Usługa - Błędy w laboratorium

Logo JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

0/5

Tytuł Błędy w laboratorium

Numer usługi 2017/05/22/8316/57595

Dostawca usług JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

870,00 zł netto za osobę

1 070,10 zł brutto za osobę

124,29 zł netto za osobogodzinę

152,87 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Pacowanicy laboratoriów badawczych i wzorujących.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 17-11-2022
Liczba godzin usługi: 7

Ramowy program usługi

Pokaż program

Błąd pomiaru w laboratorium

1. Błąd a niepewność pomiaru

2. Rodzaje błędów pomiarowych

3. Proces szacowania niepewności pomiaru

4. Niepewność w pobieraniu prób.

Dodatkowy opis programu szkolenia dostępny jest pod adresem: link.


Dodatkowe informacje dla uczestników szkolenia.

W niektórych przypadkach niemożliwe jest ścisłe metrologicznie i statystycznie uzasadnione obliczenie niepewności pomiaru. Wtedy laboratorium powinno starać się określić wszystkie składniki niepewności oraz dokonać jej racjonalnego oszacowania, zapewniając jednocześnie, że sposób przedstawiania wyników nie daje błędnego wrażenia odnośnie do niepewności (ISO 17025, pkt 5.4.6.2 normy).

Podczas szacowania niepewności pomiaru należy wziąć pod uwagę wszystkie składniki niepewności, które są istotne w danej sytuacji.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przedstawienie najlepszych praktyk z zakresu obliczania błędów pomiarowych i szacowania niepewności pomiaru.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

  • będzie wiedział jakie zmiany wprowadzono do 3 edycji normy ISO 17025 w zakresie szacowania niepewności pomiaru
  • będzie potrafił wyznaczyć niepewność prostych pomiarów laboratoryjnych

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 870,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 070,10 zł
Koszt osobogodziny netto 124,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 152,87 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Gliwice, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julia Żarczyńska

Julia Żarczyńska

email: info@bnt-sigma.pl

tel: (+48) 616 242 722

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Ciasteczka>