Usługa - Instalator/serwisant układów chłodniczych i klimatyzacyjnych stacjonarnych F-gazy

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

4.6/5 z 943 ocen

Tytuł Instalator/serwisant układów chłodniczych i klimatyzacyjnych stacjonarnych F-gazy

Numer usługi 2019/05/22/10510/405104

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Miejsce usługi Sosnowiec

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 700,00 zł netto za osobę

1 700,00 zł brutto za osobę

106,25 zł netto za osobogodzinę

106,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Od 26 września 2015r. ustawa o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych nakłada obowiązek posiadania Certyfikatu F-gazowego dla personelu dokonującego napraw, serwisowania i kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych substancjami kontrolowanymi i gazami fluorowanymi.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Podstawy termodynamiki

Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska

Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania

Kontrole szczelności

Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego

Montaż, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej

Montaż, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą

Montaż, uruchomienie i konserwacja parowników schładzających powietrze lub wodę

Montaż, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu

Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej

Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia „Instalator/serwisant stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych F-gazy" jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania certyfikatu dla personelu prowadzącego instalację,
konserwację, serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

Efekty uczenia się

słuchacz szkolenia uzyska wiedzę z zakresu instalacji, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 106,25 zł
Koszt osobogodziny brutto 106,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Henryka Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie

CKZ Chorzów ul. Hajducka 21

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Kluszczyk

Mariusz Kluszczyk

chłodnictwo, klimatyzacja
12 letnie doświadczenie z obszaru chłodnictwa. Trener na szkoleniach z zakresy F-Gazów, napełniania zbiorników przenośnych.
wyższe techniczne- ukończona Politechnika Śląska na kierunku elektromechanika, specjalność: automatyka
Instruktor wykładowca na szkoleniach z obszaru chłodnictwa , członek komisji egzaminacyjnej powołanej w związku z ustawą z dnia 26 września 2015r. (ustawa o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych nakłada obowiązek posiadania Certyfikatu F-gazowego dla personelu dokonującego napraw, serwisowania i kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych substancjami kontrolowanymi i gazami fluorowanymi).

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Głośny

Joanna Głośny

email: sosnowiec@zdz.katowice.pl

tel: (+48) 32 2666 166

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

ukończone 18 lat

dobry stan zdrowia

Informacje dodatkowe

Usługa nie obejmuje kosztu egzaminu .

Warunkiem uruchomienia szkolenia jest liczebność grupy - minimum 6 osób.

skrypt opracowany przez "Prozon Warszawa"

Ciasteczka>