Usługa - Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy (zarządzanie czasem) - SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (dla firm), termin do ustalenia

Logo HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp. J.

4.4/5 z 244 ocen

Tytuł Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy (zarządzanie czasem) - SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (dla firm), termin do ustalenia

Numer usługi 2020/04/09/10142/553804

Dostawca usług HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka Sp. J.

Miejsce usługi Kielce

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 200,00 zł netto za osobę

1 476,00 zł brutto za osobę

75,00 zł netto za osobogodzinę

92,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy (zarządzanie czasem) skierowane jest do osób, które czują, ze wykonują wiele zadań na raz, często kosztem życia prywatnego; do osób, które nie planują zadań lub nie mają silnej woli by konsekwentnie trzymać się założeń. Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoją wydajność, chcą nauczyć  się właściwego wyznaczania celów i priorytetów w działaniu, chcą lepiej organizować swój czas.

Warsztat skierowany jest zarówno do specjalistów, jak i kadry menadżerskiej.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 28-04-2021
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

MODUŁ I – Autodiagnoza zarządzania czasem – wprowadzenie do tematu

 • Analiza czasu Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas? Dlaczego warto sporządzać budżet czasu
 • Mój zegar wewnętrzny
 • Biorytm
 • Krzywa wydajności
 • Najczęstsze błędy planowania
 • Ile czasu należy poświęcać na planowanie codziennych czynności

 MODUŁ II – Motywacja – kluczem do zmiany nawyków

 • Analiza SWOT – mój potencjał i obszary rozwoju – budowanie świadomej postawy
 • Teoria motywacji
 • Źródła motywacji zewnętrznej
 • Motywacja wewnętrzna
 • Moje motywacyjne DNA

 MODUŁ III – Proces wytyczania celów i priorytetów

 • Definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu, pisemne ustalanie celów
 • Wyznaczenie celów i planowanie – na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów, jak skonstruować cel by zwiększyć szanse na jego realizację (SMART, krzywa Gaussa, cele krótko – i długoterminowe)

MODUŁ IV – Zasady zarządzania priorytetami i techniki ustalania ważności zadań / pracuj efektywnie

 • Reguła 60/40
 • Zarządzanie priorytetami – zasada Pareto
 • Zarządzanie priorytetami – metoda ABC
 • Macierz Eisenhowera – co pilne a co waże
 • Zasada Parkinsona – kiedy wykonujesz swoje zadania
 • Prokrastynacja – Przyczyny i strategie walki z odkładaniem zadań na później

MODUŁ V – Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie

 • Jak realistycznie budować swój plan czasowy?
 • Wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy
 • Identyfikacja złodziei czasu w pracy
 • Kontrola jako czynnik niwelujący powstawanie barier czasowych
 • Bałagan na biurku obniża efektywność
 • Bariery komunikacyjne
 • Stres a organizacja pracy

MODUŁ VI – Delegowanie zadań zawodowych, prywatnych

 • Korzyści z delegowania zadań
 • Przyczyny niedelegowania zadań
 • Poziomy delegowania zadań
 • Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
 • Tworzenie harmonogramu zadań

MODUŁ VII – Budowanie postawy asertywnej w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie

 • Cechy postawy asertywnej, uległej, agresywnej a zarządzanie sobą
 • Asertywne wyrażanie swojego zdania
 • Asertywne przyjmowanie krytyki
 • Stawianie granic – oszczędność Twojego czasu

MODUŁ VIII – „Złote zasady zarządzania sobą w czasie” – praca w grupach, omówienie

 • Stwórz sobie codzienną rutynę – wyrób nowe nawyki
 • Używaj głowy, gdy jest na to czas
 • Ustal terminy i trzymaj się ich
 • Nie przekładaj rzeczy niemiłych – zatrują ci życie
 • Ustal kiedy pracujesz i nie chcesz, aby ci nie przeszkadzano
 • Używaj kalendarza – nie próbuj pamiętać drobnych rzeczy do załatwienia

Podsumowanie szkolenia, wnioski i zadania do realizowania po szkoleniu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy (zarządzanie czasem) - SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (dla firm), termin do ustalenia
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy (zarządzanie czasem) - SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (dla firm), termin do ustalenia
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Głównym celem szkolenia Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy jest podwyższenie kompetencji z zakresu Planowania i organizowania pracy (swojej, ale też i podległych pracowników).

Efekty uczenia się

- nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania
 - dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
 - nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
 - poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
 - wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 476,00 zł
Koszt osobogodziny netto 75,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 92,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Długa 13/15, 25-004 Kielce, woj. świętokrzyskie

Określona sala szkoleniowa w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy Grażyny 13/15 - konkretna sala zostanie uczestnikom wskazana w zaproszeniu na szkolenie. Szkolenie i sala jest oznaczone przy wejściu na Recepcji.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Olszewska

Katarzyna Olszewska

Trener, specjalista efektywności osobistej i rekrutacji.
Od prawie 10 lat aktywnie związana między innymi z human resources i obsługą klienta. Współpracowała z największymi sieciami komórkowymi, instytucjami finansowymi i ubezpieczycielami. W ostatnim czasie przeprowadziła cykl szkoleń z zarządzania stresem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jako kierownik działu szkoleń i rekrutacji zarządzała działem human resources. Do jej obowiązków należała kompleksowa obsługa procesu rekrutacji, dobór kandydatów na stanowiska różnego szczebla, profesjonalne prowadzenie szkoleń wstępnych, z efektywności osobistej w tym zarządzania sobą w czasie, organizacji pracy i zarządzania priorytetami. Katarzyna prowadziła również coachingi podnoszące kompetencje członków zespołów sprzedaży oraz kadry menadżerskiej, a także szkolenia produktowe (T-Mobile Polska S.A, TAURON Polska Energia S.A), badanie skuteczności szkoleń, assessment i development center.
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ze specjalizacją komunikacja społeczna. Ukończyła kurs Metodologii Pracy Trenera i Akademię Umiejętności Dydaktycznych pod patronatem Narodowego Banku Polskiego.
Od prawie 10 lat aktywnie związana między innymi z human resources i obsługą klienta. Współpracowała z największymi sieciami komórkowymi, instytucjami finansowymi i ubezpieczycielami. W ostatnim czasie przeprowadziła cykl szkoleń z zarządzania stresem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Zielińska

Anna Zielińska

email: info@hillway.pl

tel: (+48) 22 2502 282

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Podpisane zamówienie lub umowa zlecenia realizacji szkolenia otwartego lub szkolenia zamkniętego.

W SYTUACJI DOFINANSOWANIA SZKOLENIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W WYSOKOŚCI, CO NAJMNIEJ 70% USŁUGA JEST ZWOLNIONA Z PODATKU VAT.

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

http://www.hillway.pl/harmonogram-wspolpracy/

TRENER PROWADZĄCY:

Szkolenie otwarte prowadzi jeden Trener, praktyk ekspert biznesu.

SZKOLENIE OTWARTE HILLWAY

Zobacz Kalendarium Szkoleń Otwartych HILLWAY http://www.hillway.pl/kalendarium-szkolen-szkolenia-otwarte-warszawa/

Informacje dodatkowe

Cechą szkolenia otwartego online jest interaktywność, którą uzyskujemy dzięki nowoczesnym metodom aktywizacji uczestników podczas warsztatów. W trakcie szkoleniaTrener porusza wraz z uczestnikami kwestie dotyczące wyzwań  w ich codziennej pracy.

Aby zarządzać uwagą uczestników w trakcie szkolenia, Konsultant HILLWAY wykorzystuje różne funkcje programu, np. wyświetlanie swojego ekranu z np. prezentacją, dzielenie ekranu i korzystanie z whiteboardu. W czasie rzeczywistym uczestnicy zadają pytania, wymieniają się doświadczeniami oraz realizują ćwiczenia w podgrupach dzięki podziałowi  na wirtualne pokoje.

Dodatkowo, praca warsztatowa oparta jest na dodatkowych narzędziach aktywizujących jak np. Padlet, Jamboard, Mentimeter i inne.

Uczestnicy w po szkoleniu otrzymują materiały szkoleniowe w formatach PDF/MS Word/MS Power Point. 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82 

Ciasteczka>