Usługa - SEMESTRALNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM A 2.1 - 52 GODZINY WROCŁAW- Usługa zdalna

Logo OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.4/5 z 381 ocen

Tytuł SEMESTRALNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM A 2.1 - 52 GODZINY WROCŁAW- Usługa zdalna

Numer usługi 2020/02/18/10316/532286

Dostawca usług OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 230,00 zł netto za osobę

1 230,00 zł brutto za osobę

23,65 zł netto za osobogodzinę

23,65 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Ofertę kierujemy do pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do osób samozatrudnionych mających siedzibę na Dolnym Śląsku. Zapraszamy osoby, których firmy uzyskały dofinansowanie w ramach projektu pt.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników- edycja 2”. Zapraszamy wszystkich, dla których największą wartością jest fakt nauki w europejskiej instytucji państwowej, dbającej o standardy jakości, z bogatym doświadczeniem w nauczaniu niemieckiego.

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 05-10-2020
Liczba godzin usługi: 52
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: 1. Decyzja wydana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2011r. o numerze: KO.KZU.MA-4962-13/10 2. Decyzja wydana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 czerwca 2012r. o numerze: 29/2010 3. Decyzja wydana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19.09 2016r. o numerze: NP.AJ.515/8/10 zmieniająca przyznaną wcześniej decyzję z dnia 30. 06 2010r. o tym samym numerze. Zmiana wynika jedynie ze zmiany adresu siedziby oddziału. Zakres merytoryczny decyzji pozostał taki sam.
Zakres uprawnień: 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2

Ramowy program usługi

Pokaż program

 

KURSY:

Oferujemy Państwu kurs języka niemieckiego pozwalający na opanowanie poziomu A 2.1 w jeden semestr. Dzięki zajęciom odbywającym się w ramach czterogodzinnych bloków tygodniowo stopniowo przyswajacie Państwo wiedzę mając czas na naukę i powtórki. Nauka przebiega pod stałym nadzorem metodycznym.

Wszystkie kursy opierają się o jednolity program nauczania, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Oznacza to, że poziom językowy jaki osiągają nasi kursanci odpowiada standardom europejskim w nauczaniu języków obcych. Warunkiem udziału w kursie jest napisanie testu poziomującego, kwalifikującego na poziom A 2.1.lub ukończenie poziomu A 1.2.

 

Zakres materiału do opanowania na poziomie A2.1- 52 godziny

Słuchanie

- rozumienie sensu prostych i krótkich historyjek w języku niemieckim

- rozpoznanie pochodzenia rozmówców z różnych krajów niemieckojęzycznych po użytym słownictwie

Udział w rozmowie

- umiejętność wyrażenia swojego pozytywnego lub negatywnego zdania na temat osób lub zdarzeń

- umiejętność wyrażenia uczuć takich jak np. strach

- umiejętność oceny rzeczy i formułowania wyroku w jakiejś sprawie

- umiejętność wyrażenia swoich upodobań i dokonywania porównań

- umiejętność zasięgania informacji np. na dworcu kolejowym, opisania drogi, kierunku, odległości

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

- opowiedzenie o jakimś wydarzeniu z przeszłości

- skomentowanie krótkiego tekstu literackiego

- opisanie swojego miasta i kraju

- zrelacjonowanie krótko aktualnych wydarzeń z kraju i zagranicy

- opisanie swojego wykształcenia i obecnej pracy

Różne strategie nauki i komunikacji

- środki językowe, które pozwalają utrzymać rozmowę w języku niemieckim

- umiejętność zabawy językiem

- umiejętność znalezienia błędów w napisanym przez siebie tekście

Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy

- rozumienie sprawozdań, opowiadań, bajek

- rozumienie tekstów z książek

- umiejętność czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów literackich

- umiejętność napisania zaproszenia

 

Warunki Techniczne niezbędne do udziału w Usłudze:

Wymagania sprzętowe:

 • łącze internetowe – łącze szerokopasmowe lub bezprzewodowe  (3G or 4G/LTE)
 • głosnik i mikrofon
 • kamerka internetowa ( wbudowana lub plug-in)
 • System operacyjny: macOS, Windows 10, Windows 8 or 8.1, Windows 7, Windows XP with SP3 or later

Można korzystać na tablecie i urządzeniach mobilnych.

Przeglądarki:

 • Windows: IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+
 • Mac: Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+
 • Linux: Firefox 27+,  Chrome 30+
 • Rekomendujemy przeglądarkę Chrom

Aby rozpocząć udział w zajęciach EMAILEM OTRZYMASZ ZAPROSZENIE (w formie linku poniżej) OD ZOOM:Kliknijna otrzymany link –system „przerzuci“Cię na platformę zoom

-link jest ważny przez cały okres trwania kursu na danym poziomie

Llink do instrukcji obługi, która znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.wroclaw.oei.org.pl/fileadmin/content/allelaender/Bilder_im_Format_Contentseite/ZOOM_-_Instrukcja_obslugi.pdf

Sposób walidacji usługi: na koniec semstru przeprowadzony zostanie egzamin online weryfikujący efekty kształcenia się

Materiały: pliki filmowe z ksiązki Menschen, zdjęcia materiałów dodatkowych jpg, linki do zadań online, e-podręcznik

NASZE METODY NAUCZANIA:


1. NASTAWIENIE NA UŻYWANIE JĘZYKA W PRAKTYCE- na każdym kursie lektor porusza tematy, które umożliwiają swobodną komunikację, odwołując się do spraw bieżących i aktualnych. 
2. ĆWICZENIE WSZYSTKICH UMIEJĘTNOŚCI- systematycznie trenujemy wszystkie umiejętności językowe, tak aby ich poziom rósł równomiernie (tj. mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem). 
3. DOBRY KONTAKT MIĘDZY LEKTOREM A UCZNIEM- ucząc się w Österreich Institut kursanci nie muszą bać się popełnianych błędów. Zajęcia wyróżnia przyjacielska i miła atmosfera, poprawiająca wyniki w nauce. Cenimy indywidualne podejście do kursantów.
4. BEZPŁATNE KONSULTACJE METODYCZNE (LERNCOACHING) pomagają uczyć się niemieckiego w jak najbardziej efektywny sposób także poza kursem. 

Więcej informacji: https://www.wroclaw.oei.org.pl/imprezy-projekty-instytutu/imprezy-w-instytucie-austriackim/kalendarz-imprez/lerncoaching/
5. WSPARCIE W NAUCE- kursanci otrzymują gazetę pt.: „Österreich Spiegel” wydawaną przez nas po niemiecku. Zawiera ona wiele przedruków oryginalnych artykułów z prasy austriackiej, uzupełnionych o nagrania radiowe wraz z dydaktyczną częścią z ćwiczeniami.

6. NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE- co miesiąc organizujemy wydarzenia: warsztaty językowe, wystawy, spotkania. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się wieczory konwersacji tzw. Stammtisch czyli spotkania lektorów z kursantami w pubach czy kawiarniach. To doskonała okazja, by przećwiczyć nabytą wiedzę i umiejętności.

OKREŚLENIE POZIOMU JĘZYKOWEGO: przystąpienie do testu (możliwość wypełnienia on- line) oraz odbycie ustnej rozmowy z lektorem. W przypadku, gdy uczyliście się już kiedyś Państwo języka niemieckiego lub ukończenie poziomu A 1.2

WARUNKI UCZESTNICTWA :

PODPISANIE UMOWY Z ÖSTERREICH INSTITUT określającej zasady świadczenia usług dydaktycznych i rozliczeń w ramach dofinansowanych kursów

DOKONANIE OPŁATY ZA CAŁOŚĆ USŁUGI SZKOLENIOWEJ PRZED UCZESTNICTWEM W KURSACH ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY.

 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
06-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
13-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
20-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
27-11-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
11-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
18-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
08-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
15-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny A 2.1
Data realizacji zajęć
22-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Po ukończeniu kursu w Österreich Institut uczestnik: rozumie sens prostych i krótkich historyjek w języku niemieckim, potrafi wyrażać zdanie na temat osób lub zdarzeń oraz wyrażać uczucia. Umie opowiedzieć o jakimś wydarzeniu z przeszłości, opisać swoje miasto, czy zrelacjonować krótko aktualne wydarzenia z kraju i zagranicy. Stosuje środki językowe, które pozwalają mu utrzymać rozmowę w języku niemieckim, potrafi znaleźć błędy w napisanym przez siebie tekście.

Efekty uczenia się

Szczegółowe efekty usługi zostały podane w punkcie Ramowy program usługi z podziałem na poziomy i kompetencje językowe.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 230,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 230,00 zł
Koszt osobogodziny netto 23,65 zł
Koszt osobogodziny brutto 23,65 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław, woj. dolnośląskie

Zapraszamy Państwa do naszej siedziby, zlokalizowanej w samym centrum Wrocławia. Posiadamy dobrze wyposażone sale dydaktyczne (komputery, sieć wi- fi) i przyjazne wnętrza.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi
 • Klimatyzacja

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Yurij Plugin

Yurij Plugin

W Österreich Institut: od 2018, Pochodzi z: Lida, Białoruś
Studia: Filologia Germańska na Uniwersytecie w Duisburgu (Niemcy) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie w Mannheimie (Niemcy)
Specjalność: Kursy standardowe, kursy intensywne, kursy firmowe

Zdjęcie Joanna Szczepanek

Joanna Szczepanek

Specjalność: Egzaminy ÖSD, .sprint, kursy: Niemiecki na co dzień
lektor w Österreich Institut: od 2017
Studia: Filologia Niderlandzka na Uniwersytecie Wrocławskim, Filologia Germańska na Uniwersytecie Wrocławskim, Filologia Niderlandzka na Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Aktualne szkolenia w semestrze zimowym 2018/2019:
Fehlerkorrektur im DaF-Unterricht, Erinnerungsorte (5.10.2018)
kursy dla dorosłych w Österreich Institut: od 2017

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marzena Szocińska-Klein

Marzena Szocińska-Klein

email: marzena.s-k@oei.org.pl

tel: (+50) 508 875 701

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

PODPISANIE UMOWY Z ÖSTERREICH INSTITUT określającej zasady świadczenia usług dydaktycznych i rozliczeń w ramach dofinansowanych kursów

Informacje dodatkowe

Kursanci będą korzystać na zajęciach z:

1. podręcznika- do kupienia w biurze kursów poza dofinansowaniem

2. materiałów szkoleniowych przygotowywanych przez lektora- w cenie kursu

Ciasteczka>