Usługa - Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta - SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (dla firm), termin do ustalenia

Logo HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp. J.

4.4/5 z 234 ocen

Tytuł Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta - SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (dla firm), termin do ustalenia

Numer usługi 2020/05/20/10142/570531

Dostawca usług HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp. J.

Miejsce usługi Białystok

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 500,00 zł netto za osobę

1 845,00 zł brutto za osobę

93,75 zł netto za osobogodzinę

115,31 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dedykowane jest osobom, które są zainteresowane poznaniem i dokładnym zrozumieniem mechanizmów wyceny przedsiębiorstw. Szczególnie polecane jest właścicielom firm, którzy są zainteresowani poznaniem wpływu decyzji biznesowych na tworzenie długofalowej wartości przedsiębiorstwa. W szkoleniu mogą też wziąć udział wszystkie osoby chcące poszerzyć wiedzę z tematu wyceny przedsiębiorstw.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 12-10-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wybrane moduły lub ich części możliwe do zastosowania w programie szkolenia w wersji podstawowej lub rozszerzonej w zależności od wyników badania potrzeb i przekazanych informacji odnośnie celów szkolenia, a także priorytetów w rozwoju poszczególnych kompetencji według organizacji. 

W ciągu jednego dnia szkoleniowego zazwyczaj realizujemy 4-5 modułów szkoleniowych.

PROGRAM

Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw:

 • Wartość godziwa, wartość rynkowa a wartość księgowa
 • Elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa

Zrozumienie procesu tworzenia wartości przedsiębiorstwa:

 • Klasyfikacja metod wyceny – majątkowe, dochodowe, porównawcze
 • Ekonomiczna wartość dodana (EVA) a rynkowa wartość dodana (MVA), wyznaczanie i interpretacja mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa

Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstwa:

 • Charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowymi
 • Procedura wyceny metodą FCFF
 • Procedura wyceny metodą FCFE
 • Procedura wyceny metodą APV
 • Zastosowanie wyceny metodą EVA
 • Kalkulacja kosztu kapitału
 • Błędy i czynniki ryzyka podczas wyceny metodami dochodowymi
 • Możliwości zastosowania wycen dochodowych
 • Case study – model wyceny wartości

Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstwa:

 • Charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami porównawczymi
 • Zasady sporządzania wyceny metodami porównawczymi
 • Błędy i czynniki ryzyka podczas wyceny metodami porównawczymi
 • Zastosowanie metod porównawczych
 • Zastosowanie w wycenie wskaźników EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, V/S
 • Studium przypadku

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstwa:

 • Metoda skorygowanych aktywów netto
 • Metoda odtworzeniowa
 • Wycena metodą likwidacyjną

Zastosowanie poszczególnych metod wyceny w procesach gospodarczych:

 • Fuzje i przejęcia
 • Emisja publiczna
 • Zarządzanie wartością

Dobre praktyki w przygotowaniu wycen przedsiębiorstw.

Podsumowanie i zakończenie.

 

 

W trakcie szkoleń:

 • pracujemy na konkretnych przykładach dotyczących sprzedaży i negocjacji w sprzedaży usług energetycznych. Praca na realnych sytuacjach pozwoli uczestnikom zastosować zmiany w rozmowach z pracownikami już następnego dnia po szkoleniu.

 • w trakcie warsztatów i burz mózgów wypracowanie listy pomysłów (nowe projekty, zmiany, usprawnienia) często ustalonymi datami ich realizacji lub kryteriami ich oceny.
 • pokażemy konkretne techniki wraz z zestawem zwrotów, które pomogą kontrolować rozmowy z pracownikami oraz ułatwią szybką i skuteczną reakcję na niespodziewane sytuacje - szkolenia prowadzą praktycy
 • żadnej zbędnej teorii - wykłady i ćwiczenia poprowadzą wyłącznie praktycy, którzy z sukcesem szkolą menedżerów z całej Polski i Europy
 • żadnych prezentacji marketingowych - 100% merytoryki i wartości dla naszych uczestników
 • możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji z Trenerem po szkoleniu - odpowiemy na każde pytanie, którego być może nie zdążą uczestnicy zadać w czasie warsztatu

 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta - SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (dla firm), termin do ustalenia
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta - SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (dla firm), termin do ustalenia
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Niektórzy inwestorzy wychodząc z założenia, że dane aktywa są warte dokładnie tyle ile w danym momencie są w stanie zapłacić. Podczas wyceny wartości kierują się względami emocjonalnymi czy estetycznymi. Wycena wartości przedsiębiorstwa nie powinna opierać się wyłącznie na przeświadczeniu, że w przyszłości znajdzie się inwestor, który będzie w stanie zaoferować wyższą cenę. Opierając cenę aktywa jedynie na założeniu, że w przyszłości ktoś będzie skłonny zapłaci za nie wyższą cenę może okazać się bardzo kosztowe. Dokonując zakupu przewartościowanego przedsiębiorstwa inwestor nie powinien oczekiwać dalszego wzrostu jego wartości. Rynek w przyszłości zweryfikuje wartość przedsiębiorstwa, a inwestor poniesie koszty niewiedzy na temat faktycznej wartości w momencie zakupu.
Podstawową zasadą każdego inwestora powinno być założenie, że nie należy kupować aktywów po cenie wyższej niż ich realna wartość. Cena jaką inwestor jest w stanie zapłacić za dane aktywo nie powinna być wyższa niż oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne generowane przez przedsiębiorstwo.

Przedstawiona zasada wydaje się być bardzo oczywista oraz logiczna, nawet banalna, jednak często inwestorzy zdają się o niej zapominać lub, co bardziej niepokojące, lekceważyć ją. Wartość wyceny spółki zależy w znacznej mierze od kilku czynników. Kłopotliwe staje się określenie znaczenia danego czynnika, które zmienia się w zależności m.in. od branży w jakiej działa wyceniana spółka. Ponadto nacisk na znaczenie poszczególnych czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa będzie się zmieniał w zależności od fazy rozwoju na jakim znajduje się firma. Dla spółek dopiero rozpoczynających działalność znaczenie będzie miała dynamika przychodów, okres po jakim osiągnięte zostaną marże docelowe czy prawdopodobieństwo przetrwania spółki. Dla wartości przedsiębiorstw zagrożonych upadkiem istotne natomiast będzie prawdopodobieństwo niewypłacalności, skutki ogłoszenia upadłości czy wartość możliwa do osiągnięcia przy założeniu kontynuowania działalności.

Efekty uczenia się

Szkolenie metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta w praktyczny sposób rozwija umiejętności analitycznego spojrzenia na przedsiębiorstwo z perspektywy tworzenia jego wartości z uwzględnieniem branży w jakiej działa, etapu rozwoju i wpływu czynników zewnętrznych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 845,00 zł
Koszt osobogodziny netto 93,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 115,31 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Białystok, woj. podlaskie

Określona sala szkoleniowa w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy Grażyny 13/15 - konkretna sala zostanie uczestnikom wskazana w zaproszeniu na szkolenie. Szkolenie i sala jest oznaczone przy wejściu na Recepcji.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Frączkowska

Katarzyna Frączkowska

Katarzyna Frączkowska jest ekspertem w dziedzinie finansów, controllingu i zarządzania nowoczesną organizacją. Na co dzień pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie FIMA Polska, firmie ekspercko specjalizującej się w integracji nowoczesnej infrastruktury technicznej. W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim
i niemieckim
Katarzyna posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu z doświadczeniem w branżach produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz telekomunikacji, z czego 10 lat na stanowisku osoby zarządzającej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała zarówno w kraju, jak i za granicą odbywając staże i pracując w takich firmach jak: Henkel KgaA, Dusseldorf, Niemcy, KGD Consulting, PPL ,,Porty Lotnicze”, Agros Nowa, Makton, Netia (przed przejęciem Crowley Data Poland) i od 2013 roku w FIMA Polska.
Katarzyna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling
i rachunkowość menedżerska oraz CEMS MIM – programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich. Posiada prestiżowy tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), który należy do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych
w międzynarodowym środowisku biznesowym; jak również tytuł Executive MBA zdobyty
na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentką podyplomowych studiów z Prawa Podatkowego oraz Metod wycen spółek kapitałowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta.
Katarzyna jest dziś n

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Zielińska

Anna Zielińska

email: info@hillway.pl

tel: +48 22 250 22 82

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

PODPISANE ZAMÓWIENIE LUB UMOWA ZLECENIA REALIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników.

JAK ORGANIZUJEMY SZKOLENIE ZAMKNIĘTE?

Szkolenia dedykowane HILLWAY to profesjonalne projekty rozwojowe z 2 dniowym szkoleniem bazowym, gdzie cykl edukacyjny jest wydłużony do 60-80 dni!  

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

http://www.hillway.pl/harmonogram-wspolpracy/

TRENER PROWADZĄCY:

Szkolenie zamknięte prowadzi jeden Trener. Dobór Trenera jest ustalany z Klientem zamawiającym. 

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

TERMIN SZKOLENIA:

Do ustalenia pomiędzy Stronami, przy czym należy założyć min. miesiąc na przygotowanie projektu (komunikacja, badanie potrzeb itp)

SZKOLENIE OTWARTE Z TEGO TEMATU 

Szkolenie to organizowane jest również jako Szkolenie otwarte. Zobacz Kalendarium Szkoleń Otwartych HILLWAY http://www.hillway.pl/kalendarium-szkolen-szkolenia-otwarte-warszawa/

 

Informacje dodatkowe

Szacowana cena za osobę przy założeniu grupy min. 10 osób.

Szkolenie zamknięte 2-dniowe = 15 000 zł netto + 23% VATCena nie zawiera: (koszty po stronie Zleceniodawcy) – logistyka szkolenia

 • zapewnienie wyposażonej sali szkoleniowej
 • przerw kawowych oraz lunchu dla uczestników szkolenia i Trenera,
 • zakwaterowanie i wyżywienie Trenera podczas szkolenia i na dzień przed szkoleniem 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania? 

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces obsługi klienta czy sprzedaży?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Uczestnicy otrzymują bogaty liczący ok. 40-60 stron Materiał szkoleniowy wraz z notatnikiem oraz w trakcie szkolenia hand-outy np. testy szkoleniowe, ćwiczenia. 

Dodatkowo 14 dni po szkoleniu mają możliwość konsultacji e-mail dotyczących tematu szkolenia z Trenerem prowadzącym

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

 • wypracowanie listy pomysłów (nowe projekty, zmiany, usprawnienia) często  ustalonymi datami ich realizacji lub kryteriami ich oceny.
 • Indywidualne Plany Działania
Ciasteczka>