IDENTYFIKACJA I UNIKANIE SPRZEDAŻOWYCH ATAKÓW ORAZ OSZUSTW SOCJOTECHNICZNYCH

Możliwość dofinansowania
2 340,00 PLN
brutto
2 340,00 PLN
netto
234,00 PLN
brutto/h
234,00 PLN
netto/h
zdalna w czasie rzeczywistym
Usługa szkoleniowa
10 h
10.04.2024 do 10.04.2024
0 zapisanych uczestników