Usługa - NIEMIECKI- KIERUNEK KARIERA- 3 POZIOMY:A 1.1. A 1.2, A 2.1 - KURSY Semestralne - 180 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ÖSD

Logo OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.5/5 z 451 ocen

Tytuł NIEMIECKI- KIERUNEK KARIERA- 3 POZIOMY:A 1.1. A 1.2, A 2.1 - KURSY Semestralne - 180 GODZIN WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM ÖSD

Numer usługi 2020/02/07/10316/527601

Dostawca usług OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

15,00 zł netto za osobogodzinę

15,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Nasze kursy kierujemy do osób dorosłych, chcących nabyć lub podwyższyć kompetencje języka niemieckiego i potwierdzić je międzynarodowym certyfikatem ÖSD, rozpoznawalnym na europejskich rynkach pracy. 

Ofertę kierujemy do wszystkich, dla których największą wartością jest fakt nauki w europejskiej instytucji państwowej, dbającej o standardy jakości, z bogatym doświadczeniem w nauczaniu niemieckiego na skalę międzynarodową. Usługa jest również adresowana do uczestników projektu Kierunek Kariera
 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 21-02-2020
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: 1. Decyzja wydana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2011r. o numerze: KO.KZU.MA-4962-13/10 2. Decyzja wydana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 czerwca 2012r. o numerze: 29/2010 3. Decyzja wydana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19.09 2016r. o numerze: NP.AJ.515/8/10 zmieniająca przyznaną wcześniej decyzję z dnia 30. 06 2010r. o tym samym numerze. Zmiana wynika jedynie ze zmiany adresu siedziby oddziału. Zakres merytoryczny decyzji pozostał taki sam.
Zakres uprawnień: 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURSY:

Oferujemy Państwu nasze standardowe kursy języka niemieckiego pozwalające na opanowanie poziomu A1 w dwa semestry. W ramach dwóch dwugodzinnych  bloków tygodniowo, stopniowo przyswajacie Państwo wiedzę, mając czas na uczenie się i powtórki. Oraz poziomu  A2.1 w ciągu kolejnego semestru. . Nauka przebiega pod stałym nadzorem metodycznym. Warunkiem udziału w kursie jest brak znajomości języka niemieckiego.

Wszystkie kursy opierają się o jednolity program nauczania, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Oznacza to, że poziom językowy jaki osiągają nasi kursanci odpowiada standardom europejskim w nauczaniu języków obcych. Zakres materiału do opanowania w ramach kursu:

Semestr pierwszy- A1.1- 60 godzin


Słuchanie
- rozumienie pytań, poleceń i krótkich wskazówek po niemiecku
- rozumienie dłuższych wypowiedzi mówionych wolno
Udział w rozmowie
- stawianie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi
- doskonalenie wypowiedzi w sytuacjach codziennych
- literowanie imion i nazwisk po niemiecku
- praktyczne zastosowanie liczebników
Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej
- opis rodziny, przyjaciół i prostych czynności
- opis wyglądu zewnętrznego i cech charakteru
- przekazywanie określonych informacji innym osobom
Różne strategie nauki i komunikacji
- umiejętność stawiania pytań, gdy się czegoś nie rozumie
- umiejętność  używania języka niemieckiego poza zajęciami (np.: pisanie e-maila)
Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy
- wykorzystywanie własnych błędów, aby dalej czynić postępy w nauce
- umiejętność czytania i wypełniania formularzy w języku niemieckim
- kreatywne mówienie
- poprawne wstawianie akcentów i pauz
- praca ze słownikiem


Semestr drugi- A1.2- 60 godzin


Słuchanie
- rozumienie różnych komunikatów w języku niemieckim
- rozumienie sensu wypowiedzi w różnych wariantach języka niemieckiego (niemiecki, szwajcarski, austriacki)
Udział w rozmowie
- prowadzenie krótkich rozmów po niemiecku z różnymi partnerami
- załatwianie prostych spraw w instytucjach, również telefonicznie (np. rezerwacja biletów, pisanie zaproszeń)
- rozumienie i formułowanie zakazów i pozwoleń
- formułowanie swoich planów, życzeń i zainteresowań
- wyrażanie dezaprobaty, braku zainteresowania i odmowy
- dowiadywanie się o towary, ceny i formy zapłaty
- typowe pytania o samopoczucie
Umiejętność logicznej wypowiedzi
- zdanie relacji z tego co stało się w ubiegłym tygodniu, roku
- opis obrazka, krótkich historii
- wyrażanie swoich opinii na interesujące Państwa tematy
- umiejętność napisania życiorysu w języku niemieckim
- umiejętność opisania wybranego zawodu
Różne strategie nauki i komunikacji
- użycie językowych sygnałów kontaktowych ( acha, nieprawdaż itp.)
- dawanie porad językowych i korzystanie z nich
- stworzenie i prowadzenie kartoteki uczącego się
Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy
- pisanie listów po niemiecku
- opanowanie podstawowych zasad składni
- lepsze opanowanie wymowy

Semestr trzeci- A2.1- 60 godzin

Słuchanie

rozumieć sens prostych i krótkich historyjek w jęz.niemieckim

rozpoznać pochodzenie rozmówców z różnych krajów niemieckojęzycznych po użytym słownictwie

Udział w rozmowie

wyrazić swe pozytywne lub negatywne zdanie na temat osób lub zdarzeń

wyrażać różne uczucia, tak jak np. strach, troskę, skłonność do czegoś lub zaufanie

umieć oceniać rzeczy i sformułować wyrok w jakiejś sprawie

wyrażać swoje upodobania i dokonywać porównań

zasięgać informacji np. na dworcu kolejowym i umieć zapytać o czas trwania czegoś

opisać drogę, kierunek, odległość

Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej

opowiedzieć o jakimś wydarzeniu z przeszłości

oddać i skomentować krótki tekst literacki

opisać swoje miasto i swój kraj

zrelacjonować krótko aktualne wydarzenia z kraju i zagranicy

opisać swoje wykształcenie jak i swoją obecną pracę

Różne strategie nauki i komunikacji

środki językowe, które pozwalają utrzymać rozmowę w języku niemieckim

umiejętność zabawy językiem

umiejętność znalezienia błędów w napisanym przez siebie tekście

Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy

rozumienie sprawozdań, opowiadań, bajek

rozumienie tekstów z książek

umiejętność czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów literackich

umiejętność napisania zaproszenia

EGZAMIN ÖSD

ÖSD Zertifikat A1- sprawdza znajomość podstawowych zwrotów języka potocznego dotyczących życia codziennego. Egzamin weryfikuje osiągnięte sprawności w czterech różnych wymiarach: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. 

Österreich Institut jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (tj. Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego, w skrócie ÖSD), który został wyróżniony przez Unię Europejską i  zrzeszony w ALTE (The Association of Language Testers in Europe). Oznacza to, że możemy przeprowadzać uznawane na całym świecie certyfikaty państwowe ÖSD akceptowane zarówno przez pracodawców jak i przez uczelnie wyższe. Wszystkie egzaminy ÖSD są spójne z naszym programem nauczania i opierają się o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Można je zdawać na każdym poziomie nauczania.

NASZE METODY NAUCZANIA:

1. NASTAWIENIE NA UŻYWANIE JĘZYKA W PRAKTYCE- na każdym kursie lektor porusza tematy, które umożliwiają swobodną komunikację, odwołując się do spraw bieżących i aktualnych. 
2. ĆWICZENIE WSZYSTKICH UMIEJĘTNOŚCI- systematycznie trenujemy wszystkie umiejętności językowe, tak aby ich poziom rósł równomiernie (tj. mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem). 
3. DOBRY KONTAKT MIĘDZY LEKTOREM A UCZNIEM- ucząc się w Österreich Institut kursanci nie muszą bać się popełnianych błędów. Zajęcia wyróżnia przyjacielska i miła atmosfera, poprawiająca wyniki w nauce. Cenimy indywidualne podejście do kursantów.
4. BEZPŁATNE KONSULTACJE METODYCZNE (LERNCOACHING) pomagają uczyć się niemieckiego w jak najbardziej efektywny sposób także poza kursem. 
5. WSPARCIE W NAUCE - kursanci otrzymują gazetę pt.: „Österreich Spiegel” wydawaną przez nas po niemiecku. Zawiera ona wiele przedruków oryginalnych artykułów z prasy austriackiej, uzupełnionych o nagrania radiowe wraz z dydaktyczną częścią z ćwiczeniami.
6. NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE- co miesiąc organizujemy wydarzenia: warsztaty językowe, wystawy, spotkania. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się wieczory konwersacji tzw. Stammtisch czyli spotkania lektorów z kursantami w pubach czy kawiarniach. To doskonała okazja, by przećwiczyć nabytą wiedzę i umiejętności.
 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
21-02-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
26-02-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
28-02-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
04-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
06-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
11-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
13-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
18-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
20-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
25-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
27-03-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
01-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
03-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
15-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
17-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
22-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
24-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
29-04-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
06-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
08-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
13-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
15-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
20-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
22-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
27-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
29-05-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
03-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
05-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
10-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.1
Data realizacji zajęć
17-06-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
28-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
04-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
06-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
13-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
18-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
20-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
25-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
27-11-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
02-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
11-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
16-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
18-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
06-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
08-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
15-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
20-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
22-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
29-01-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
03-02-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
05-02-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A1.2
Data realizacji zajęć
10-02-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
26-02-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
03-03-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
05-03-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
10-03-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
12-03-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
17-03-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
19-03-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
24-03-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
26-03-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
31-03-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
07-04-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
09-04-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
14-04-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
16-04-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
21-04-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
23-04-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
28-04-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
30-04-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
05-05-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
26-05-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
28-05-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
02-06-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
09-06-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Kurs semestralny - poziom A 2.1
Data realizacji zajęć
16-06-2021
Godzina rozpoczęcia
07:30
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Po ukończeniu kursu w Österreich Institut uczestnik: rozumie sens prostych i krótkich historyjek w języku niemieckim, potrafi wyrażać zdanie na temat osób lub zdarzeń oraz wyrażać uczucia. Umie opowiedzieć o jakimś wydarzeniu z przeszłości, opisać swoje miasto, czy zrelacjonować krótko aktualne wydarzenia z kraju i zagranicy. Stosuje środki językowe, które pozwalają mu utrzymać rozmowę w języku niemieckim, potrafi znaleźć błędy w napisanym przez siebie tekście.

Efekty uczenia się

Szczegółowe efekty usługi zostały podane w punkcie Ramowy program usługi z podziałem na poziomy i kompetencje językowe.

Cel edukacyjny:

Po ukończeniu kursu w Österreich Institut uczestnik: rozumie sens prostych i krótkich historyjek w języku niemieckim, potrafi wyrażać zdanie na temat osób lub zdarzeń oraz wyrażać uczucia. Umie opowiedzieć o jakimś wydarzeniu z przeszłości, opisać swoje miasto, czy zrelacjonować krótko aktualne wydarzenia z kraju i zagranicy. Stosuje środki językowe, które pozwalają  mu utrzymać rozmowę w języku niemieckim, potrafi znaleźć błędy w napisanym przez siebie tekście. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie A2.1.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Österreich Institut jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (tj. Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego, w skrócie ÖSD), który został wyróżniony przez Unię Europejską i zrzeszony w ALTE (The Association of Language Testers in Europe).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Das ÖSD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Das ÖSD
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 15,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Pabian

Paweł Pabian

Kursy dla dorosłych, kursy maturalne, kursy dla dzieci i młodzieży
2006 do dziś Instytut Austriacki - lektor, kursy unijne
2008 do dziś Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krakowie
2005-2007 - szkoła językowa MOOSE - lektor języka niemieckiego
2008 - obecnie V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie- nauczyciel


wyższe- Germanistyka
od 2006 do dziś Instytut Austriacki kursy dla dorosłych

Zdjęcie Katarzyna Danilewska

Katarzyna Danilewska

kursy dla dorosłych
kursy dla dorosłych w Instytucie Austriackim
wyższe germanistyka
kursy dla dorosłych w Instytucie Austriackim

Zdjęcie Klaudia Moćkowska

Klaudia Moćkowska

Język niemiecki, język niemiecki w branży turystycznej
Uniwersytet Jagielloński Neofilologia- filologia germańska

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marzena Szocińska-Klein

Marzena Szocińska-Klein

email: marzena.s-k@oei.org.pl

tel: (+48) 508 875 701

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

1.   OKREŚLENIE POZIOMU JĘZYKOWEGO- podpisanie stosownego oświadczenia
2.    PODPISANIE UMOWY Z ÖSTERREICH INSTITUT określającej zasady świadczenia usług dydaktycznych i rozliczeń w ramach systemu bonów szkoleniowych
3.   UCZESTNICY PROJEKTU KIERUNEK KARIERA- warunek uczestnictwa to  zapisanie się na odpowiedni egzamin państwowy ÖSD w biurze kursów Österreich Institut. Uwaga egzamin ÖSD nie jest rozliczany w ramach systemu bonowego i należy uiścić stosowną opłatę ze środków własnych. Koszt egzaminu (w zależności od poziomu) to: ÖSD Zertifikat A1- 270 zł.

4. UCZESTNICY PROJEKTU "Małopolskie bony rozwojowe"- wcześniejsze pozyskanie dofinansowania i podpisanie umowy z MARR.

Informacje dodatkowe

W dniu 24.01.2017r. Österreich Institut zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowę na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych. Umowa została zawarta w ramach projektu pn. "Kierunek Kariera".

Terminy kursów mogą się odbywać także w innych dniach i godzinach. Szczegóły są dostępne w biurze kursów.

Szkolenia są także skierowane do uczestników projektu "Małopolskie bony rozwojowe".

Kursanci będą korzystać na zajęciach z materiałów szkoleniowych przygotowywanych przez lektora. 

Ciasteczka>