Usługa - NIEMIECKI- KIERUNEK KARIERA- 3 POZIOMY: B 1.2, B 1.3, B 2.1 - KURSY Semestralne - 180 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ÖSD

Logo OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.4/5 z 381 ocen

Tytuł NIEMIECKI- KIERUNEK KARIERA- 3 POZIOMY: B 1.2, B 1.3, B 2.1 - KURSY Semestralne - 180 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ÖSD

Numer usługi 2020/02/19/10316/533191

Dostawca usług OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Nasze kursy kierujemy do osób dorosłych, chcących nabyć lub podwyższyć kompetencje języka niemieckiego i potwierdzić je międzynarodowym certyfikatem ÖSD, rozpoznawalnym na europejskich rynkach pracy. 

Ofertę kierujemy do wszystkich, dla których największą wartością jest fakt nauki w europejskiej instytucji państwowej, dbającej o standardy jakości, z bogatym doświadczeniem w nauczaniu niemieckiego na skalę międzynarodową. Usługa jest również adresowana do uczestników projektu Kierunek Kariera
 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 29-02-2020
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: 1. Decyzja wydana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2011r. o numerze: KO.KZU.MA-4962-13/10 2. Decyzja wydana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 czerwca 2012r. o numerze: 29/2010 3. Decyzja wydana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19.09 2016r. o numerze: NP.AJ.515/8/10 zmieniająca przyznaną wcześniej decyzję z dnia 30. 06 2010r. o tym samym numerze. Zmiana wynika jedynie ze zmiany adresu siedziby oddziału. Zakres merytoryczny decyzji pozostał taki sam.
Zakres uprawnień: 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURSY:

Oferujemy semestralne  kursy  języka niemieckiego pozwalające na opanowanie poziomów  B1.2 ,  B1.3 oraz B 2.1. szybciej.  W ramach czterogodzinnego bloku tygodniowo, stopniowo przyswajać będziecie Państwo wiedzę, mając czas na naukę i powtórki. Nauka przebiega pod stałym nadzorem metodycznym.

Warunek przystąpienia do zajęć to napisanie testu poziomującego na poziom B1.2

Wszystkie kursy opierają się o jednolity program nauczania, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Oznacza to, że poziom językowy jaki osiągają nasi kursanci odpowiada standardom europejskim w nauczaniu języków obcych. Zakres materiału do opanowania na poszczególnych poziomach:

Semestr pierwszy - B1.2- 60 godzin

Słuchanie

-

rozumienie fragmentów słuchowisk w języku niemieckim

-

rozumienie języka używanego na co dzień

-

rozumienie tekstów w języku potocznym

-

dokładne rozumienie rozmów telefonicznych o tematyce zawodowej

Udział w rozmowie

-

umiejętność zbierania i wymiany informacji na tematy dnia codziennego

-

umiejętność prowadzenia dyskusji na temat wad i zalet

-

argumentacja swoich poglądów, planów i działań, formułowanie zastrzeżeń i kontrpropozycji

-

znalezienie środków językowych umożliwiających obstawanie przy swoim zdaniu

-

formułowanie nierealnych życzeń

-

wyrażanie przypuszczeń i niepewności

-

przeprowadzenie mini-talkshow lub wzięcie w nim udziału

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

-

umiejętność detalicznego zrelacjonowania czyjejś wypowiedzi

-

umiejętność mówienia o wartościach obowiązujących w Państwa otoczeniu

-

pisemne formułowanie swojego stanowiska (np. w formie listu czytelnika)

-

szczegółowa relacja z jakiegoś wydarzenia (np. z wypadku)

-

wyrażanie swoich uczuć w konkretnych sytuacjach

Różne strategie nauki i komunikacji

-

możliwość opisania prawie wszystkiego po niemiecku, czego Państwo nie potrafią  lub nie chcą nazwać

-

umiejętność pozyskania czasu na wyrażenie swoich myśli przy pomocy określonych zwrotów i wyrażeń

-

rozumienie i przeanalizowanie dłuższych wyrazów złożonych

-

umiejętność podzielenia się z innymi uczącymi swoimi doświadczeniami

Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy

-

umiejętność bezbłędnych wypowiedzi z zakresu znanych sytuacji życia codziennego

-

rozumienie przebiegu zdarzeń w dłuższych tekstach

-

rozróżnienie pomiędzy przypuszczeniami a faktami

-

rozumienie opisu produktu widniejącego na ulotce

-

rozumienie intencji mówiącego i samodzielne ich wyrażanie (np. możliwość, przymus, rada)

Semestr drugi - B1.3- 60 godzin

Słuchanie

-

rozumienie szczegółowych wskazówek po niemiecku

-

rozpoznawanie niegrzecznych, ordynarnych lub potocznych wypowiedzi (zwrotów)

-

rozumienie niektórych przekleństw

Udział w rozmowie

-

prowadzenie z przyjaciółmi "small talk" płynnie i bez kłopotów

-

umiejętność wyrażania swoich uczuć w stosunku do innych (miłość, nienawiść, przyjaźń, rozczarowanie, żal)

-

umiejętność formułowania w bardzo uprzejmy sposób swoich próśb i pytań

-

umiejętność zachwalania czegoś

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

-

zdolność formułowania swojego zdania na tematy kompleksowe dotyczące życia powszedniego

-

zdolność zajęcia stanowiska również w kwestiach filozoficznych

-

podawanie definicji w języku niemieckim

-

umiejętność szczegółowej interpretacji statystyk

-

formułowanie poleceń (również pisemnie)

-

okazywanie swojego zdenerwowania i umiejętność krytykowania innych

-

formułowanie innowacyjnych pomysłów

Różne strategie nauki i komunikacji

-

używanie ogólnie znanych przysłów

-

wyrażanie swoich wypowiedzi na różne sposoby

-

umiejętność pracy ze słownikami niemiecko-niemieckimi

Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy

-

rozumienie większości zwrotów i wyrażeń idiomatycznych

-

rozumienie prostych gier słów i wieloznaczności

-

rozumienie tekstów literackich z przewagą słownictwa potocznego

-

rozumienie dłuższych, autentycznych tekstów fachowych

-

umiejętność napisania szczegółowego życiorysu lub biografi

Semestr trzeci B 2.1 - 60 godzin

Słuchanie

co najmniej dobre rozumienie tekstu słuchanego o średnim stopniu trudności

umiejętność znalezienia synonimów do znanych słów niemieckich

rozumienie niemieckich filmów fabularnych

rozumienie prostych tekstów literackich

szczegółowe zrozumienie wykładu na interesujący Państwa temat

Udział w rozmowie

Formułowanie informacji usłyszanych i przeczytanych w mowie zależnej

Umiejętność przeforsowania swego zdania w dyskusji i jego obrony przy pomocy argumentów

Formułowanie zastrzeżeń,

podważanie lub wspieranie racji innych

Umiejętność poradzenia sobie w urzędach

Formułowanie porad i ich uzasadnienie

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

zdanie obiektywnej relacji oddanie treści filmu, sztuki teatralnej lub książki

opowiadanie dłuższej historii bez uprzedniego przygotowania

umiejętność zajęcia stanowiska na tematy aktualne

Różne strategie nauki i komunikacji

umiejętność wsparcia swych argumentów przykładami

poprawna interpretacja gestów wspierających wypowiedź

samodzielne rozszerzanie swojego słownictwa przez synonimy

samodzielne dochodzenie do niektórych reguł gramatycznych

Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy

pisanie prostych listów oficjalnych

poprawne używanie zwrotów grzecznościowych w oficjalnych listach

streszczanie tekstów w punktach

rozumienie dłuższych tekstów bez słownika

rozumienie tekstów fachowych i wymiana informacji na nich bazujących

EGZAMIN ÖSD

ÖSD Zertifikat B1 - sprawdza znajomość języka w zakresie posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego (praca, szkoła, czas wolny, podróże itd.). Egzamin ten oferowany jest również w wersji modułowej, to znaczy poszczególne części egzaminu czyli czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz egzamin ustny mogą być zdawane niezależnie od siebie, w różnych terminach.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
29-02-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
07-03-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
14-03-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
21-03-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
28-03-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
04-04-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
18-04-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
25-04-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
09-05-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
16-05-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
23-05-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
30-05-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
06-06-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
20-06-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.2
Data realizacji zajęć
27-06-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
31-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
14-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
28-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
19-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
23-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
30-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 1.3
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
13-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
27-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
29-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
12-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
19-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny- poziom B 2.1
Data realizacji zajęć
26-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji języka niemieckiego kursantów i przygotowanie ich do uzyskania kwalifikacji w postaci certyfikatu ÖSD.

Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji niemieckiego kursantów do poziomu B2.1. Po zakończeniu kursów uczestnik: rozumie proste teksty literackie, wykład i tekst słuchany, umie zdać relację, opowiedzieć dłuższą historię, zająć stanowisko w jakiejś sprawie,

Efekty uczenia się

Szczegółowe efekty usługi zostały podane w punkcie Ramowy program usługi z podziałem na poziomy i kompetencje językowe.

Cel edukacyjny:

Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji języka niemieckiego kursantów i przygotowanie ich do uzyskania kwalifikacji w postaci certyfikatu ÖSD. 

Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji niemieckiego kursantów do poziomu B2.1. Po zakończeniu kursów uczestnik: rozumie proste teksty literackie, wykład i tekst słuchany, umie zdać relację, opowiedzieć dłuższą historię, zająć stanowisko w jakiejś sprawie, potrafi także napisać listy oficjalne oraz znaleźć synonimy do nieznanych słów, a także odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej użycia języka niemieckiego na poziomie B 2.1

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Napoleona Cybulskiego 9, 31-117 Kraków, woj. małopolskie

Zapraszamy Państwa do naszej siedziby, zlokalizowanej w samym centrum Krakowa. Dysponujemy przestronnym, nowoczesnym budynkiem położonym w pięknym parku. Nasz ogród, w którym znajduje się znana krakowianom historyczna willa należąca do Konsulatu Generalnego Republiki Austrii, jest do Państwa dyspozycji. Posiadamy 11 świetnie wyposażonych sal dydaktycznych, wyposażonych w tablice interaktywne i komputery, umożliwiając prowadzenie zajęć metodami interaktywnymi.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Karolina Smaza

Karolina Smaza

kursy dla dorosłych, kursy dla dzieci, kursy firmowe, kursy indywidualne, kursy dla obcokrajowców, SPRINT
w Österreich Institut od 2013
wyższe, filologia Germańska, specjalizacja glottodydaktyka UG i UJ
kursy dla dorosłych w Österreich Institut od 2013

Zdjęcie Piotr Stefański

Piotr Stefański

ÖSD,Kursy dla młodzieży i dorosłych, Niemiecki dla Wyjeżdżających
lektor w Österreich Institut: od 2015
Studia: Kolegium Języka Niemieckiego, Sosnowiec, Germanistyka, Uniwersytet Jagielloński
kursy dla dorosłych w Österreich Institut: od 2015

Zdjęcie Dorota Niedenthal

Dorota Niedenthal

Kursy: kursy dla dorosłych, kursy firmowe,sprint, ÖSD
w Österreich Institut: od 1991
Studia: Germanistyka, Uniwersytet Jagielloński
kursy dla dorosłych w Österreich Institut: od 1991

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marzena Szocińska-Klein

Marzena Szocińska-Klein

email: marzena.s-k@oei.org.pl

tel: (+48) 508 875 701

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

OKREŚLENIE POZIOMU JĘZYKOWEGO- przystąpienie do testu (możliwość wypełnienia on- line) oraz odbycie ustnej rozmowy z lektorem

PODPISANIE UMOWY Z ÖSTERREICH INSTITUT określającej zasady świadczenia usług dydaktycznych i rozliczeń w ramach systemu bonów szkoleniowych

UCZESTNICY PROJEKTU KIERUNEK KARIERA- warunek uczestnictwa to  zapisanie się na egzamin państwowy ÖSD w biurze kursów Österreich Institut. Uwaga egzamin ÖSD nie jest rozliczany w ramach systemu bonowego i należy uiścić stosowną opłatę ze środków własnych. Koszt egzaminu to: 430 zł.

Informacje dodatkowe

W dniu 24.01.2017r. Österreich Institut zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowę na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych. Umowa została zawarta w ramach projektu pn. "Kierunek Kariera".

Jedno spotkanie w ramach kursów stanowi 4 jednostki lekcyjne (tj. 45 minutowe) z 15 minutową przerwą.

Dodatkowi lektorzy prowadzący zajęcia:

1. Agnieszka Markowska- od 1989 lektor w Österreich Institut, germanista, Dyrektor oddziału, spejcjalizująca się w kursach dla osób dorosłych.

Kursanci będą korzystać na zajęciach z materiałów szkoleniowych przygotowywanych przez lektora. 

Ciasteczka>