Usługa - e-learning „Nowe podejście do ochrony danych osobowych po wejściu RODO” dla pracowników całej organizacji.

Logo Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.

4.6/5 z 48 ocen

Tytuł e-learning „Nowe podejście do ochrony danych osobowych po wejściu RODO” dla pracowników całej organizacji.

Numer usługi 2019/01/24/29557/281217

Dostawca usług Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

50,00 zł netto za osobę

61,50 zł brutto za osobę

12,50 zł netto za osobogodzinę

15,38 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy każdego szczebla organizacji, mający dostęp do danych osobowych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 250
Data zakończenia rekrutacji: 31-12-2020
Liczba godzin usługi: 4
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych.
 2. Słów kilka o prywatności.
 3. Ochrona danych osobowych nie tylko w pracy.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Profilowanie danych.
 7. Ochrona danych osobowych poprzez zarządzanie ryzykiem.
 8. Koncepcja ochrony prywatności od początku procesu.
 9. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.
 10. Jakie prawa przysługują MOJEJ OSOBIE? 
 11. Zarządzanie incydentami.
 12. Ustawa sektorowa RODO.
 13. Dane osobowe a kodeks pracy po zmianach.
 14. Monitoring wizyjny po wejściu w życie RODO.
 15. Jest już RODO czas na DODO.
 16. Test sprawdzający wiedzę z imiennym certyfikatem ukończenia kursu.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Podniesienie poziomu świadomości uczestników odnośnie sposobów ochrony danych osobowych w ramach organizacji.
Zwiększenie ostrożności pracowników oraz wyjaśnienie rzeczywistych konsekwencji utraty swoich danych lub dokumentów tożsamości zawierających dane osobowe. Ochrona przed potencjalnymi karami finansowymi.

Cel edukacyjny

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać odpowiedź na pytania:
Jak w dobie rozwoju nowych technologii, funkcjonujących regulacji prawnych w Polsce oraz zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO zapewnić legalność przetwarzania danych osobowych?

Efekty uczenia się

Pracownik nabywa merytoryczną i praktyczną wiedzę w zakresie zmian w ustawie o ochronie danych osobowych po wejściu RODO.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 50,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 61,50 zł
Koszt osobogodziny netto 12,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,38 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Kozłowska

Katarzyna Kozłowska

email: k.kozlowska@gotechnology.pl

tel: +48 957817084

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach dofinansowywanych z funduszy europejskich jest utworzenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, wybór szkolenia za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie warunków określonych przez Operatora (dysponenta środków z funduszy europejskich), do którego należy złożyć dokumenty celem uzyskania dofinansowania do usługi rozwojowej.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy szkolenia poprzez e-platformę otrzymają niezbędne materiały zawierające kluczowe informacje w zakresie nowego podejścia do ochrony danych osobowych po wejściu RODO. W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają dostęp do wzorów dokumentów m.in. umowa powierzenia danych, klauzule informacyjne, przykładowe treści zgód.

Ciasteczka>