Usługa - Bilans 2020 i Podatki 2020/2021 - przygotowanie firm do zamknięcia roku

Logo Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki Spółka jawna

4.6/5 z 59 ocen

Tytuł Bilans 2020 i Podatki 2020/2021 - przygotowanie firm do zamknięcia roku

Numer usługi 2020/03/16/18719/543771

Dostawca usług Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki Spółka jawna

Miejsce usługi Zakopane

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 100,00 zł netto za osobę

2 583,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

123,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 25-09-2020
Liczba godzin usługi: 21
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

I DZIEŃ – CIT-PIT ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2020 r. I ZMIANY NA 2021 r.

1. Problemy w rozliczaniu CIT/PIT w 2020 r.

1.1.Rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie

1.2. Rozliczenia podatku u źródła

1.3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

1.4. Co nowego w PIT

2. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

3.Dyskusja

II DZIEŃ - Podatek VAT - problemy roku 2020 i zmiany na rok 2021

 1. Split payment:
 2. Struktury JPK.
 3. Refakturowania usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
 4. Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy, sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT i w informacji podsumowującej.
 5. Miejsce świadczenia:
 6. Podstawa opodatkowania VAT
 7. Fakturowanie
 8. zasady powstawania obowiązku podatkowego,
 • Zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego:
 1. Zmiany w VAT 2020-2021 r.

III Dzień - Bilans 2020 – księgowe zamknięcie roku 2020 i przygotowanie ksiąg do otwarcia 2021 roku

 1. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty
  1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
  2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
  3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
  4. Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
  5. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
  6. Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek, 
  7. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  8. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  9. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  10. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS
  11. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego, 
  12. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .
  13. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym – doświadczenia z roku ubiegłego
  14. Zmiany w prawie bilansowym
 2. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok - struktura oraz jego elementy
  1. Bilans
   1. Struktura bilansu
   2. Zasady wyceny
   3. Układ bilansu na tle regulacji MSSF / MSR
   4. Aktywa trwałe
   5. Zapasy
   6. Należności
  2. Rachunek zysków i strat
   1. Struktura rachunku zysków i strat
   2. Wariant porównawczy a kalkulacyjny
   3. Ujmowanie przychodów a zasada współmierności
   4. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne
   5. Przychody oraz koszty finansowe
  3. Rachunek przepływów pieniężnych
   1. Struktura
   2. Obowiązek sporządzania
   3. Metoda pośrednia oraz bezpośrednia
   4. Rodzaje przepływów pieniężnych
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 3. Inwentaryzacja
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody inwentaryzacji
   1. Spis z natury
   2. Potwierdzenie sald
   3. Weryfikacja dokumentów
  3. Rozliczenia inwentaryzacji
  4. Wycena
 4. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
 5. Dyskusja i zakończenie.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
CIT-PIT ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2020 r. I ZMIANY NA 2021 r.
Data realizacji zajęć
28-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Podatek VAT - problemy roku 2020 i zmiany na rok 2021
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Bilans 2020 – księgowe zamknięcie roku 2020 i przygotowanie ksiąg do otwarcia 2021 roku
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obowiązków podatkowych i księgowych związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz w zakresie najnowszych zmian w podatkach VAT, PIT i CIT jak również co jest bardzo istotne nabycie kompetencji społecznych umożliwiających uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania.
Dzięki szkoleniu uczestnik uzyska wiedzę gdzie i w jakim zakresie zmieniają się przepisy prawa podatkowego
co w późniejszym czasie pozwoli mu na samokształcenie. Nabycie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy podatkowej przyczyni się do zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego co wiąże się z uniknięciem wielu błędów w codziennej działalności firmy. Równocześnie pozwoli to firmie działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poprzez uczestnictwo w kolejnych dniach szkoleniowych uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
- sposobów zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów i poprawności ustalania przychodów
- zasad ustalania zaliczek na podatek dochodowy i rocznego rozliczenia podatku
- sposobu korygowania rozliczeń i poboru podatku u źródła
- zasad odliczenia VAT i deklarowania podatku należnego
- zasad zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.
- możliwości stosowania split paymentu i weryfikacji podatników
- zasad fakturowania i ewidencjonowania przychodów dla potrzeb podatku VAT oraz sposobów dokonywania korekt
- sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem przepisów UoR, MSR-ów i KSR-ów
- uproszczeń jakie mogą stosować wybrane podmioty sporządzające sprawozdania finansowe.
- obowiązków jakie spoczywają na różnych podmiotach sporządzających sprawozdania finansowych w zależności od formy prawnej podmiotu,
- zasad podpisywania, ogłaszania i przekazywania sprawozdań finansowych do odpowiednich organów administracji państwowej.
Powyższe zagadnienia będą omawiane przez najwyższej klasy wykładowców i ekspertów w oparciu o aktualny stan prawny obowiązujący w roku 2019 wraz z przypomnieniem istotnych przepisów które weszły w życie w 2019 roku ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian oraz zmian które wejdą w życie w najbliższym czasie w 2020 roku.

Efekty uczenia się

Efektem uczestnictwie w szkoleniu będzie:
- uaktualnienie wiedzy w zakresie obowiązujący przepisów podatkowych i wypracowanych rozwiązań,
- zdobycie nowych informacji dotyczących najnowszych zmian w obszarach podatkowo-prawnych
- nabycie brakujących kompetencji w zakresie rozliczeń podatkowych pozwalający samodzielnie rozliczać podatki o różnym poziomie skomplikowania i dla różnych rodzajów prowadzonej działalności.
Szkolenie poruszając kwestie rozliczeń w podatku VAT, podatkach dochodowych, podatkowego i księgowego zamknięcia roku kompleksowo uzupełnia kompetencje samodzielnych księgowych w zakresie pracy jaką wykonują na co dzień.
 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 583,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Tadeusza Kościuszki 19, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie

Grand Hotel **** Stamary leży w centrum Zakopanego, przy ul. Kościuszki. W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajduje się Równia Krupowa, skąd roztacza się przepiękny widok na Tatry i Gubałówkę.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Monika Król-Stępień

Monika Król-Stępień

Rachunkowość i podatki
Biegły rewident, posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz samodzielnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.
Wyższe
Biegły rewident, posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz samodzielnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.

Zdjęcie Dariusz Polakowski

Dariusz Polakowski

Podatek VAT
Doradca podatkowy - podatku od towarów i usług.
Wyższe
Doradca podatkowy - podatku od towarów i usług.

Zdjęcie Łukasz Chłond

Łukasz Chłond

Podatek VAT i podatki dochodowe
Doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.
Wyższe
Doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce po

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Woźniak

Agnieszka Woźniak

email: biuro@isepszkolenia.pl

tel: 504850668

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach dofinansowanych z funduszy europejskich jest założenie konta indywidualnego a później firmowego w Bazie Usług Rozwojowych, zapis na wybrane szkolenie ISEP-Opole za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie warunków przedstawionych przez danego Operatora, który jest dysponentem funduszy i do którego Państwo składają dokumenty o dofinansowanie do usługi rozwojowej, tj.szkolenia.

Informacje dodatkowe

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.

Ciasteczka>