Usługa - Szkolenie na operatora drona w zasięgu wzroku (VLOS) MR do 25 kg.

Logo GEO-UAV Justyna Zdanowska

4.8/5 z 74 ocen

Tytuł Szkolenie na operatora drona w zasięgu wzroku (VLOS) MR do 25 kg.

Numer usługi 2018/10/28/23260/239932

Dostawca usług GEO-UAV Justyna Zdanowska

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi zrealizowana

PLN

1 950,41 zł netto za osobę

2 399,00 zł brutto za osobę

69,66 zł netto za osobogodzinę

85,68 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Zakres usług wykonywanych z użyciem BSP jest szeroki i z każdym rokiem większy. Operatorzy dronów potrzebni są między innymi do: usług foto-wideo, inspekcji infrastruktury, monitoringu, geodezji, oprysków w rolnictwie, szacowania szkód, tworzenia modeli 3D dla architektów. Wszystkie osoby chcące wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne w celach zarobkowych potrzebują świadectwa kwalifikacji z Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Mając uprawnienia do 25 kg na wielowirnikowiec, usługi w każdej branży są możliwe.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 02-06-2019
Liczba godzin usługi: 28
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie nr 211RPS-03/2017 wydane w dniu 17.03.2017r. przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podst. art. 95a ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.
Zakres uprawnień: 2. Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora (VLOS).

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie teoretyczne obejmuje wiedzę z następujących przedmiotów:

1. Prawo lotnicze, przepisy dotyczące świadectwa kwalifikacji, przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów;

2. Człowiek jako operator BSP;

3. Zasady wykonywania lotów VLOS;

4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne;

5. Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów BSP

Szkolenie praktyczne obejmuje umiejętności z zakresu (zarówno wielowirnikowce 5 i 25 kg):

1. Przygotowanie BSP do lotu

2. Obsługi naziemnej i oceny zdatności do lotu;

3. Bezpiecznego wykonywania lotów;

4. Wykonywanie procedur normalnych oraz procedur w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych;

5. Poznanie aerodynamiki i charakterystyki lotu wielowirnikowca do 25 kg.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uzyskanie min. 75% prawidłowych odpowiedzi na egzaminie wewnętrznym oraz pozytywne zakończenie szkolenia praktycznego.

UWAGA - Każda osoba ma inne predyspozycje. Szkolenie obejmuje 11 godzin praktyki, ale w zależności od indywidualnych potrzeb kursanta, może być wydłużone.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień drugi: zajęcia teoretyczne (4h) i praktyczne (3h).
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień czwarty: zajęcia teoretyczne (3h) i praktyczne (3h)
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień pierwszy: zajęcia teoretyczne (6h) i zajęcia praktyczne na symulatorze (2h).
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Dzień trzeci: zajęcia teoretyczne (4h) i praktyczne (3h)
Data realizacji zajęć
03-11-2018
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Poprawienie pozycji na rynku pracy poprzez zdobycie nowych, bardziej zaawansowanych umiejętności i uprawnień. Kursant nauczy się profesjonalnie wykonywać usługi, np. foto-wideo, z
użyciem bezzałogowego statku powietrznego, jak również nauczy się latać dronem - wielowirnikowcem do 25 kg . Zdobywając świadectwo kwalifikacji kursant będzie mógł legalnie używać bezzałogowego statku powietrznego w celach zarobkowych.
Poszerzając uprawnienia (MR) do 25 kg, kursant zyskuje dalszą przewagę i może oferować pracodawcom szerszy zakres usług. Większość operatorów drona ma jedynie uprawnienia do 5 kg i zajmuje się najprostszymi usługami foto-wideo.
Mając uprawnienia na wielowirnikowiec do 25 kg zyskuje się prawo operowania cięższymi, przemysłowymi dronami. Większy udźwig znacznie poszerza zakres sprzętu jaki można podpiąć pod drona. Robienie zaawansowanych usług w wielu innych branżach staje się możliwe.

Cel edukacyjny

Przygotowanie do egzaminu państwowego VLOS. W tym, zdobycie umiejętności niezbędnych do bezpiecznej obsługi bezzałogowego statku powietrznego oraz
do prawidłowego wykonywania lotów wielowirnikowcem (MR) o masie do 25 kg.

Efekty uczenia się

Kursant nauczy się posługiwać mapami lotniczymi, analizować informacje meteorologiczne, uzyskiwać od odpowiednich organów niezbędne pozwolenia. Będzie w stanie od początku do końca zaplanować bezpieczne wykonanie usługi z użyciem BSP.

Kursant pozna na zajęciach praktycznych zarówno wielowirnikowce z przedziału wagowego do 5 kg oraz cięższe do 25 kg. Zdobędzie umiejętności lotu i obsługi, pozna charakterystykę lotu obu przedziałów wagowych wielowirnikowców. 

Po pozytywnym zakończeniu szkolenie kursant będzie przygotowany, by przystąpić do egzaminu państwowego na operatora drona VLOS do 25kg i uzyskać świadectwo kwalifikacji UAVO wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Aby przystąpić do egzaminu państwowego należy mieć:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego UAVO
 • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie
 • polisę OC operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • potwierdzenie opłaty za egzamin państwowy do ULCu
 • ukończone 18 lat

Cena szkolenia nie zawiera:

 • kosztu badań lotniczo-lekarskich – ok. 200 zł
 • kosztu ubezpieczenia OC operatora drona niezbędnego do podejścia do egzaminu państwowego – ok. 250 zł
 • kosztu egzaminu państwowego na operatora UAV – 207 zł (płatność do ULC)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 1: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?

Ukończenie szkolenia pozwala uczestnikom na podejście do egzaminu państwowego UAVO. Po zdaniu egzaminu państwowego UAVO teoretycznego i praktycznego, uczestnicy uzyskują świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, upoważniające do komercyjnego używania dronów.

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Świadectwo Kwalifikacji wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie rozporządzenia do art 94 i 104 ustawy Prawo Lotnicze.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 950,41 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 399,00 zł
Koszt osobogodziny netto 69,66 zł
Koszt osobogodziny brutto 85,68 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Zbąszyńska 3c/1, 91-342 Łódź, woj. łódzkie

Miejsce zajęć praktycznych: ul. Szczecińska 116, Łódź 91-342

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Laboratorium komputerowe
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi
 • Miejsce parkingowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Justyna Zdanowska

Justyna Zdanowska

Bezzałogowe statki powietrzne MR do 25kg
Instruktor VLOS, BVLOS, INS do 25kg. Właściciel ośrodka szkoleniowego GEO-UAV Justyna Zdanowska.
wyższe
Kierownik szkoleń UAVO i główny INS w GEO-UAV Justyna Zdanowska.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Justyna Zdanowska

Justyna Zdanowska

email: biuro@geo-uav.eu

tel: 506-937-800

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 18 lat
 • Kursant potrzebuje orzeczenia lekarsko-lotniczego od lekarza orzecznika (lista orzeczników znajduje się na stronie ULC).

Informacje dodatkowe

Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego – Łódzkiego Urzędu Pracy pod nr 2.10/00162/2017

Ze względu na warunki pogodowe (silny wiatr, opady, niska temperatura) oraz indywidualne preferencje uczestników, istnieje możliwość dopasowania harmonogramu szkolenia teoretycznego i praktycznego według preferencji uczestnika.

Dodatkowo zapewniamy:

 • Materiały z zakresu Programu Szkolenia
 • Catering w postaci przekąsek, napojów, herbaty, kawy
 • Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wydawany jest certyfikat ośrodka szkoleniowego GEO-UAV potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności operatora bezzałogowego statku powietrznego
 • Pośredniczymy w kontakcie z egzaminatorem państwowym ULC, pomagamy umówić dogodny termin egzaminu państwowego i załatwić wszelkie formalności związane z egzaminem.
 • Doradzamy w wyborze ubezpieczenia OC i lekarza orzecznika
 • Doradzamy i możemy pośredniczyć w zakupie bezzałogowych statków powietrznych

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez ośrodek szkoleniowy GEO-UAV oraz dodatkowe pomocnicze materiały, np. wzory formularzy, czy instrukcje operacyjne.

Ciasteczka>