić równie poważne zagrożenie dla projektu jak trzęsienie ziemi czy gradobicie. Chociaż podstawowa znajomość zagadnień prawnych jest niezbędna w codziennej pracy kierownika projektu i z tego powodu nie mogło w programie zabraknąć warsztatów poświęconych zagadnieniom prawnym.

PRAKTYCZNA REALIZACJA PROJEKTU

To 12-sto godzinny warsztat stanowiący podsumowanie wyżej wymienionych zajęć w czasie którego uczestnicy stoją przed zadaniem skonstruowania całościowego planu realizacji określonego projektu w oparciu o dostarczone informacje. Warsztat prowadzony przez doświadczonego PM’a zawsze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem studentów.

GRY DECYZYJNE

Ten warsztat ma na celu zwrócić uwagę uczestników na kwestie prawdopodobieństwa zdarzeń oraz konieczności dostrzegania i reagowania na zmiany w otoczeniu. Realizowany w formie gry ma jednak bardzo poważne wnioski praktyczne.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Praca zespołowa stanowi fundament sukcesu projektu. Dlatego też w programie nie mogło zabraknąć warsztatów poświęconych kwestii budowy zespołu projektowego, doboru członków zespołu czy utrzymywania wysokiego poziomu motywacji w zespole. Znajomość podstawowych reguł nie gwarantuje sukcesu w zarządzaniu zespołem, ale znacznie ułatwia proces budowy autorytetu kierownika projektu i przekształcania zbioru jednostek w zespół projektowy.

KOMUNIKACJA W PROJEKTACH

Przez wielu kierowników projektów uważana za fundament sukcesu. Niektórzy twierdzą, że PM po za planowaniem i monitorowaniem właściwie tylko się komunikuje. Przekazywanie informacji jest procesem złożonym i obarczonym wieloma zakłóceniami, o czym każdy z nas miał okazję wielokrotnie się przekonać. Stąd też warsztaty poświęcone rozwojowi umiejętności komunikowania się zarówno z członkami zespołu projektowego, jak i też innymi interesariuszami projektu. Nie wiemy dlaczego, ale bardzo często w uwagach dotyczących tych zajęć studenci piszą, że powinni w nich brać udział ich szefowie.

NEGOCJACJE

Po raz pierwszy wprowadzone do programu zajęcia poświęcone budowie umiejętności negocjacji. Oczywiście na wniosek studentów w poprzednich edycjach studiów, którzy zwracali uwagę na coraz częstszą konieczność negocjowania z dostawcami, odbiorcami, zespołem projektowym czy przełożonymi.

ŚWIATOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

W całej historii studiów podyplomowych Zarządzanie projektami studenci wykazywali wysokie zainteresowanie nie tylko praktyką zarządzania, ale również możliwością zdobycia uznanych certyfikatów potwierdzających ich kompetencje. Chociaż program studiów obejmuje wszystkie kluczowe elementy uznanych standardów zarządzania projektami, to w celu powtórzenia tych zagadnień wydzielono dwa bloki zajęć dające rzetelny przegląd dwóch światowych standardów przydatnych zarówno w codziennej praktyce kierownika projektu, jak i w przypadku przystąpienia do wybranego egzaminu certyfikacyjnego.

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION IPMA

Zajęcia obejmują całość zagadnień poruszonych w wytycznych IPMA v. 3.0 oraz 4.0, których znajomość jest niezbędna do pomyślnego zdania egzaminu certyfikacyjnego IPMA. Zasadniczo blok zajęć ukierunkowany jest na egzamin IPMA lev. D, jednak program studiów obejmuje zakres kompetencji zgodnych z wymogami egzaminów na wszystkich poziomach certyfikacji IPMA tj. również na poziomach C, B oraz A.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE PMI

Blok zajęć poświęconych jednej z najbardziej powszechnych metodyk jaką jest metodyka PMI zawarta w Project Management Body of Knowledge czyli PMBOK. Oparta na procesach metodyka pozwala na skuteczne zmniejszenie ryzyka projektu poprzez aplikację jej zapisów w praktyce. Wiedzę tę można również wykorzystać w budowie własnych metodyk zarządzania poprzez adaptację zapisów metodyki PMI do specyfiki przedsiębiorstwa. Doskonała znajomość metodyki w połączeniu z doświadczeniem zawodowym pozwoli studentów również na uzyskanie jednego z najbardziej znanych certyfikatów jakim jest PMP.

Czas trwania: dwa semestry

Punkty: 30 ECTS

Dni zajęć sobota, niedziela w weekendy wskazane w harmonogramie w godz. 9:30-16:45

Łączna ilość godzin: 210

Zajęcia na studiach prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów, case study oraz wykładów. Wykładowcami studiów podyplomowych są praktycy.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do zarządzania projektami - zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie i monitoring - zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie i monitoring - zajęcia stacjonarne
Data realizacji zajęć
18-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie i monitoring
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zespołami
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie i monitoring
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie i monitoring
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie ryzykiem w projektach
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami w projektach
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Adaptacyjne metodyki zarządzania projektami
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie ryzykiem w projektach
Data realizacji zajęć
19-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami w projektach
Data realizacji zajęć
20-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy MS Project
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami w projektach
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczna realizacja projektów
Data realizacji zajęć
30-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Adaptacyjne metodyki zarządzania projektami
Data realizacji zajęć
31-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy MS Project
Data realizacji zajęć
13-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy MS Project
Data realizacji zajęć
14-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zespołami
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
PMI
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
PMI
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Projekty UE
Data realizacji zajęć
13-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
PMI
Data realizacji zajęć
14-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
IPMA
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
IPMA
Data realizacji zajęć
27-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
IPMA
Data realizacji zajęć
28-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
PMI
Data realizacji zajęć
28-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Elementy prawa
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
IPMA
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin końcowy i warsztaty podsumowujące
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Gry decyzyjne
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Negocjacje
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin końcowy i warsztaty podsumowujące
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności przygotowania planów realizacji projektu oraz sprawnego i efektywnego zarządzania zespołami projektowymi z uwzględnieniem specyfiki branżowej i organizacji.

Efekty uczenia się

WIEDZA

posiada odpowiednią wiedzę związaną z sukcesem zarządzania projektem

posiada odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem relacjami z interesariuszami istotnymi z punktu widzenia celów projektu            

posiada odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem wymaganiami i celami szczegółowymi projektu

posiada odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem zagrożeniami i szansami w projekcie

posiada odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem jakością projektu

posiada odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem organizacją projektu

posiada odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem pracą zespołową w projektach

posiada odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem strukturami projektu

posiada odpowiednią wiedzę związaną z zakresem
i produktami cząstkowymi projektu

posiada odpowiednią wiedzę związaną z zamówieniami i kontraktami w projekcie

posiada odpowiednią wiedzę związaną z zmianami w projekcie

posiada odpowiednią wiedzę związaną z kontrolą i sprawozdawczością w projekcie

posiada odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem zespołem

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą metodyk zarządzania projektami

posiada wiedzę związaną z monitoringiem przebiegu realizacji projektu

posiada wiedzę dotyczącą roli PMO w projektach

Posiada wiedzę dotyczącą sposobów pozyskiwania dofinansowania ze środków UE

Posiada wiedzę nt. głównych dokumentów niezbędnych do pozyskania dofinansowania projektów ze środków UE

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi zastosować odpowiednią wiedzę związaną z sukcesem zarządzania projektem

potrafi zastosować odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem relacjami z interesariuszami istotnymi z punktu widzenia celów projektu     

potrafi zastosować odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem wymaganiami i celami szczegółowymi projektu

potrafi zastosować odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem zagrożeniami i szansami w projekcie

potrafi zastosować a odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem jakością projektu

potrafi zastosować odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem organizacją projektu

potrafi zastosować odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem pracą zespołową w projektach

potrafi zastosować odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem strukturami projektu

potrafi zastosować odpowiednią wiedzę związaną z zakresem
i produktami cząstkowymi projektu

potrafi zastosować odpowiednią wiedzę związaną z zamówieniami i kontraktami w projekcie

potrafi zastosować odpowiednią wiedzę związaną z zmianami w projekcie

potrafi zastosować odpowiednią wiedzę związaną z kontrolą i sprawozdawczością w projekcie

potrafi zastosować odpowiednią wiedzę związaną z zarządzaniem zespołem

potrafi wykorzystać wiedzę związaną z monitoringiem przebiegu realizacji projektu

sprawnie posługuje się zaawansowaną wiedzą z  zakresu zarządzania zespołami umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi oraz podejmowanie decyzji respektujących uregulowania prawne, a także standardy etyczne

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy na temat komunikacji i technik negocjacyjnych

posiada umiejętność przygotowania projektu, w tym: przeprowadzić analizę interesariuszy, dokonać podziału prac oraz zaplanować harmonogram prac

sprawnie posługuje się wiedzą z zakresu zarządzania finansami w projekcie, w tym potrafi zaplanować budżet projektu czy obliczyć płynność finansowania projektu

potrafi obsługiwać program komputerowy MS Project: zaplanować harmonogram, dokonać podziału prac, obliczyć budżet, wyznaczyć kamienie milowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i doskonalenia kompetencji zawodowych

Rozumie potrzebę zmian w organizacji oraz posiada zdolność dostosowywania się do nowych sytuacji

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Potrafi dobrać zespół projektowy w oparciu o kompetencje techniczne i behawioralne

Potrafi wspierać i motywować członków zespołu projektowego

Potrafi przekazywać informacje dotyczące zadań w projekcie

Potrafi przekazywać pozytywną informację zwrotną nt. sposobu realizacji zadań

Potrafi negocjować warunki realizacji kontraktu

Potrafi zaprezentować wyniki pracy zespołu

Rozumie znaczenie finansowych i pozafinansowych narzędzi motywacji pracowników

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 901,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 901,00 zł
Koszt osobogodziny netto 28,10 zł
Koszt osobogodziny brutto 28,10 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia odbywają się w budynku przy al. Jana Pawła II 39A

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Asesor w światowym konkursie IPMA Project Excellence Award. Organizator, trener asesorów w polskiej edycji konkursu SPMP Project Excellence Award Polska 2007, 2008. Członek Jury konkursu Project Excellence Award Romania 2007, 2008.
Prezes Zarządu Universe-IBS sp. z o.o. Trener i autor programów szkoleń w zakresie zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, zarządzania marketingiem, negocjacji biznesowych. Inicjator, autor programu oraz jeden z wykładowców studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie od 2005r.
Absolwent Kijowskiego Instytutu Inżynierów Lotnictwa Cywilnego oraz studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Marketing oraz Bankowość) i Uniwersytetu Warszawskiego (Pieniądz i bankowość).
M.inn. prowadzenie szkolenia w ramach programu "Zmiana na plus"

Zdjęcie Romana Kukurba

Romana Kukurba

Członek IPMA, posiadacz certyfikatu IPMA B, licencjonowany trener IPMA od 8 lat, była asesorem w konkursie PPEA. Cały czas jest czynnym Kierownikiem Projektu dającym wsparcie firmom/ inwestorom w procesach inwestycyjnych.
Obecnie rozpoznaje bojem przepisy Prawa Zamówień Publicznych. Zainteresowania: praktyki Zarządzania Projektami - jak to robią inni.
16-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów inwestycyjnych zdobyte w budownictwie szeroko pojętym i na różnych pozycjach zawodowych. W momencie przekształcania struktury firmy na macierzową brała czynny udział w definiowaniu nowych zakresów obowiązków oraz aktualizacji procedur projektowych. Autorka Przewodnika po Projekcie (instrukcja zapewnienia jakości w projekcie).
Politechnika Śląska Mgr inż. budownictwa
Politechnika Wrocławska Dyplom st. Podyplomowych zarządzania projektami
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olszynie Dyplom st. Podyplomowych zarządzania nieruchomościami

M.inn. prowadzenie szkolenia w ramach programu "Zmiana na plus"

Zdjęcie Agata Otrębska

Agata Otrębska

Absolwentka Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz International Vistior Leadership Program (program Departamentu Stanu USA). Otrzymała dyplom Ministerstwa Kultury za całokształt działalności.

W pracy trenerskiej, edukacyjnej i coachingowej fascynuje ją dynamiczny proces zmiany oraz ciągły rozwój, jaki daje kontakt z innymi ludźmi. Prywatnie – mama siedmiolatki, początkująca wielbicielka nurkowania i ulicznych stylów tanecznych.
Zarządzała projektami szkoleniowymi, badawczymi i edukacyjnymi, m.in. na zlecenie Komisji Europejskiej, Banku Światowego, United Way International, instytucji rządowych i samorządowych. Jako trenerka i coach pracuje w środowisku biznesu (m.in. Tauron Polska Energia, Grupa ING, Bank Zachodni WBK, Arcelor Mittal, KGHM Polska Miedź, Lubelski Węgiel „Bogdanka”, HIPP Polska, Żywiec Zdrój, Lotnisko Balice, SEW EURODRIVE) i trzeciego sektora.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - teatrologia i socjologia; ukończyła także międzynarodowe studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami w Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Université du Québec (Kanada) oraz na kierunku Coaching i mentoring w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS).
Zaangażowana w działalność społeczną – realizuje programy szkoleniowo-rozwojowe dla lokalnych liderów i liderek i nie tylko.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karolina Zborowska

Karolina Zborowska

email: kzborowska@wse.krakow.pl

tel: (+48) 126 832 477

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”.

Zajęcia prowadzone są przez następujących wykładowców i trenerów: 

Czoba Krzysztof
Dados Rafał
Domański Przemysław
Ewert Julita
Getler Adam
Knapik Grzegorz
Mazur Anna
Miśkiewicz Mirosław
Rzeźniczek Aleksandra
Stawicki Jerzy
Strojny Jacek
Tchórzewski Seweryn
Wiśniowska-Rega Dagmara

Zapewniamy uczestnikom dostęp do materiałów przekazywanych przez wykładowców poszczególnych przedmiotów drogą elektroniczną.

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”.

Ciasteczka>