Usługa - AgilePM® Foundation. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. ***DOSKAM (XI) - [FORMA ZDALNA]

Logo DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.7/5 z 502 ocen

Tytuł AgilePM® Foundation. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. ***DOSKAM (XI) - [FORMA ZDALNA]

Numer usługi 2020/06/10/15157/582332

Dostawca usług DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 900,00 zł netto za osobę

2 900,00 zł brutto za osobę

181,25 zł netto za osobogodzinę

181,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do:

 • kierowników projektów,
 • liderów zespołów,
 • twórców rozwiązań i teserów,
 • pracowników działów biznesowych,
 • osób zarządzających projektami,
 • wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation a następnie certyfikatu AgilePM® Practitioner.
   
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 29-11-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia jest akredytowany przez APMG International, brytyjską organizację akredytacyjną i służy rozwinięciu kompetencji współpracy w zwinnym zespole projektowym oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenie jest adresowane do osób posiadających podstawowe doświadczenie w pracy w zespole projektowym i wykonujących swoje zadania od co najmniej 2 miesięcy. Nie ma dodatkowych warunków niezbędnych do spełnienia by udział w usłudze pozwolił na osiągniecie głównego celu.

Celem egzaminu jest umożliwienie zdającym wykazania się zrozumieniem filozofii, pryncypiów, procesów, ludzi, produktów technik i wytycznych Agile Project Management. Podczas egzaminu na stopień Foundation wykorzystywane są obiektywne pytania testowe, na które zdający powinni odpowiedzieć wybierając jedną odpowiedź z listy opcji, wśród których znajduje się tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

 • Egzamin jest prowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru. 
 • Obejmuje wszystkie obszary programu nauczania Agile Project Management Foundation przekazywany na akredytowanym szkoleniu AgilePM® Foundation.
 • Składa się łącznie z 50 pytań.
 • Czas na rozwiązanie testu wynosi 40 min.
 • Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.
 • Do zaliczenia wymagane jest co najmniej 25 prawidłowych odpowiedzi.

Dzień 1

 • Manifest Agile 
 • DSDM jako podejście zwinne – elementy składowe
 • Filozofia, Zmienne projektu, Pryncypia DSDM
 • Czynniki wpływające na sukces
 • Proces DSDM
 • Model zespołu projektowego
 • Role i Obowiązki w zespole projektowym
 • Produkty DSDM

Dzień 2

 • Planowanie, Testowanie i Kontrola w ciągu cyklu życia projektu
 • Praktyka - Priorytetyzacja MoSCoW
 • Praktyka - Stosowanie Timeboxów
 • Pozostałe praktyki - Warsztaty Facylitowany, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation
 • Egzamin AgilePM® Foundation

Szkolenie prowadzone jest w formie online i wykorzystuje interaktywne formy - ćwiczenia, zadania indywidualne, testy, wymiana opinii i doświadczeń, rozmowy na żywo. 

WARUNKI TECHNICZNE:

Platformę /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa:

 • Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Zoom.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

 • Komputer PC z systemem Operacyjnym Windows 7/8.x/10 (za wyjątkiem Windows 10 S) albo komputer MacBook z systemem Mac OS X 10.5 lub wyższym
 • Przeglądarka internetowa Google Chrome (preferowana) lub Mozilla Firefox w najnowszych wersjach
 • Kamera o rozdzielczości min 640 x 480 pix
 • Mikrofon, głośnik (zestaw słuchawkowy nie jest dozwolony podczas egzaminu).

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

 • Łącze inernetowe: min download: 768 Mb/s, min upload: 384 Mb/s

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

 • Przeglądarka plików pdf (np. Adobe Acrobat Reader)
 • Czytnik plików doc. np. MS Word lub OpenOffice
 • Klient Zoom

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line:

 • Link jest ważny na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia do momentu zakończenia całego szkolenia.

SPOSÓB WALIDIACJI:

 • Efekty kształcenia będą weryfikowane na bieżąco przy pomocy mini-testów wiedzy po każdym module oraz zostaną zweryfikowane podczas egzaminu próbnego realizowanego w trakcie zajęć. Dla przystępujacych do akredytowanego egzaminu efekty kształcenia zostaną zweryfikowane podczas egzaminu.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt info@doskam.pl lub tel. 32 2310113 

2. Firma Doskam Sp. z o.o. jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego  w związku z tym jest zwolniona z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń.

3. Firma Doskam sp. z o.o. jest akredytowaną przez APMG International organizacją szkoleniową (Accredited Training Organization). Akredytacja dotyczy szkoleń i egzaminów AgilePM®, Change Management, Agile Business Consortium Scrum Master.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania się grupy 5-osobowej.

5. Osobą prowadzącą szkolenie jest p. K. Wolna-Belska, a egzamin - p. M. Belski.

6. Przerwy: 9:30-9:45, 11:15-11:30, 13:00-13:40, pierwszego dnia także 15:00-15:10.

Akredytowane materiały szkoleniowe AgilePM® Foundation w wersji dokumentu pdf do pobrania.

Materiały egzaminacyjne:

 • Wskazówki dla osób przystepujących do egzaminu (przed egzaminem)
 • Przykładowy formularz egzaminacyjny (przed egzaminem)
 • Test egzaminacyjny rozwiązywany na komputerze

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Manifest Agile. DSDM jako podejście zwinne – elementy składowe. DSDM jako podejście zwinne – elementy składowe. (wykład, chat, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Filozofia, Zmienne projektu, Pryncypia DSDM. Czynniki wpływające na sukces. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Proces DSDM. Model zespołu projektowego. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Model zespołu projektowego. Role i Obowiązki w zespole projektowym. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Produkty DSDM. Planowanie, Testowanie i Kontrola w ciągu cyklu życia projektu. (wykład, chat, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka - Priorytetyzacja MoSCoW. Praktyka - Stosowanie Timeboxów. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Pozostałe praktyki - Warsztaty Facylitowany, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Powtórzenie materiału. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu. (sesja pytań i odpowiedzi, chat, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin AgilePM Foundation
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji i kompetencji skutecznego współdziałania w projekcie zwinnym, przygotowanie uczestników do przystąpienia oraz udział w akredytowanym egzaminie AgilePM® Foundation w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG International oraz DSDM® Consortium. Celem egzaminu AgilePM® Foundation jest
potwierdzenie nabycia kompetencji skutecznego współdziałania w projekcie zwinnym.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik staje się kompetenym członkiem zespołu projektowego
zarządzanego w sposób zwinny wg metodyki AgilePM®. Posiada wiedzę z zakresu metodyki AgilePM®
dotyczącą podejścia zwinnego, zna filozofię, pryncypia, procesy oraz role i obowiązki członków zespołu
jak również nabywa umiejętności:

 • potrafi dostosować proces DSDM do środowiska projektu,
 • stosuje pryncypia DSDM,
 • posługuje się priorytetyzacją MoSCoW,
 • stosuje świadomie timeboxy,
 • stosuje pomiary oparte na rezultatach.
 • W efekcie zdanego egzaminu na poziomie

W efekcie zdanego egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat AgilePM® Foundation potwierdzający zdobycie kwalifikacji z zakresu metodyki AgilePM®. W efekcie zdanego egzaminu na poziomie AgilePM® Foundation uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w akredytowanym szkoleniu AgilePM® Practitioner i do przystąpienia do egzaminu na tym poziomie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat AgilePM® Foundation wydawany przez międzynarodową organizację akredytacyjną APM Group Ltd w partnerstwie z Agile Business Consorcium.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego APM Group Ltd.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 181,25 zł
Koszt osobogodziny brutto 181,25 zł
w tym koszt walidacji netto 60,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 60,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 600,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 600,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Siedziba firmy Doskam. Usługa zdalna.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Wolna-Belska

Katarzyna Wolna-Belska

Metodyka Agile, Zarządzanie Projektami, Change Management, Management 3.0, Budowanie Zespołu, Metoda Scrum, Facylitacja zespołów, Coaching zespołowy.
Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo -szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo) Certyfikowany trener, doradca, konsultant, coach.
Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management, Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert, oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Absolwentka Zarządzania i Marketingu w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Zarządzanie Projektem. Absolwentka Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej.
Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej.
Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.

Zdjęcie Marek Belski

Marek Belski

Zarządzanie Projektem, Kierowanie zespołem rozproszonym.
Manager z dziesięcioletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami serwisowymi i projektowymi, stacjonarnymi i rozproszonymi.
Absolwent wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Zarządzanie Projektem.
Od marca 2019 r. uprawniony przez APMG International jako Obserwator do nadzoru egzaminów prowadzących do certyfikacji. Funkcja ta jest zgodna z zapisami Systemu Zarządzania Jakością, który stanowi integralną część umowy otrzymania statusu Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej APMG. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Operacyjnego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Belski

Marek Belski

email: m.belski@doskam.pl

tel: (+48) 663 310 112

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie i odesłanie formularza Umowy-Zgłoszenia Doskam
 • Udzielenie indywidualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Zapisanie się na usługę najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem usługi
 • Posiadanie na egzaminie dowodu tożsamości ze zdjęciem
 • Akceptacja warunków uczestnictwa w egzaminie i przestrzegania zasad 
 • Podczas egzaminu przebywanie w pomieszczeniu bez obecności innych osób
 • Przed egzaminem wymagana jest rejestracja uczestnika w systemie instytucji certyfkujjącej - APMG International

Informacje dodatkowe

/opisane w programie usługi/

Ciasteczka>