Usługa - e-learning z bezpieczeństwa teleinformatycznego pt. „Bezpieczny Pracownik w Cyberprzestrzeni - Security Awareness” dla pracowników całej organizacji

Logo Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.

4.6/5 z 48 ocen

Tytuł e-learning z bezpieczeństwa teleinformatycznego pt. „Bezpieczny Pracownik w Cyberprzestrzeni - Security Awareness” dla pracowników całej organizacji

Numer usługi 2019/01/23/29557/280167

Dostawca usług Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

50,00 zł netto za osobę

61,50 zł brutto za osobę

12,50 zł netto za osobogodzinę

15,38 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy każdego szczebla organizacji, którzy korzystają z komputerów, smartfonów, tabletów i innych urządzeń teleinformatycznych. Kadra zarządzająca oraz osoby odpowiedzialne w firmie za organizację bezpieczeństwa informacji.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 250
Data zakończenia rekrutacji: 31-12-2020
Liczba godzin usługi: 4
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Bezpieczeństwo informacji - wprowadzenie.
 2. Czym jest phishing i jak wykorzystywany jest do ataku na użytkownika?
 3. Internet - zasady bezpiecznego surfowania po stronach WWW.
 4. Portale społecznościowe - zagrożenie czy też szansa?
 5. Poczta elektroniczna - zasady korzystania i ograniczenia.
 6. "Sezamie otwórz się", czyli wszystko o hasłach.
 7. Socjotechnika - czyli po co łamać hasła jak można o nie poprosić użytkownika?
 8. Jak poprawnie zabezpieczyć sprzęt mobilny.
 9. Prawne aspekty i konsekwencje lekceważenia zasad bezpieczeństwa informacji. 
 10. Bezpieczeństwo płatności elektronicznych.
 11. Ransomware - co to jest i dlaczego to taki poważny problem? 
 12. Zabezpieczenie fizyczne dokumentacji, sprzętu IT i pomieszczeń.
 13. Cyberprzestępcy atakują - aktualne przykłady cyberataków.
 14. Zastosowanie menedżera haseł w praktyce.
 15. Uważaj by nie zostać „mułem finansowym”.
 16. Jak zabezpieczyć prywatną sieć WIFI.
 17. Praca zdalna - jak zrealizować ją bezpiecznie?
 18. Test z imiennym certyfikatem ukończenia kursu.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Szkolenie ma na celu edukację każdego pracownika, który korzysta z komputerów, Internetu
i urządzeń mobilnych jak bezpiecznie funkcjonować w otoczeniu technologii, a organizację zabezpiecza przed utratą i kradzieżą danych. Uniwersalny zakres tematyczny wpisuje się
w politykę bezpieczeństwa każdej organizacji.

Cel edukacyjny

- podniesienie poziomu świadomości uczestników odnośnie występowania zagrożeń dla informacji w organizacji;
- zwiększenie ostrożności pracowników oraz wyjaśnienie rzeczywistych konsekwencji nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się

Przedstawienie kierownictwu i pracownikom organizacji najczęściej spotykanych zagrożeń
i metod ochrony przed nimi.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 50,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 61,50 zł
Koszt osobogodziny netto 12,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 15,38 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Kozłowska

Katarzyna Kozłowska

email: k.kozlowska@gotechnology.pl

tel: +48 957817084

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach dofinansowywanych z funduszy europejskich jest utworzenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, wybór szkolenia za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie warunków określonych przez Operatora (dysponenta środków z funduszy europejskich), do którego należy złożyć dokumenty celem uzyskania dofinansowania do usługi rozwojowej.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy szkolenia poprzez e-platformę otrzymają niezbędne materiały zawierające kluczowe informacje w zakresie zasad bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu, poczty elektronicznej, portali społecznościowych, urządzeń mobilnych, płatności elektronicznych.

Ciasteczka>