Usługa - Karty kontrolne

Logo JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

0/5

Tytuł Karty kontrolne

Numer usługi 2017/04/14/8316/52635

Dostawca usług JULIA ŻARCZYŃSKA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE SIGMA

Miejsce usługi Uniejów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

200,00 zł netto za osobę

246,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

123,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Grupa docelowa usługi:

Pracownicy laboratorów badawczych i wzorcujących.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 20-11-2022
Liczba godzin usługi: 2

Ramowy program usługi

Pokaż program

Karty kontrolne 

Budowa kart kontrolnych (linia centralna, linie ostrzegawcze, granice działania, liczność podzbiorów na karcie).

Zastosowanie kart kontrolnych w pracy laboratorium.

Interpretacja informacji płynących z kart kontrolnych:

- ocena bieżąca karty (kryteria normy ISO 8258 oraz kryteria Wheeler'a),

- ocena końcowa karty (analiza statystyczna).

Możliwe jest uczestnictwo tylko w opisanym module (w cenie wskazanej poniżej). Moduł stanowi część szkolenia "Analiza statystyczna w laboratorium, karty kontrolne Shewharta, badania biegłości ".

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Głównym celem szkolenia jest omówienie popularnych rodzajów kart stosowanych w laboratoriach do nadzoru metod badawczych.
Szkolenie:
- omawia zasady budowania i stosowania kart kontrolnych w środowisku laboratoryjnym,
- szczegółowo wyjaśnia zasady prowadzenia bieżącej oraz końcowej ocen kart.

Efekty uczenia się

Uczestnicy szkolenia będą potrafili:

-  wyznaczyć linię centralną, linie ostrzegawcze i granice działania kart kontrolnych

- przeprowadzić ocenę bieżącą i końcową karty.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Dyskusja z uczestnikami; pytania do uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 246,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Uniejów, woj. łódzkie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Julia Żarczyńska

Julia Żarczyńska

email: info@bnt-sigma.pl

tel: (+48) 616 242 722

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

PDF

Ciasteczka>