Usługa - MBON PRAWO JAZDY KATEGORII C po B MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Logo MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES

4.5/5 z 221 ocen

Tytuł MBON PRAWO JAZDY KATEGORII C po B MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Numer usługi 2020/02/14/6974/531015

Dostawca usług MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 330,00 zł netto za osobę

3 330,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby pełnoletnie

" Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa "

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 03-07-2020
Liczba godzin usługi: 74
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.MK 504/1/11 z dnia 10.06.2011
Zakres uprawnień: Prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie kursów: Prawo jazdy kategorii: A1, A, B, B+E, C, C+E, D (Z KAT.C), D ( Z KAT. B), KWALIFIKACJA WSTĘPNA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA, SZKOLENIE OKRESOWE PROWADZONE W FORMIE KURSU ZAJĘĆ, SZKOLENIE OKRESOWE PROWADZONE W FORMIE CYKLU ZAJĘĆ;

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawa jazdy kategorii C po B w wersji klasycznej, składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest realizowana stacjonarnie, w jednym z naszych oddziałów, zgodnie z harmonogramem zajęć.

kurs zawiera:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych ( 1 godzina= 45 minut )
 • 40 godzin zajęć praktycznych ( 30 godzin zegarowych)
 • 2 godziny egzamin wewnętrzny teoretyczny
 • 2 godziny egzamin wewnętrzny praktyczny

 

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu oraz przyczepy lekkiej
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
10-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
11-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
12-07-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
13-07-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części praktycznej ustalane będą indywidualnie
Data realizacji zajęć
14-07-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego w nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania Egzaminu Państwowego i zdobycie uprawnień kat. C

Efekty uczenia się

Przygotowanie do egzaminu prawa jazdy kategorii C z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu:

-  - przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drogach publicznych,

- zagrożeń związanych z ruchem drogowym,

- postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych,

- obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu

- wyposażenie techniczne samochodu

- zasady udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych

- Technika kierowania pojazdem

- Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze, konserwacja i naprawy bieżące

 

Umiejętności

Osoba wykonuję proste zadania związane z kierowaniem samochodu ciężarowego  zgodnie z zasadami i przepisami, w szczególności potrafi:

- udzielać pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych

- kierować pojazdem zgodnie z przepisami

- stosować techniki kierowania pojazdem odpowiednio do panujących warunków drogowych

- stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu

- stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania pojazdu

- dokonywać bieżących napraw

- nadzorować i wykonać załadunek

- prowadzić dokumentację związaną z odprawą celna towaru

Kompetencje społeczne

- absolwent poprzez uczestnictwo w szkoleniu rozwinie swoje kompetencje społeczne warunkujące efektywność radzenia sobie w sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy

-dostosowuję zachowanie do okoliczności prowadząc samochód ciężarowy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Po zakończonym kursie uczestnik projektu podchodzi do egzaminów państwowych na prawo jazdy, po zdaniu których uzyskuje dokument prawa jazdy wydany przez Starostę Powiatowego lub Prezydenta Miasta - na podstawie Ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatowy lub Prezydent Miasta
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 330,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 330,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Wrocławska 48, 30-011 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Garlej

Andrzej Garlej

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Mariusz Szczepanik

Mariusz Szczepanik

email: biurowroclawska@oes.com.pl

tel: 511 209 519

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Minimalny wiek: ukończone 20 lat i 9 miesięcy

 1. Posiadane uprawnienia kategorii B

 2. Nadany numer identyfikujący Profil Kandydata na Kierowcę, wydany do prawa jazdy kategorii, o którą się ubiega*.

 

* Numer identyfikujący Profil Kandydata na Kierowcę (zwane dalej PKK), zakłada Starostwo Powiatowe (Wydział Komunikacji), właściwe ze względu na adres zamieszkania osoby ubiegającej się o PKK.

 

Dokumenty wymagane do założenia PKK:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • Załączniki do wniosku:

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

 • kolorowa, aktualna fotografia o wymiarach 35 × 45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej

 • kserokopia posiadanego prawa jazdy

 • dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy.

 

Informacje dodatkowe

Wymagania, jakie muszą spełnić osoby, które chcą rozpocząć kurs:

 • muszą mieć ukończone 21 lat (lub 20 lat i 9 miesięcy)
 • stwierdzony brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów kategorii C przez lekarza uprawnionego do badań kanadydatów na kierowców i kierowców
 • posiadać profil kandydata na kierowcę

 

Ciasteczka>