Usługa - MS 10969 Active Directory Services with Windows Server - forma zdalna

Logo NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

4.3/5 z 4584 ocen

Tytuł MS 10969 Active Directory Services with Windows Server - forma zdalna

Numer usługi 2020/05/25/5395/573382

Dostawca usług NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 800,00 zł netto za osobę

2 800,00 zł brutto za osobę

70,00 zł netto za osobogodzinę

70,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie kierowane jest do administratorów, którzy obsługują średnie i duże środowiska firmowe oraz mają podstawową wiedzę na temat Active Directory.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 24-09-2020
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Moduł 1: Omówienie zagadnień ochrony AIP (Access and Information Protection)

 • Wprowadzenie do biznesowych rozwiązań AIP w Windows Server 2012
 • Omówienie  Forefront Identity Manager  (FIM) 2010 R2

Moduł 2: Zaawansowana administracja oraz wdrożenie Active Directory Domain Services (AD DS)

 • Wdrażanie AD DS
 • Wdrażania i klonowanie wirtualnych kontrolerów domen (Virtual Domain Controllers)
 • Wdrażanie kontrolerów domeny in Windows Azure
 • Administracja AD DS

Moduł 3: Zabezpieczanie Active Directory Domain Services (AD DS)

 • zabezpieczanie kontrolerów domeny
 • Implementacja polityki dotyczącej haseł i blokad
 • Implementacja zasad uwierzytelniania

Moduł 4: Implementacja, administracja oraz replikacja witryn Active Directory Domain Services (AD DS Sites)

 • Konfiguracja witryn AD DS Sites
 • Konfiguracja oraz administracja replikacją AD DS

Moduł 5: Implementacja polityk grupowych (Group Policy Object - GPO)

 • Wstęp do  GPO
 • Implementacja oraz administracja GPO
 • Zakres oraz procesowanie GPO
 • Rozwiązywanie problemów w zastosowaniach GPO

Moduł 6: Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą polityki grupowej GPO)

 • Implementacja szablonów administracyjnych
 • Konfiguracja przekierowań folderów oraz skryptów
 • Konfiguracja opcji polityki grupowej (GPO)

Moduł 7: Wdrażanie i zarządzanie Active Directory Certificate Services (AD CS)

 • Wdrażanie CAs
 • Administracja CAs
 • Rozwiązywanie problemów technicznych, utrzymania oraz monitorowanie CAs

Module 8: Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami

 • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Stosowanie certyfikatów w środowisku biznesowym
 • Zarządzanie procesem wdrażania, odwoływania i odzyskiwania certyfikatów
 • Implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi (smart cards)

Module 9: Implementacja i administracja Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

 • Wstęp do AD RMS
 • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
 • Konfiguracja ochrony zawartości AD RMS
 • Konfiguracja dostępu zewnętrznego do AD RMS

Moduł 10: Implementacja i administracja Active Directory Federation Services (AD FS)

 • Wdrażania FS
 • Implementacja AD FS dla pojedynczej organizacji
 • Wdrażanie AD FS w scenariuszu federacji Business-to-Business
 • Rozwinięcie AD FS dla zewnętrznych klientów

Moduł 11: Implementacja bezpiecznego dostępu do plików współdzielonych

 • Implementacja składników DAC
 • Implementacja DAC dla kontroli dostępu
 • Implementacja pomcy w przypadku odmowy dostępu
 • Implementacja i zarządzanie folderami roboczymi
 • Implementacja zasobów firmowych (Workplace Join)

Moduł 12: Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie Active Directory Domain Services  (AD DS)

 • Monitorowanie AD DS.
 • Zarzadzanie bazą danych AD DS.
 • Kopie zapasowe i opcje odzyskiwania w AD

Moduł 13: Implementacja Windows Azure Active Directory

 • Wstęp do  Windows Azure Active Directory
 • Zarządzanie kontami Windows Azure Active Directory

Moduł 14: Implementacja i administracja Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)

 • Wstęp of AD LDS
 • Wdrażanie AD LDS
 • Konfiguracja instancji i partycji AD LDS
 • Konfiguracja  replikacji AD LDS
 • Integracja AD LDS z AD DS

  Szkolenie będzie realizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Do poprawnego udziału w usłudze uczestnik powinien posiadać komputer z zainstalowanym MS Excel, kamerą, mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Przed rozpoczęciem uczestnik otrzymuje link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu, który jest aktywny podczas trwania szkolenia. 


  Usługa będzie realizowana z wykorzystaniem różnych form przekazu(ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, współdzielenie ekranu), które będą się odbywały podczas trwania szkolenia a ich czas może być uzależniony od wielkości grupy czy potrzeb uczestników.


Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 3
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 4
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 5
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnicy szkolenia nauczą się zarządzania Directory w Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2. Zdobędą umiejętności potrzebne do lepszego zarządzania i ochrony dostępu do danych oraz konfigurowania niektórych z najważniejszych funkcji w usłudze Active Directory.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

w zakresie wiedzy:

 • Rozumie dostępne rozwiązania dla zarządzania tożsamością i być w stanie rozwiązać scenariusze 
 • Poznał zabezpieczanie i udostępnianie dostępu do danych za pomocą technologii, takich jak kontrola dostępu do plików dynamicznych, foldery robocze i Workplace Join.
 • Poznał możliowśći zarządzania ustawieniami użytkowników przy użyciu zasad grupy

w zakresie umijetności potrafi:

 • Wdrażać i administrować usługi AD DS w systemie Windows Server 2012
 • Bezpieczne wdrażać usług AD DS.
 • Wdrażać witryny usług AD DS, konfigurować i zarządzać replikacją
 • Wdrażać i zarządzać zasadami grupy
 • Wdrażać i zarządzać usługą AD RMS.
 • Wdrożyć i administrować AD FS.

w zakresie kompetencji społecznych:

 •     Uczestnik zdobędzie kompetencje do samokształcenia się
 •     Nabędzie swobodę i pewność siebie w komunikacji ze współpracownikami

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 70,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 70,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. gen. Romualda Traugutta 25, 90-113 Łódź, woj. łódzkie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jacek Ścisławski

Jacek Ścisławski

Prowadzenie szkoleń IT - Microsoft Certified Trainer
Administracja systemami komputerowymi i sieciami.
Wyższe
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu IT.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sylwester Pogorzelski

Sylwester Pogorzelski

email: spogorzelski@ntg.pl

tel: (+48) 507 039 554

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • Doświadczenie w pracy z  Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Doświadczenie w pracy w środowisku Windows Server Infrastructure
 • Doświadczenie w pracy z  rozwiązywaniem problemów technologii infrastrukturalnych jak rozpoznawanie nazw adresowanie IP, Domain Name System (DNS) i Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Doświadczenie w pracy z  koncepcjami Hyper-V and Server Virtualization
 • Świadomość i zrozumienie ogólnego bezpieczeństwa najlepszych praktyk
 • Doświadczenie w pracy z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takich jak Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8
Ciasteczka>