Usługa - Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący A1 (moduł 1)

Logo Techpal sp. z o. o.

4.8/5 z 838 ocen

Tytuł Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący A1 (moduł 1)

Numer usługi 2020/01/30/7404/523332

Dostawca usług Techpal sp. z o. o.

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

100,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby chcące nabyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 05-10-2020
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Przedstawienie się, zaimki osobowe, liczby 0-12

2. Nazwy państw, pytania typu: Skąd jesteś?

3. Alfabet, użycie przedimka nieokreślonego a/an

4. Liczba pojedyncza i mnoga

5. Narodowości, przedstawianie się (2), czasownik ‘to be’ (twierdzenia i przeczenia w liczbie pojedynczej)

6. Zawody, czasownik ‘to be’ (pytania i odpowiedzi w liczbie pojedynczej)

7. Pytania o dane osobowe, dane firmy, adres mailowy

8. Określanie wieku, liczby 13-100

9. Przymiotniki, szyk zdania, czasownik ‘to be’ (zdania twierdzące, przeczące i pytające w liczbie mnogiej)

10. Firma, określanie własności, zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
06-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidulany kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
27-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
03-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
10-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
24-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
01-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Indywidualny kurs języka angielskiego poziom początkujący
Data realizacji zajęć
08-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Uczestnik będzie znał i potrafił stosować zwroty niezbędne aby się przedstawić oraz poprosić o przedstawienie się, zapytać o dane osobowe, dane firmy, adresy mailowe. Szkolenie ma na celu poznanie oraz umiejętność stosowania liczb w zakresie od 1 do 100, poznanie oraz umiejętność stosowania zasad gramatyki: liczba pojedyńcza i mnoga, czasownik "to be", zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze. Uczestnik szkolenia będzie miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauki języka angielskiego, bedzie rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji językowych oraz będzie miał chęć rozwoju i dalszego doskonalenia się.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik osiągnął określone efekty uczenia się, tj.:

- znał  i potrafił stosować zwroty niezbędne aby się przedstawić oraz poprosić o przedstawienie się,

- będzie potrafił zapytać o dane osobowe, dane firmowe oraz mailowe

- zna oraz potrafi stosować liczby w zakresie od 1 do 100,

- zna oraz potrafi stosować zasady gramatyki: liczba pojedyńcza i mnoga, czasownik "to be", zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze

- miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauki języka angielskiego

- rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji językowych

- ma chęć rozwoju i dalszego doskonalenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Franciszka Barcza 16, 10-685 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Strączewska

Anna Strączewska

Lektor języka angielskiego
Od 2003 prowadzi szkolenia językowe grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach. Praca w szkołach prywatnych oraz praktyki w szkołach państwowych, prowadzenie zajęć językowych branżowych w firmach.
Wyższe - filologia angielska

Nauczanie języka angielskiego od 2003 roku.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Iwaniec

Anna Iwaniec

email: a.iwaniec@techpal.com.pl

tel: +48 89 542 98 21

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Zajęcia realizowane są w godzinach dydaktycznych 1 godzina = 45 min.

- podręcznik

- ćwiczenia,

-karty pracy.

Ciasteczka>