Usługa - DEKRA Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015

Logo DEKRA Polska Sp. z o.o.

4.5/5 z 348 ocen

Tytuł DEKRA Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015

Numer usługi 2019/09/13/8038/455479

Dostawca usług DEKRA Polska Sp. z o.o.

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

799,00 zł netto za osobę

982,77 zł brutto za osobę

114,14 zł netto za osobogodzinę

140,40 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • Pełnomocnicy ds. zarządzania jakością.
 • Kandydaci na stanowisko Pełnomocnika ds. zarządzania jakością.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 26-11-2019
Liczba godzin usługi: 7
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

9:00-9:40

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana

9:40-10:00

Podstawy zarządzania ryzykiem – terminologia, definicje

Wykład/Dyskusja moderowana

10:00-10:30

Wymagania normy ISO 9001:2015 dla zarządzania ryzykiem

Wykład

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-10:55

 Proces zarządzania ryzykiem – struktura procesu w ujęciu ISO 31000

Wykład/Dyskusja moderowana

10:55-11:25

Zarządzanie ryzykiem, a kontekst działania organizacji

Ćwiczenie/Dyskusja moderowana

11:25-12:30

Ustalenie kontekstu organizacji, analiza interesariuszy

Wykład/Dyskusja moderowana

12:30-13.00

Przerwa obiadowa

13:00-13:30

Symulacja powiązania analizy i ograniczania ryzyka z usprawnianiem procesu biznesowego

Ćwiczenie praktyczne/ grupowa analiza wyników

13:30-13:45

Ocena ryzyka: identyfikacja i analiza, właściciel ryzyka, perspektywy organizacyjne, analiza jakościowa ryzyka (metoda Bow-Tie)

Wykład/Dyskusja moderowana/Ćwiczenie

14:15-14:30

Ocena ryzyka: ewaluacja, kryteria oceny, rejestr i macierz ryzyka + przykład praktyczny

Wykład/Przykład/Dyskusja moderowana

14:30-14:45

Przerwa kawowa

14:45-15:15

Postępowanie z ryzykiem: strategie postępowania, plan działania + przykład praktyczny (c.d.)

Wykład/Przykład/Dyskusja moderowana

15:15-15:25

Komunikacja i konsultacje, monitorowanie i kontrola, przegląd systemu

Wykład

15:25-15:45

Proces zarządzania ryzykiem: cykl życia, dokumentowanie i doskonalenie,poziomy dojrzałości

Prezentacja praktyczna/Wykład/Dyskusja moderowana

15:45-16:00

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Dyskusja moderowana, ankiety

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015
Data realizacji zajęć
03-12-2019
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu wesprzeć pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością we wdrażaniu zarządzania ryzykiem lub jego elementów w organizacji. Celem nadrzędnym jest przygotowanie do spełniania wymagań normy ISO 9001:2015.

Efekty uczenia się

Efekty szkolenia dla uczestników

 
 • Uczestnik zna tematykę zarządzania ryzykiem.
 • Zna szczegółowe wymagania nowej wersji normy ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania ryzykiem.
 • Zdobył praktyczną wiedzę, która pozwoli na wdrożenie w systemie zarządzania jakością zmian wprowadzonych przez ISO 9001:2015.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 799,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 982,77 zł
Koszt osobogodziny netto 114,14 zł
Koszt osobogodziny brutto 140,40 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Wygrana 6/-, 30-311 Kraków, woj. małopolskie

Q Plus Hotel Kraków

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Bugała

Marcin Bugała

Administracja publiczna, Edukacja, Ochrona Zdrowia, Usługi doradcze i szkoleniowe, Poligrafia, Usługi
serwisowe dot. maszyn, Budownictwo (instalacje sieci oraz odnawialnych źródeł energii), Elektronika.

2004 – 2008 (Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie) – Ekspert-Pełnomocnik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. zarządzania jakością oraz Auditor Wewnętrznym
2006 – 2016 (LUQAM Sp. z o.o. Sp.K.) – Doradca, Trener, Lider projektów outsourcingowych
2006 – 2011 (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim) – Wykładowca
2007 – 2017 (SCANMED S.A.) - Szef Działu Jakości i Audytu
2007 – aktualnie (DEKRA Certification Sp. z o.o.) - Auditor wiodący (kontraktowy) w jednostce DEKRA Certification
2009 - 2011 (Prografix Sp. z o.o.) – Pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania jakością oraz Auditor Wewnętrzny
2013 – 2016 (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie) - Wykładowca
2013-2015 (U-Touch Polska Sp. z o.o.) – Pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania jakością oraz Auditor Wewnętrzny
2013-2016 (Inpronaft Sanok S.A) – Pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania jakością oraz Auditor Wewnętrzny
2013-2016 (Servitech Waldemar Drozdowski) – Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością oraz Auditor Wewnętrzny
2017 – aktualnie (Noble Cert Sp. z o.o.) - auditor wiodący (kontraktowy)
2017 – aktualnie (Polski Komitet Normalizacyjny S.A) - Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 324
2018 – aktualnie (Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w K

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Adam Łukaszuk

Adam Łukaszuk

email: szkolenia.pl@dekra.com

tel: 22-850-01-75

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Koszt kursu obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały piśmiennicze,

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe umożliwiające czynne uczestnictwo w szkoleniach:

 • wydruk slajdów prezentacji,
 • przykładowe dokumenty,
 • zeszyt ćwiczeń,
 • testy,
 • notes,
 • długopis.
Ciasteczka>