Usługa - Koronawirus COVID-19. Bezpieczeństwo i higiena w ochronie przed koronawirusem.

Logo TOTAL QUALITY SOLUTIONS Wioletta Łukaszuk

4.7/5 z 39 ocen

Tytuł Koronawirus COVID-19. Bezpieczeństwo i higiena w ochronie przed koronawirusem.

Numer usługi 2020/03/17/40515/543976

Dostawca usług TOTAL QUALITY SOLUTIONS Wioletta Łukaszuk

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 200,00 zł netto za osobę

1 200,00 zł brutto za osobę

171,43 zł netto za osobogodzinę

171,43 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa skierowana jest do firm chcących opracować i wdrożyć system zapenienia bezpieczeństwa higieniczneg i mikrobiologicznego zgodnie z wytycznymi wyżej wymienionych ustaw, Głównego Inapektoratu Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wykształcić kadrę odpowiedzialną za nadzór i utrzymanie przygotowanej dokumentacji- systemu bezpieczeństwa higienicznego i mikrobiologicznego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 23-02-2021
Liczba godzin usługi: 7
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1.  Wytyczne i wymagania Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

2.  Wytyczne i wymagania Specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

2. Tworzenie niezbędnej dokumentacji: procedu,  instrukcji, kart kontroli dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w ochronie przed koronawirusem: wytyczne dla kadry kierowniczej i pracowników firm działających w czasie zagrożenia epidemicznego.

3.  Pomoc w niezwłocznym zastosowaniu stworzonej dokumentacji. 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny w ochronie przed koronawirusem; zdobycie umiejętności tworzenia wewnętrznych procedur umożliwiających pracę w obliczu możliwości zakażenia koronawirusem i będących narzędziem do stosowania celem minimalizowania ryzyka zakażenia.

Efekty uczenia się

Po szkoleniu uczestnicy potrafią sprawnie zarządzać systemem bezpieczeństwa higienicznego i mikrobiologiznego, dzięki czemu stanowią swoistą zaporę przed ewentualnymi możliwościami roznoszenia, rozprestrzeniania się zakaźenia mikrobiologicznego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 171,43 zł
Koszt osobogodziny brutto 171,43 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Olsztyn, 10-036 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Możliwość realizacji usługi na terenie całej Polski i Europy

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wioletta Łukaszuk

Wioletta Łukaszuk

Zdjęcie Wioletta Łukaszuk

Wioletta Łukaszuk

Zdjęcie Wioletta Łukaszuk

Wioletta Łukaszuk

Trener specjalizujący się w:
1. projektowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakresie systemów zarządzania jakością oraz zapewnienia jakości;
2. wdrażaniu innowacji produktowej;
3. konsultacjach w zakresie prawa żywności, systemów zarządzania jakością i zapewnienia jakości w różnych branżach;
4. audytach wewnętrznych GMP/GHP/HACCP, ISO 22000, ISO 9001, FSSC, BRC, IFS, 5S;
5. wdrażaniu systemów zarządzania jakością GMP/GHP/HACCP, ISO 22000, ISO 9001, FSSC, BRC, IFS, 5S;
6. szkoleniach i doradztwie w zakresie dietetyki/zdrowego żywienia
Karierę rozpoczynała we własnej firmie zajmującej się opracowywaniem dokumentacji systemów zarządzania jakością GMP/GHP/HACCP/ISO, wdrażaniem systemów zarządzania jakością GMP/GHP/GLP/HACCP/ISO w przemyśle spożywczym, szkoleniami osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym z zakresu systemów zarządzana jakością GMP/GHP/HACCP/ISO, doradztwem, audytami systemów zarządzania jakością GMP/GHP/GLP/HACCP. Następnie rozpoczęła współpracę z różnymi firmami doradczo-szkoleniowymi rozwijając swoje umiejętności doradczo-, wdrożeniowo-, audytowo - szkoleniowe w wyżej wymienionym zakresie. W 2014 roku rozpoczęła współpracę z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas w zakresie: prowadzenia szkoleń, doradztwa, prowadzenia audytów wewnętrznych, wdrażania systemów GMP/GHP/GLP/HACCP, ISO 22000, FSSC, ISO 9001, BRC, IFS, GMP+, 5S w przemyśle spożywczym oraz wielu innych branżach; zapewnienia jakości i wdrażania innowacji produktowej w piekarniach oraz jako ekspert d

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wioletta Łukaszuk

Wioletta Łukaszuk

email: biuro@tqs.com.pl

tel: (+48) 535 154 295

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Prawidłowe zgłoszenie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych

Ciasteczka>