Usługa - Szkolenie na operatora drona poza zasięgiem wzroku (BVLOS) do 5 kg.

Logo GEO-UAV Justyna Zdanowska

4.8/5 z 74 ocen

Tytuł Szkolenie na operatora drona poza zasięgiem wzroku (BVLOS) do 5 kg.

Numer usługi 2018/10/28/23260/239994

Dostawca usług GEO-UAV Justyna Zdanowska

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

2 844,72 zł netto za osobę

3 499,00 zł brutto za osobę

71,12 zł netto za osobogodzinę

87,48 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Zakres usług wykonywanych z użyciem BSP jest szeroki i z każdym rokiem większy. Operatorzy dronów potrzebni są między innymi do: usług foto-wideo, inspekcji infrastruktury, monitoringu, geodezji, oprysków w rolnictwie, szacowania szkód, tworzenia modeli 3D dla architektów. Wszystkie osoby chcące wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne w celach zarobkowych potrzebują świadectwa kwalifikacji z Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 01-06-2019
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie nr 211RPS-03/2017 wydane w dniu 17.03.2017r. przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podst. art. 95a ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.
Zakres uprawnień: 3. Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS).

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie BVLOS zawiera wszystkie elementy VLOS  oraz dodatkowe. 

Elementy wspólne VLOS i BVLOS: 

Szkolenie teoretyczne obejmuje wiedzę z następujących przedmiotów:

 1. Prawo lotnicze, przepisy dotyczące świadectwa kwalifikacji, przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów; 
 2. Człowiek jako operator BSP; 
 3. Zasady wykonywania lotów VLOS; 
 4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne; 
 5. Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów BSP. 

Szkolenie praktyczne obejmuje umiejętności z zakresu:

 1. Przygotowanie BSP do lotu; 
 2. Obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu; 
 3. Bezpieczne wykonywanie lotów; 
 4. Wykonywanie procedur normalnych oraz procedur niebezpiecznych i awaryjnych. 

 

Dodatkowe elementy BVLOS: 

 1. Meteorologia; 
 2. Nawigacja; 
 3. Procedury operacyjne; 
 4. Osiągi i planowanie lotu; 
 5. Zasady wykonywania lotów BVLOS. 

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest pozytywne przejście egzaminu wewnętrznego z teorii i praktyki. 

UWAGA - Każda osoba ma inne predyspozycje. Szkolenie obejmuje 25 godzin teorii i 15 godzin praktyki, ale w zależności od indywidualnych potrzeb kursanta może być wydłużone. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień piąty: zajęcia teoretyczne (3.5h) i praktyczne (2.5h)
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień czwarty: zajęcia teoretyczne (4h) i praktyczne (2h)
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień trzeci: zajęcia teoretyczne (4h) i praktyczne (3h)
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień drugi: zajęcia teoretyczne (4h) i praktyczne (3h)
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień pierwszy: zajęcia teoretyczne (6h) i zajęcia praktyczne na symulatorze (2h).
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień szósty: zajęcia teoretyczne (3.5h) i praktyczne (2.5h)
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Poprawienie pozycji na rynku pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i uprawnień. Kursant nauczy się wykonywać usługi z użyciem bezzałogowego statku powietrznego - zarówno w zasięgu wzroku, jaki i poza zasięgiem wzroku. Zdobywając świadectwo kwalifikacji kursant będzie mógł legalnie używać bezzałogowego statku powietrznego w celach zarobkowych.

Cel edukacyjny

Przygotowanie do egzaminu państwowego BVLOS. W tym, zdobycie umiejętności niezbędnych do bezpiecznej obsługi bezzałogowego statku powietrznego oraz do prawidłowego wykonywania lotów VLOS i BVLOS wielowirnikowcem o masie do 5kg.

Efekty uczenia się

Kursant nauczy się wszystkich elementów potrzebnych, by samodzielnie podejmować się planowania profesjonalnych lotów bezzałogowym statkiem powietrznym - posługiwania się mapami lotniczymi, analizowania informacji meteorologicznych, uzyskiwania od odpowiednich organów niezbędnych pozwoleń. 

Na zawodowym operatorze drona spoczywa duża odpowiedzialność, szczególnie, gdy są to skomplikowane misje lotnicze poza zasięgiem wzroku. Szkolenie przygotuje kursanta do pewnego siebie podjęcia działalności komercyjnej z użyciem bezzałogowego statku powietrznego.  

Podczas szkolenia BVLOS kursant uczy się jak wykonywać usługi foto-wideo używając do tego specjalnych aplikacji i tabletu. Wykonuje zaawansowane scenariusze lotów na podstawie danych telemetrycznych i transmisji obrazu z drona.  

Aby przystąpić do egzaminu państwowego należy posiadać:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego UAVO
 • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie
 • polisę OC operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • potwierdzenie opłaty za egzamin państwowy do ULC
 • ukończone 18 lat

Cena szkolenia nie zawiera:

 • kosztu badań lotniczo-lekarskich – ok. 200 zł
 • kosztu ubezpieczenia OC operatora drona niezbędnego do podejścia do egzaminu państwowego – ok. 250 zł
 • kosztu egzaminu państwowego na operatora UAV – 207 zł (płatność do ULC)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Ukończenie szkolenia pozwala uczestnikom na podejście do egzaminu państwowego UAVO. Po zdaniu egzaminu państwowego UAVO teoretycznego i praktycznego, uczestnicy uzyskują świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, upoważniające do komercyjnego używania dronów.

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Świadectwo Kwalifikacji wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie rozporządzenia do art 94 i 104 ustawy Prawo Lotnicze.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 844,72 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 499,00 zł
Koszt osobogodziny netto 71,12 zł
Koszt osobogodziny brutto 87,48 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Zbąszyńska 3c/1, 91-342 Łódź, woj. łódzkie

Miejsce lotów praktycznych: ul. Szczecińska 116, Łódź 91-342

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Justyna Zdanowska

Justyna Zdanowska

Bezzałogowe statki powietrzne MR do 25 kg
Instruktor VLOS, BVLOS, INS do 25 kg. Właściciel ośrodka szkoleniowego GEOUAV
Justyna Zdanowska

wyższe
Kierownik szkoleń UAVO i główny INS w GEO-UAV Justyna Zdanowska

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Justyna Zdanowska

Justyna Zdanowska

email: biuro@geo-uav.eu

tel: 506-937-800

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 18 lat
 • Otrzymanie orzeczenia lekarskiego na podstawie badania lotniczo-lekarskiego (należy skontaktować się z lekarzem orzecznikiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i umówić się na badanie z wybranym lekarzem. Lista lekarzy orzeczników znajduje się na stronie ULC.

Informacje dodatkowe

Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego – Łódzkiego Urzędu Pracy pod nr 2.10/00162/2017

Ze względu na warunki pogodowe (silny wiatr, opady, niska temperatura) oraz indywidualne preferencje uczestników, istnieje możliwość dopasowania harmonogramu szkolenia teoretycznego i praktycznego według preferencji uczestnika.

Dodatkowo zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe z zakresu Programu Szkolenia
 • Catering w postaci przekąsek, napojów, herbaty, kawy
 • Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wydawany jest certyfikat ośrodka szkoleniowego GEO-UAV potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • Pośredniczymy w kontakcie z egzaminatorem państwowym ULCu, pomagamy umówić dogodny termin egzaminu państwowego i załatwić wszelkie formalności związane z egzaminem.
 • Doradzamy w wyborze ubezpieczenia OC i lekarza orzecznika

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez ośrodek szkoleniowy GEO-UAV oraz dodatkowe pomocnicze materiały dydaktyczne, np. wzory formularzy, czy instrukcje operacyjne.

Ciasteczka>