Usługa - Zastosowanie diagnostyki obrazowej (RTG, USG, TK, MR) kręgosłupa i kończyn. Diagnostyka urazów oraz chorób przewlekłych

Logo Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt Joanna Cybulska

4.8/5 z 613 ocen

Tytuł Zastosowanie diagnostyki obrazowej (RTG, USG, TK, MR) kręgosłupa i kończyn. Diagnostyka urazów oraz chorób przewlekłych

Numer usługi 2019/10/25/11086/478201

Dostawca usług Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt Joanna Cybulska

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 250,00 zł netto za osobę

1 250,00 zł brutto za osobę

83,33 zł netto za osobogodzinę

83,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Lekarze oraz fizjoterapeuci

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 22-11-2020
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres kursu obejmuje następujące zagadnienia:
• Anatomia i anatomia radiologiczna kończyny górnej
• Anatomia i anatomia radiologiczna kończyny dolnej
• Anatomia i anatomia radiologiczna kręgosłupa
• Patologie i obrazy radiologiczne poszczególnych jednostek chorobowych w zakresie kręgosłupa i kończyn
• Podstawowe zagadnienia traumatologii i traumatologii sportowej
• Odrębności wieku rozwojowego

Kurs składa się z następujących modułów:

I dzień - sobota (9:00 - 18:00)

Współcześnie stosowane metody diagnostyczne w ortopedii i traumatologii – RTG, scyntygrafii, USG, TK, RM (ich rola i miejsce w algorytmie diagnostycznym)
Anatomia prawidłowa i radiologiczna wraz z najczęstszymi anomaliami anatomicznymi: duże stawy (bark, łokieć, nadgarstek, biodro)
Anatomiczne odrębności wieku rozwojowego
Anatomia prawidłowa i radiologiczna wraz z najczęstszymi anomaliami anatomicznymi: duże stawy (kolano, staw skokowo-goleniowy, kręgosłup)
Omówienie najczęściej spotykanych patologii narządu ruchu z odniesieniem do obrazów radiologicznych (bark, łokieć, nadgarstek, biodro)
Omówienie najczęściej spotykanych patologii narządu ruchu z odniesieniem do obrazów radiologicznych (kolano, staw skokowo-goleniowy, kręgosłup)

 

II dzień - niedziela (9:00 - 15:00)

Podstawowe badania laboratoryjne stosowanym w diagnostyce schorzeń narządu ruchu – na co zwrócić uwagę zanim rozpoczniesz terapię?
Możliwości wykorzystania diagnostyki obrazowej w procesie wnioskowania klinicznego i diagnostyce różnicowej

Panel dyskusyjny

Przykładowa zawartość merytoryczna:
Moduł staw kolanowy (uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego):
• Anatomia prawidłowa
• Anatomia radiologiczna
• Możliwości i ograniczenia poszczególnych metod diagnostycznych
• Mechanizm powstawania najczęstszych uszkodzeń
• Wyjaśnienie zwrotów i sformułowań występujących w opisach badań i konsultacjach specjalistycznych (m.in. triada O'Donoghue, złamanie Segonda, złamanie awulsyjne guzka Gerdy'ego, objaw pustego dołu międzykłykciowego)
Moduł staw kolanowy (zmiany stawowe i kostne):
• Zapalenie błony maziowej stawu kolanowego (objaw rozejścia się fałdów tłuszczowych)
• Wylew krwisto-tłuszczowy do stawu (lipohemarthrosis)
• Ciała wolne wewnątrzstawowe
• Choroby chrząstek, zmiany zwyrodnieniowe
• Torbiele łąkotkowe
• Kosteczki łąkotkowe

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Współcześnie stosowane metody diagnostyczne w ortopedii i traumatologii Anatomia prawidłowa i radiologiczna wraz z najczęstszymi anomaliami Anatomiczne odrębności wieku rozwojowego Omówienie najczęściej spotykanych patologii narządu ruchu ...
Data realizacji zajęć
23-11-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Badania laboratoryjne stosowane w diagnostyce schorzeń narządu ruchu Możliwości wykorzystania diagnostyki obrazowej w procesie wnioskowania klinicznego i diagnostyce różnicowej Panel dyskusyjny
Data realizacji zajęć
24-11-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników medycznych (lekarzy, fizjoterapeutów) z możliwościami współcześnie stosowanych metod diagnostyki obrazowej, zasadami interpretacji opisów badań przygotowanych przez specjalistów (radiologów) oraz wskazanie korelacji pomiędzy wynikiem badania a konkretną patologią. W trakcie zajęć prowadzący w przejrzysty sposób zaprezentują najczęstsze patologie/jednostki chorobowe dotyczące kręgosłupa oraz kończyn.Nabyta wiedza:
Współcześnie stosowane metody diagnostyczne w ortopedii i traumatologii – RTG, scyntygrafii, USG, TK, RM (ich rola i miejsce w algorytmie diagnostycznym)
Anatomia prawidłowa i radiologiczna wraz z najczęstszymi anomaliami anatomicznymi: duże stawy (bark, łokieć, nadgarstek, biodro)
Anatomiczne odrębności wieku rozwojowego
Anatomia prawidłowa i radiologiczna wraz z najczęstszymi anomaliami anatomicznymi: duże stawy (kolano, staw skokowo-goleniowy, kręgosłup)
Omówienie najczęściej spotykanych patologii narządu ruchu z odniesieniem do obrazów radiologicznych (bark, łokieć, nadgarstek, biodro, kolano, staw skokowo-goleniowy, kręgosłup)
Podstawowe badania laboratoryjne stosowanym w diagnostyce schorzeń narządu ruchu
Możliwości wykorzystania diagnostyki obrazowej w procesie wnioskowania klinicznego i diagnostyce różnicowej

Nabyte umiejętności:

Interpretacja opisów badań przygotowanych przez specjalistów (radiologów) oraz wskazanie korelacji pomiędzy wynikiem badania a konkretną patologią


Nabyte kompetencje społeczne w zakresie komunikacji i współpracy z pacjentem, u którego zachodzi potrzeba zastosowania określonej metody diagnostycznej

Efekty uczenia się


Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania najnowszych technik radiologicznych w procesie diagnostycznym schorzeń tak przewlekłych jak i pourazowych układu mięśniowo-szkieletowego

Nabyta wiedza:

Współcześnie stosowane metody diagnostyczne w ortopedii i traumatologii – RTG, scyntygrafii, USG, TK, RM (ich rola i miejsce w algorytmie diagnostycznym)
Anatomia prawidłowa i radiologiczna wraz z najczęstszymi anomaliami anatomicznymi: duże stawy (bark, łokieć, nadgarstek, biodro)
Anatomiczne odrębności wieku rozwojowego
Anatomia prawidłowa i radiologiczna wraz z najczęstszymi anomaliami anatomicznymi: duże stawy (kolano, staw skokowo-goleniowy, kręgosłup)
Omówienie najczęściej spotykanych patologii narządu ruchu z odniesieniem do obrazów radiologicznych (bark, łokieć, nadgarstek, biodro, kolano, staw skokowo-goleniowy, kręgosłup)

Podstawowe badania laboratoryjne stosowanym w diagnostyce schorzeń narządu ruchu
Możliwości wykorzystania diagnostyki obrazowej w procesie wnioskowania klinicznego i diagnostyce różnicowej

Nabyte umiejętności:

 

Interpretacja opisów badań przygotowanych przez specjalistów (radiologów) oraz wskazanie korelacji pomiędzy wynikiem badania a konkretną patologią

 

Nabyte kompetencje społeczne w zakresie komunikacji i współpracy z pacjentem, u którego zachodzi potrzeba zastosowania określonej metody diagnostycznej

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 250,00 zł
Koszt osobogodziny netto 83,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 83,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Henryka Jordana 18/-, 40-043 Katowice, woj. śląskie

Obiekt konferencyjny

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr n. med. Michał Podgórski

dr n. med. Michał Podgórski

Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Doświadczenie zawodowe:
2008-2014 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział: Lekarski
Kierunek: Lekarski
Uzyskany tytuł: lekarz medycyny (tytuł uzyskany z wyróżnieniem)
2014-2015 Staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Łodzi
2014-do chwili obecnej Wykładowca w Zakładzie Anatomii Prawidłowej I Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2015- do chwili obecnej Rezydent z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Doświadczenie badawcze:
Od 2015 Podwykonawca w Grancie NCBiR LIDER V pt.: „Opracowanie nieinwazyjnej metody dopasowywania i optymalizacji protez wewnątrznaczyniowych” (Nr Grantu: LIDER/029/605/L-5/13/NCBR/2014)
2013-2015 Kierownik grantu badawczego "Diamentowy Grant" pt.: "Nieinwazyjna ocena zaawansowania procesów miażdżycowych wśród pacjentów chorujących na astmę oskrzelową". (Nr Grantu:504/1-136-01/504-11-003)
2014 Podwykonawca w Grancie NCN pt.: „Kognitywne hierarchiczne aktywne podziały" (Nr Grantu: 2012/05/D/ST6/03091)

Wyższe medyczne
Współpraca z MSP Pakt z tematyki szkolenia od 2016 roku

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Pilch

Magdalena Pilch

email: biuro@msp-pakt.pl

tel: 502 213 544

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Zapisy na szkolenie dokonywane są poprzez Bazę Usług Rozwojowych      

Informacje dodatkowe

Kilka słów o kursie:

Kurs stanowi platformę wymiany doświadczeń między specjalistami oraz stwarza niepowtarzalną okazję do poszerzenia i ugruntowania wiedzy w zakresie diagnostyki mięśniowo-szkieletowej w obrębie kręgosłupa i kończyn

W ramach kursu przedstawione zostaną interesujące przypadki medyczne, cenne dla praktyka. Uczestnicy nabędą i udoskonalą wiedzę w zakresie zastosowania różnych metod obrazowania pod kątem schorzeń i urazów narządu ruchu oraz analizy wyników badań

Prezentacja znaczenia technik diagnostyki obrazowej pozwoli poznać możliwości a zarazem jej ograniczenia w ocenie różnych najczęstszych schorzeń narządu ruchu. Kurs jest również próbą przedstawienia miejsca najnowszych technik radiologicznych w procesie diagnostycznym schorzeń tak przewlekłych jak i pourazowych układu mięśniowo-szkieletowego

Forma zajęć umożliwia analizę oraz konsultacje własnych przypadków medycznych

Kurs realizowany podczas 20 godzin lekcyjnych uwzględniających przerwy.

Autorski skrypt

Ciasteczka>