Usługa - Prawo jazdy kat.C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona, ADR-P, ADR-C, nalewaki, wózki widłowe kat. I WJO, HDS, żurawie samojezdne, podesty, burty samowyładowcze, badania, opłata za pierwsze egzaminy

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP"
Maciej Paweł Zaręba

4.6/5 z 1049 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat.C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona, ADR-P, ADR-C, nalewaki, wózki widłowe kat. I WJO, HDS, żurawie samojezdne, podesty, burty samowyładowcze, badania, opłata za pierwsze egzaminy

Numer usługi 2019/11/27/14017/494487

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Miejsce usługi Wasilków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

17 000,00 zł netto za osobę

17 000,00 zł brutto za osobę

40,57 zł netto za osobogodzinę

40,57 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową usługi stanowią:

• osoby, które ukończyły 20 lat i 9 miesięcy,

• posiadające prawo jazdy kategorii B,

• które zamierzają uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w zakresie przewozu drogowego rzeczy,

• zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 03-01-2020
Liczba godzin usługi: 419
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURS W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. C i C+E

Zajęcia teoretyczne kat. C – 20 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45min.

1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej – 10,5 godz.

2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym – 4,5 godz.

3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych – 1,5 godz.

4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu – 3,5 godz.

Zajęcia praktyczne kat. C – 20 godz., kat. C+E – 25 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 60min.

1. Nauka jazdy na placu manewrowym.

2. Nauka jazdy w ruchu drogowym.

Łącznie: 65 godz.

KURS OPERATORA WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH KAT. I-WJO

Zajęcia teoretyczne – 21 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.

1. Ogólne wiadomości o dozorze technicznym – 1 godz.

2. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu – 1 godz.

3. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących wózki – 1 godz.

4. Parametry eksploatacyjne wózków (udźwig, wysokość podnoszenia, prędkość jazdy itd.) – 2 godz.

5. Pojęcie stateczności wózka i co może spowodować utratę stateczności – 1 godz.

6. Rodzaje i budowa wózków – 2 godz.

7. Mechanizmy wózków oraz ich budowa i działanie – 2 godz.

8. Wyposażenie elektryczne i hydrauliczne wózków – 1 godz.

9. Urządzenia zabezpieczające w wózkach oraz ich sprawdzanie – 1 godz.

10. Obsługa wózków: czynności przed przystąpieniem do pracy, czynności w trakcie pracy, czynności po zakończeniu pracy, czynności zabronione – 2 godz.

11. Praca w specyficznych warunkach pracy: jazda po wzniesieniach, praca w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, podnoszenie osób w platformach roboczych – 1 godz.

12. Zasada bezpiecznej eksploatacji wózka zasilanego gazem LPG, CNG oraz bezpieczna wymiana butli i tankowanie urządzenia – 2 godz.

13. BHP przy obsłudze wózków oraz warunki bezpiecznej pracy i transportu ładunków – 2 godz.

14. Niebezpieczne uszkodzenia i nieszczęśliwe wypadki przy wózkach oraz procedury postępowania – 2 godz.

Zajęcia praktyczne – 14 godz. (P), 1 godz. trwa 45min.

1. Rodzaje i budowa wózków – 2 godz.

2. Mechanizmy wózków oraz ich budowa i działanie – 2 godz.

3. Wyposażenie elektryczne i hydrauliczne wózków – 1 godz.

4. Urządzenia zabezpieczające w wózkach oraz ich sprawdzanie – 1 godz.

5. Obsługa wózków: czynności przed przystąpieniem do pracy, czynności w trakcie pracy, czynności po zakończeniu pracy, czynności zabronione – 2 godz.

6. Zasada bezpiecznej eksploatacji wózka zasilanego gazem LPG, CNG oraz bezpieczna wymiana butli i tankowanie urządzenia – 2 godz.

7. BHP przy obsłudze wózków oraz warunki bezpiecznej pracy i transportu ładunków – 2 godz.

Łącznie: 35 godz.

KURS OPERATORA ŻURAWI PRZENOŚNYCH KAT. II-Ż

Zajęcia teoretyczne – 22 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45min.

1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.

2. Ogólne wiadomości o dźwignicach – 1 godz.

3. Budowa i działanie. Elementy i zespoły żurawi - 4 godz.

4. Zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych. Urządzenia zabezpieczające – 4 godz.

5. Eksploatacja żurawia. Obowiązki operatora -  6 godz.

6. Obsługa zawiesi – 1 godz.

7. BHP – 4 godz.

Zajęcia praktyczne – 12 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 45min.

1. Czynności przed przystąpieniem do pracy – 3,5 godz.

2. Sterowanie mechanizmami roboczymi – 8,5 godz.

Łącznie: 34 godz.

KURS OPERATORA ŻURAWI SAMOJEZDNYCH 

Zajęcia teoretyczne – 27 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45min.

  1. Ogólne wiadomości o żurawiach stacjonarnych - 2 godz.
  2. Wiadomości o dozorze technicznym - 4 godz. 
  3. Budowa żurawi stacjonarnych 8
  4. Informacje o podmiocie świadczącym usługę
  5. Cel usługi
  6. Szczegółowe informacje o usłudze
  7. Obsługa żurawi stacjonarnych 10
  8. BHP 3

Zajęcia praktyczne – 8 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 45min.

Łącznie: 35 godz.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ W ZAKRESIE KAT. C1,C1+E,C,C+E

Część podstawowa – 97 godz. (teoria), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

- poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 15 godz.

- poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 15 godz.

2. Stosowanie przepisów.

- poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad – 15 godz.

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

- uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 15 godz.

- umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 7 godz.

- umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – 10 godz.

- świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych - 5 godz.

- umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych - 10 godz.

- umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 5 godz.

Część specjalistyczna – 33 godz. (teoria), 10 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

- umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 11 godz.(teoria), 5 godz. (ćwiczenia), 2 godz. (praktyka)

- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 1,5 godz. (teoria), 0,5 godz. (ćwiczenia), 8 godz. (praktyka)

2. Stosowanie przepisów.

- poznawanie przepisów regulujących przewóz towarów – 10 godz. (teoria)

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

- poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji  rynku – 5 godz. (teoria)

Łącznie: 140 godz.

KURS ADR POCZĄTKOWY, SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS.

Zajęcia teoretyczne – 24 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45 min.

Zajęcia praktyczne – 1 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 45min.

Łącznie: 25 godz.

KURS ADR POCZĄTKOWY, SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH.

Zajęcia teoretyczne – 16 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45 min.

Zajęcia praktyczne – 1 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 45min.

Łącznie: 17 godz.

NALEWAKI - KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH KL. 2, 3, 8 I 9 

Zajęcia teoretyczne – 16 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45min.

Zajęcia praktyczne – 8 godz. (praktyka) 1 godz. trwa 45min.

Łącznie: 24 godz.

KURS OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH MONTOWANYCH NA POJEŹDZIE KAT. I-P

Zajęcia teoretyczne – 24 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45min.

1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.

2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 2 godz.

3. Budowa maszyn – 8 godz.

4. Eksploatacja – 4 godz.

5. Wiadomości z zakresu BHP – 8 godz.

Zajęcia praktyczne – 10 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 45min.

1. Budowa podestów – 2 godz.

2. Czynności przed przystąpieniem do pracy – 2 godz.

3. Sterowanie ruchami roboczymi – 4 godz.

4. Obowiązki po zakończeniu pracy – 2 godz.

Łącznie: 34 godz.

KURS OPERATORA BURT SAMOWYŁADOWCZYCH

Zajęcia teoretyczne – 8 godz. (teoria), 1 godz. trwa 45min.

Zajęcia praktyczne – 2 godz. (praktyka), 1 godz. trwa 45min.

Łącznie: 10 godz.

Pozostali wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne: Hajduczyk Krzysztof, Ignatowicz Bartosz, Komorowski Jan, Lulewicz Janusz,  Orłowski Krzysztof, Owsieniuk Jan, Pawlak Andrzej, Potocki Paweł,  Supronowicz Andrzej, Weremiuk Marcin, Zaręba Stanisław, Załuska Marek.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
06-12-2019
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - wózki widłowe
Data realizacji zajęć
18-01-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - wózki widłowe
Data realizacji zajęć
19-01-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne – ADR podstawa
Data realizacji zajęć
24-01-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne – ADR podstawa
Data realizacji zajęć
25-01-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne – ADR podstawa
Data realizacji zajęć
26-01-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne – HDS
Data realizacji zajęć
01-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne – HDS
Data realizacji zajęć
02-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne – ADR cysterna
Data realizacji zajęć
07-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne – ADR cysterna
Data realizacji zajęć
08-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- nalewaki
Data realizacji zajęć
09-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- nalewaki
Data realizacji zajęć
10-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne – burty samowyładowcze
Data realizacji zajęć
13-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- podesty ruchome przejezdne
Data realizacji zajęć
14-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:25
Liczba godzin
04:55
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - podesty ruchome przejezdne
Data realizacji zajęć
15-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
20:25
Liczba godzin
04:55
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - podesty ruchome przejezdne
Data realizacji zajęć
16-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - prawo jazdy kat.C
Data realizacji zajęć
17-02-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - prawo jazdy kat.C
Data realizacji zajęć
19-02-2020
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
22:30
Liczba godzin
08:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
20-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
21-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
22-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
23-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
27-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
28-02-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
29-02-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
01-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne – kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
02-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
05-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
06-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
07-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
08-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
09-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
12-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
13-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
14-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
15-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
20-03-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
21-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Data realizacji zajęć
22-03-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Kwalifikacja wstępna przyspieszona (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
05-04-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - żurawie samojezdne
Data realizacji zajęć
06-06-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - żurawie samojezdne
Data realizacji zajęć
07-06-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia podsumowujące szkolenie
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- wykonywanie prac związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego,
- prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej bloku programowego kat. C1,C1+E,C,C+E,
- prowadzenie i obsługiwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR),
- obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych (NO),
- prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E,
- prowadzenie i obsługiwanie wózków jezdniowych z napędem silnikowym kat. I WJO,
- użytkowanie żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS),
- użytkowanie żurawi samojezdnych,
- prowadzenie i obsługiwanie podestów ruchomych przejezdnych kat. I P oraz burt samowyładowczych.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkoleń z usługi i zdaniu egzaminów wewnętrznych uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z:

- wykonywaniem transportu drogowego rzeczy,

- wykonywaniem pracy na stanowisku kierowcy zawodowego,

- wykonywaniem pracy na stanowisku operatora urządzeń transportu bliskiego, 

- wykonywaniem pracy przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych,  

- wykonywaniem pracy przy przewozie materiałów niebezpiecznych.  

Ukończenie poszczególnych kursów wchodzących w skład całej usługi umożliwi kursantowi przystąpienie do egzaminów państwowych zdawanych przed Komisjami Egzaminacyjnymi powołanymi przez odpowiednie organy. 

Po zakończeniu całego szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu:

- kursu na prawo jazdy kat. C i CE (wzór własny),

- kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. C1,C1+E,C,C+E (wzór własny),

- kursu obsługi i użytkowania żurawi przenośnych HDS II-Ż (wzór własny),

- kursu obsługi i użytkowania żurawi samojezdnych (wzór własny),

- kursu obsługi wózków widłowych kat. I WJO (wzór własny),

- kursu obsługi i użytkowania podestów ruchomych przejezdnych kat. I-P (wzór własny),

- kursu obsługi burt samowyładowczych,

- kursu ADR początkowego, szkolenie w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (wzór własny),

- kursu ADR początkowego, szkolenie w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w  cysternach (wzór własny),

- kursu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych - nalewaki (wzór własny).

Dodatkowo uczestnik otrzyma zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. 2017 poz. 1678).

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

- Starosta wydaje PJ kat.C,C+E,
- Wojewoda wydaje św. kwal. zaw.,
- Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszkoleniu kierowcy,
- TDT wydaje zaśw. kwalifik. (NO),
- UDT wydaje zaśw. kwalifik. (ww, HDS, samojezdne),
- OSK wydaje zaśw. kwalifik.(burty).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starostwo Powiatowe
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 17 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 17 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 40,57 zł
Koszt osobogodziny brutto 40,57 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie

Niektóre zajęcia mogą odbywać się w lokalizacji 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 7 16-400 Suwałki, ul. Utrata 1b 06-521 Stare Kosiny Stare Kosiny 50 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zamkowa 51

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Józef Kujawa

Józef Kujawa

Posiada uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. A,B,C,BE,CE,T Ukończenie kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Ukończenie kursu dla kierowników wydziałów obsługi bieżącej i diagnostyki
jako instruktor - wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 40 lat
wyższe
od 1974 roku szkolenie kandydatów na kierowców

Zdjęcie Marek Załuska

Marek Załuska

wykładowca/instruktor
9 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i zajęć praktycznych
policealne
Prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych od 9 lat z zakresu szkoleń kwalifikacyjnych między innymi uprawniających do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Zdjęcie Maciej Paweł Zaręba

Maciej Paweł Zaręba

Certyfikat metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych oraz prowadzenie nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
Ukończenie seminarium dotyczącego metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie bezpiecznej wymian butli gazowej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym Certyfikat ukończenia seminarium dla osób organizujących szkolenia na kursach operatorów żurawi przeładunkowych
Ukończenie szkolenia dla wykładowców w zakresie ,, Prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy’’
Certyfikat ukończenia kursu trenera – wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kwalifikacje do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego

jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 14 lat.
wyższe - kierunek Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
od 2004 roku szkoli kandydatów na kierowców i kierowców.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maciej Paweł Zaręba

Maciej Paweł Zaręba

email: biuro.filip@o2.pl

tel: +48 694 695 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Z usługi mogą korzystać osoby: 

• zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego,

• przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,

• albo niebędące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• które otrzymały dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

UWAGA

  • zajęcia prak. z prawa jazdy, KWPC,ADR,nalewaków, wózków widłowych, HDS, żurawi samojezdnych, burt samowyładowczych będą ustalane indywidualnie z instruktorami po odbyciu zajęć teoretycznych,
  • różnice w liczbie godzin wynikają z długości czasu trwania jednostki lekcyjnej:

- przy prawie jazdy, ADR,wózkach, HDS, nalewakach,żurawiach samojezdnych, burtach samowyładowczych długość jednostki lekcyjnej (zajęć teoretycznych) wynosi 45min (np. 10 godz. lekcyjnych = 7,5 godz. zegarowej), 
- przy kwalifikacji długość jednostki lekcyjnej (zajęć teoretycznych) wynosi 60 min.

Cena usługi 17000 w tym koszt badań lekarskich i opłata za pierwsze ezgaminy państwowe, C 230, C+E 245, koszt wydania prawa jazdy 100,50, KWP 50, ADR 40, zaświ, kwalif. ADR 50,50, nalewaki 171,94, wózki widłowe 171,94, HDS 171,94, żurawie 171,94, podesty 171,94, burty 30

1. książka "Vademecum Kierowcy Zawodowego" Sebastian Paluch LIWONA,

2. książka i płyta CD, "Kierowca Doskonały" Henryk Próchniewicz GRUPA IMAGE,

3. książka "ADR podręcznik 2017-2019" GRUPA IMAGE,

4. książka "ADR wyciąg z umowy europejskiej 2017-2019" GRUPA IMAGE,

5. książka "Wózki widłowe" GRUPA IMAGE,

6. książka "Żurawie przeładunkowe typu HDS" Ryszard Tuchliński LIWONA,

7. książka ‘’Podesty ruchome w pytaniach i odpowiedziach” Aleksander Sosiński LIWONA,

Ciasteczka>