Usługa - Master of Business Administration - profil General - ścieżka polskojęzyczna

Logo Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

4.6/5 z 38 ocen

Tytuł Master of Business Administration - profil General - ścieżka polskojęzyczna

Numer usługi 2020/07/02/7100/592241

Dostawca usług Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

Miejsce usługi Gdańsk

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

34 000,00 zł netto za osobę

34 000,00 zł brutto za osobę

63,55 zł netto za osobogodzinę

63,55 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Program MBA są przeznaczone dla przedstawicieli kadry kierowniczej i menedżerskiej oraz właścicieli firm, którzy:

 • mają zamiar zdobyć wykształcenie kierunkowe konieczne do dalszego rozwoju i świadomego kierowania ścieżką kariery
 • chcą potwierdzić swoje kwalifikacje
 • planują poszerzenie zakresu działalności firmy i pragną wymienić się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi
 • awansowali i mają w planach rozwój umiejętności menedżerskich oraz przygotowanie do rozwiązywania problemów, jakie czekają na nich w nowych sytuacjach biznesowych
 • są zmotywowani do poszerzania wiedzy z różnych obszarów zarządzania organizacją, ponieważ mają perspektywę awansu lub zmiany stanowiska pracy.

Kandydaci na studia MBA muszą posiadać odpowiedni poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2020
Liczba godzin usługi: 535
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Studia trwają 2 lata, obejmują 4 semestry

MBA o profilu General 

 • Integracja - mechanizmy pracy zespołowej (moduł wyjazdowy) PL
 • Ekonomia menedżerska / Business Economics PL/EN
 • Negocjacje i komunikacja w biznesie PL
 • Zarządzanie strategiczne PL
 • Marketing PL/EN
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi PL
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa PL
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw PL
 • Prawo w biznesie PL 
 • Zarządzanie procesami i projektami / Process and Project Management PL/EN
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu / Corporate Social Responsibility PL/EN
 • Ochrona własności intelektualnej PL 
 • Biznes międzynarodowy / International Business PL/EN
 • Kontroling menedżerski PL
 • Kierowanie zespołem i przywództwo PL
 • Zarządzanie zmianą / Change Management PL/EN
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy / Value-based Management PL/EN
 • e-biznes / e-business PL/EN
 • Zarządzanie kryzysowe w biznesie PL
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym PL 
 • Wystąpienia publiczne PL
 • Coaching menedżerski i doskonalenie indywidualnych kompetencji przywódczych PL
 • Menedżerska gra symulacyjna 
 • Seminarium dyplomowe 

Dodatkowe moduły do wyboru (2 z 4)

 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym / Ocena ryzyka upadłości kontrahenta
 • Systemy informatyczne w biznesie / Start-upy - strategie rozwoju

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Harmonogram zjazdów oraz plan zajęć jest dostępny w wersji elektronicznej. W sprawie szczegółów proszę o kontakt mailowy mba@wsb.gda.pl
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem studiów jest:
- przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem,
- nabycie umiejętności stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania,
- możliwość wymiany doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami pełniącymi różne funkcje w firmie i reprezentującymi różne branże,
- umożliwienie nawiązania szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym znaczeniu dla firm oraz rozwoju karier zawodowych uczestników studiów,
- motywacja do dalszego samodzielnego rozwoju,
- prestiżowy dyplom wystawiony lub sygnowany przez zagraniczną uczelnię,
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Wyższą Szkołę Bankową.

Efekty uczenia się

  WIEDZA
K_W01 definiuje i wyjaśnia modele biznesowe firmy; zna współczesne koncepcje zarządzania systemami gospodarczymi i organizacjami oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między nimi
K_W02 wyjaśnia ideę zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, opisuje metody analizy strategicznej organizacji i jej otoczenia
K_W03 objaśnia podstawowe regulacje prawne ze sfery prawa pracy, prawa podatkowego i prawa gospodarczego; 
K_W04 wyjaśnia istotę zarządzania marką
K_W06 interpretuje dane finansowe przy dokonywaniu oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 rozróżnia podejście ekonomiczne od księgowego w odniesieniu do kosztów 
K_U02 potrafi prowadzić negocjacje i mediacje z efektywnym wykorzystaniem komunikacji interpersonalnej w środowisku mono- i wielokulturowym
K_U03  konstruuje cele strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwa; jest w stanie uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz ocenie proponowanych rozwiązań z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi
K_U04 analizuje wpływ otoczenia konkurencyjnego na wybór strategii 
K_U05  rozpoznaje  przewagi konkurencyjne analizowanego przedsiębiorstwa
K_U06 wykorzystuje dane analityczne do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 wykazuje  wysoką efektywność w prowadzeniu spotkań i prezentacji
K_K02 uwzględnia rolę otoczenia biznesowego w podejmowaniu decyzji
K_K03 umiejętnie przedstawia swoje argumenty, oczekiwania i cele uwzględniając zasadę win-win
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 34 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 34 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 63,55 zł
Koszt osobogodziny brutto 63,55 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Szafarnia 9, 80-755 Gdańsk, woj. pomorskie

Studia realizowane są w jednym z trzech hoteli: Hotel Gdańsk - Szafarnia 9, 80-755 Gdańsk Hotel Radisson Blu - Długi Targ 19, 80-828 Gdańsk Hotel Puro - Stągiewna 26, 80-750 Gdańsk

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Bucki

Piotr Bucki

Szkoleniowiec, wykładowca, nauczyciel, dziennikarz, coach, manager, freelancer; wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku PR i marketing partnerski oraz prowadzenie e-biznesu, którego jest opiekunem merytorycznym

Zdjęcie Grzegorz Dzwonnik

Grzegorz Dzwonnik

Od 15 lat, jako menedżer, zawodowo zaangażowany w szeroko rozumiany proces budowania potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw z różnych branż; prowadził i nadzorował kilkadziesiąt projektów i programów strategicznych w różnych krajach świata; od lat kieruje wielokulturowymi międzynarodowymi zespołami eksperckimi w ramach IPMA International Project Excellence Award.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krystian Olejnik

Krystian Olejnik

email: mba@wsb.gda.pl

tel: 48 58 522 75 13

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunki przyjęcia na studia:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie menedżerskie)
 • kandydaci wybierający ścieżkę anglojęzyczną - dokument potwierdzający znajomość języka lub test badający kompetencje językowe.

Zapis na studia następuje poprzez formularz BUR. Szczegółowe zasady rekrutacji pod linkiem  https://www.studiamba.wsb.pl/oferta-studiow/gdansk/rekrutacja-i-oplaty

Cennik studiów https://www.studiamba.wsb.pl/oferta-studiow/gdansk/rekrutacja-i-oplaty. Wysokość czesnego zależy od liczby rat, które słuchacz wybiera.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.studiamba.wsb.pl/oferta-studiow/gdansk/korzysci

Materiały w wersji elektronicznej

Ciasteczka>