Usługa - Profesjonalna analiza i ocena projektów inwestycyjnych - szkolenie ZAMKNIĘTE (dla firm) - termin do ustalenia

Logo HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp. J.

4.4/5 z 250 ocen

Tytuł Profesjonalna analiza i ocena projektów inwestycyjnych - szkolenie ZAMKNIĘTE (dla firm) - termin do ustalenia

Numer usługi 2020/05/28/10142/575023

Dostawca usług HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp. J.

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 200,00 zł netto za osobę

1 476,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

92,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie Profesjonalna analiza i ocena projektów inwestycyjnych przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejściem do decyzji inwestycyjnych w zakresie ich realizacji lub zaniechania. Wiedza ta jest kluczowa nie tylko na stanowiskach managerskich czy w działach finansowych. Szkolenie polecane jest szczególnie dla osób uczestniczących w ocenie projektów inwestycyjnych, analitykom i kontrolerom finansowym, właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, a także wszystkim osobom które są zainteresowane zrozumieniem wpływu decyzji biznesowych na długofalowe tworzenie wartości przedsiębiorstwa.

Każde szkolenie zamknięte jest budowane ściśle pod Państwa potrzeby i oczekiwania, poziom grupy! Szkolenie jest dopasowywane do zakresu pracy uczestników, branży - bazuje na realnych sytuacjach z życia pracowników danej konkretnej firmy. 

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 27-04-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wybrane moduły lub ich części możliwe do zastosowania w programie szkolenia w wersji podstawowej lub rozszerzonej w zależności od wyników badania potrzeb i przekazanych informacji odnośnie celów szkolenia, a także priorytetów w rozwoju poszczególnych kompetencji według organizacji. 

W ciągu jednego dnia szkoleniowego zazwyczaj realizujemy 4-5 modułów szkoleniowych.

PROGRAM

Decyzje inwestycyjne a finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem:

 • istota i cel podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • rodzaje rzeczowych inwestycji i związane z nimi niezbędne dokumenty
 • od czego zależy powodzenie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • proces zarządzania projektem inwestycyjnym

 Wstęp do analizy i oceny projektów inwestycyjnych:

 • elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie, dyskontowanie przepływów finansowych
 • źródła ryzyka inwestycyjnego – jak je mierzyć i jak się przed nim chronić
 • koszt kapitału – WACC

Wybór prognoz w zależności od rodzaju i oczekiwań biznesowych:

 • prognozy operacyjne
 • prognoza przychodów ze sprzedaży
 • planowanie kosztów bezpośrednich
 • planowanie kosztu wynagrodzeń
 • planowanie pozostałych kosztów rodzajowych o charakterze stałym
 • planowanie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 • harmonogram zaciągania i spłaty kredytów oraz pożyczek

Jak skutecznie ocenić rentowność inwestycji? Finansowe kryteria oceny inwestycji:

 • NPV – Net Present Value
 • NPVR – Net Present Value Ratio
 • IRR – Internal Rate of Return
 • MIRR – Modified Internal Rate of Return
 • Payback a Discounted Payback

Akceptacja czy odrzucenie projektu inwestycyjnego? Decyzje inwestycyjne na tle strategii firmy. Analiza ryzyka inwestycji:

 • analiza punktu progowego
 • analiza wrażliwości inwestycji
 • analiza scenariuszy
 • współczynnik zmienności

Kiedy opłaca się wstrzymać realizację projektu inwestycyjnego? Ocena rentowności inwestycji w trakcie jej realizacji.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

W trakcie szkoleń:

 • pracujemy na konkretnych przykładach dotyczących sprzedaży i negocjacji w sprzedaży usług energetycznych. Praca na realnych sytuacjach pozwoli uczestnikom zastosować zmiany w rozmowach z pracownikami już następnego dnia po szkoleniu.

 • w trakcie warsztatów i burz mózgów wypracowanie listy pomysłów (nowe projekty, zmiany, usprawnienia) często ustalonymi datami ich realizacji lub kryteriami ich oceny.
 • pokażemy konkretne techniki wraz z zestawem zwrotów, które pomogą kontrolować rozmowy z pracownikami oraz ułatwią szybką i skuteczną reakcję na niespodziewane sytuacje - szkolenia prowadzą praktycy
 • żadnej zbędnej teorii - wykłady i ćwiczenia poprowadzą wyłącznie praktycy, którzy z sukcesem szkolą menedżerów z całej Polski i Europy
 • żadnych prezentacji marketingowych - 100% merytoryki i wartości dla naszych uczestników
 • możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji z Trenerem po szkoleniu - odpowiemy na każde pytanie, którego być może nie zdążą uczestnicy zadać w czasie warsztatu

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Profesjonalna analiza i ocena projektów inwestycyjnych
Data realizacji zajęć
04-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Profesjonalna analiza i ocena projektów inwestycyjnych
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie Profesjonalna analiza i ocena projektów inwestycyjnych przygotowuje uczestników do właściwej analizy i oceny projektów inwestycyjnych poprzez pozyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy warsztatów będą wiedzieli jak uniknąć niewłaściwych decyzji inwestycyjnych.

Efekty uczenia się

Uczestnicy dzięki temu szkoleniu zrozumieją i będą w stanie samodzielnie obliczyć wartość pieniądza w czasie. Na szkoleniu prowadzący przykłada dużą uwagę na praktyczne zastosowania metodyki oceny przedsięwzięć inwestycyjnych oraz szacowania ryzyka inwestycyjnego, a także zarządzanie procesem inwestycyjnym na etapie przed- i po-wdrożeniowym.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 476,00 zł
Koszt osobogodziny netto 75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 92,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. 3 Maja 15/13, 20-006 Lublin, woj. lubelskie

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie KATARZYNA FRĄCZKOWSKA

KATARZYNA FRĄCZKOWSKA

Katarzyna Frączkowska jest ekspertem w dziedzinie finansów, controllingu i zarządzania nowoczesną organizacją. Na co dzień pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie FIMA Polska, firmie ekspercko specjalizującej się w integracji nowoczesnej infrastruktury technicznej. W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim
i niemieckim
Katarzyna posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu z doświadczeniem w branżach produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz telekomunikacji, z czego 10 lat na stanowisku osoby zarządzającej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała zarówno w kraju, jak i za granicą odbywając staże i pracując w takich firmach jak: Henkel KgaA, Dusseldorf, Niemcy, KGD Consulting, PPL ,,Porty Lotnicze”, Agros Nowa, Makton, Netia (przed przejęciem Crowley Data Poland) i od 2013 roku w FIMA Polska.
Katarzyna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling
i rachunkowość menedżerska oraz CEMS MIM – programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich. Posiada prestiżowy tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), który należy do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych
w międzynarodowym środowisku biznesowym; jak również tytuł Executive MBA zdobyty
na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentką podyplomowych studiów z Prawa Podatkowego oraz Metod wycen spółek kapitałowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Zielińska

Anna Zielińska

email: info@hillway.pl

tel: (+48) 22 2502 282

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Podpisane zamówienie lub umowa zlecenia realizacji szkolenia otwartego lub szkolenia zamkniętego.

W SYTUACJI DOFINANSOWANIA SZKOLENIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W WYSOKOŚCI, CO NAJMNIEJ 70% USŁUGA JEST ZWOLNIONA Z PODATKU VAT.

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

http://www.hillway.pl/harmonogram-wspolpracy/

TRENER PROWADZĄCY:

Szkolenie otwarte prowadzi jeden Trener, praktyk ekspert biznesu.

SZKOLENIE OTWARTE HILLWAY

Zobacz Kalendarium Szkoleń Otwartych HILLWAY http://www.hillway.pl/kalendarium-szkolen-szkolenia-otwarte-warszawa/

Informacje dodatkowe

Cechą szkolenia HILLWAY jest interaktywność, którą uzyskujemy dzięki nowoczesnym metodom aktywizacji uczestników podczas warsztatów. W trakcie szkolenia. Trener porusza wraz z uczestnikami kwestie dotyczące wyzwań  w ich codziennej pracy.

Cena nie zawiera: (koszty po stronie Zleceniodawcy) – logistyka szkolenia

 • zapewnienie wyposażonej sali szkoleniowej
 • przerw kawowych oraz lunchu dla uczestników szkolenia i Trenera,
 • zakwaterowanie i wyżywienie Trenera podczas szkolenia i na dzień przed szkoleniem 

Uczestnicy otrzymują bogaty liczący ok. 40-60 stron Materiał szkoleniowy wraz z notatnikiem oraz w trakcie szkolenia hand-outy np. testy szkoleniowe, ćwiczenia. 

Dodatkowo 14 dni po szkoleniu mają możliwość konsultacji e-mail dotyczących tematu szkolenia z Trenerem prowadzącym

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Ciasteczka>